mail  
   

Aktualności

Radom, dn. 24.06.2020 r. 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji poszukuje kandydata na pracownika w Zakładzie Strategii Innowacyjnych:

Specjalista w Zakładzie Strategii Innowacyjnych

Miejsce pracy: Radom

 Opis stanowiska:

 • Realizacja prac badawczych i organizacyjnych w ramach projektów badawczo-rozwojowych o tematyce: foresight, rozwój innowacji, przedsiębiorczość, transfer wiedzy i komercjalizacja.
 • Inicjowanie przedsięwzięć badawczych i przygotowywanie wniosków projektowych oraz rozliczanie formalne, merytoryczne i finansowe realizowanych projektów.
 • Poszukiwanie partnerów współpracy oraz umacnianie sieci współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami badawczymi, szkoleniowymi, przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu w ramach realizacji przedsięwzięć badawczych
 • Wzmacnianie powiązań sfery nauki z przemysłem w tym zwiększanie efektywności komercjalizacji, realizowane we współpracy z przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu.
 • Wyszukiwanie materiałów informacyjnych i prowadzenie analiz na potrzeby przygotowania i prowadzenia projektów badawczych (m.in. w zakresie realizacji polityk Unii Europejskiej, regionalnych, krajowych i międzynarodowych strategii i programów działania z obszaru wspierania innowacyjności gospodarki)
 • Udział w spotkaniach informacyjnych dotyczących możliwości ubiegania się o dofinansowanie UE, udział w konferencjach i warsztatach, prezentacja wyników prac badawczych
 • Opracowywanie raportów z realizacji prac badawczych, przygotowanie publikacji naukowych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w obszarach objętych zakresem działania Zakładu Strategii Innowacyjnych
 • doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów badawczych finansowanych w ramach krajowych lub międzynarodowych programów badawczych
 • biegła znajomość przynajmniej jednego języka obcego, uznawanego za język międzynarodowy
 • posiadanie predyspozycji do pracy naukowej potwierdzonych dotychczasowym dorobkiem
 • umiejętności pracy indywidualnej i w zespole
 • kreatywność, samodzielność i zaangażowanie w pracę.

 Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • spełnianie wymogów właściwych dla młodego naukowca w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020, poz. 85 z późn.zm.)
 • otwarty przewód doktorski lub stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat
 • znajomość krajowych i /lub międzynarodowych programów badawczych
 • doświadczenie w pracy w krajowym i /lub międzynarodowym środowisku naukowym i biznesowym

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia
 • realizację innowacyjnych prac badawczych w międzynarodowym środowisku naukowym
 • możliwość rozwoju zawodowego i naukowego

 

Zainteresowanych Kandydatów prosimy o przesłanie swojego CV na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule wpisując nr NP.1100.6.2020 do 30.09.2020 r.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

 

                                                           .......................................................................................

                                                                                           (Data i czytelny podpis kandydata do pracy)

 

 

 

 

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe