mail  
   

Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że nasz Instytut podjął wyzwanie rzucone przez firmę Dawtona!

Dawtona, która pilnie poszukiwała partnera do projektu składanego w konkursie NCBR Szybka Ścieżka dla Mazowsza, znalazła wsparcie w Łukasiewicz–ITEE w Radomiu. Na potrzeby przedsiębiorstwa szybko i sprawnie odpowiedział dr hab. inż. Jarosław Molenda. Zarząd Dawtony, będący pod wrażeniem pracy prof. Molendy, przekazał Sieci Badawczej Łukasiewicz specjalne podziękowania.

Projekt dotyczy opracowania nowej, innowacyjnej technologii produkcji keczupu o znacznie poprawionych walorach odżywczych, obniżonej zawartości cukru i soli oraz zmniejszonej kwasowości ogólnej z jednoczesnym wydłużeniem terminu przydatności do spożycia, pakowanego w prośrodowiskowe opakowania jednostkowe i zbiorcze. Jest to bardzo ambitny projekt polskiej firmy, w którym Łukasiewicz-ITEE będzie odpowiedzialny za badania reologiczne i ocenę stabilności nowo opracowanego produktu w warunkach przyspieszonego starzenia. Profesor Molenda jest liderem po stronie Łukasiewicz-ITEE, a w prace zaangażowanych jest jeszcze siedmiu pracowników naukowych naszego Instytutu. Należy zaznaczyć, że zespół naukowców z Zakładu Biogospodarki i Ekoinnowacji naszego instytutu od wielu lat aktywnie wspiera polski biznes, w tym angażując się m.in. we współpracę z branżą spożywczą, opracowując innowacyjne technologie.

Panie Profesorze! Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe