mail  
   

Aktualności

Radom, dn. 20.11.2020 r.

 

Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż aktywów trwałych będących na wyposażeniu Instytutu w Dziale Organizacji.

Przetarg na sprzedaż ma formę publicznego przetargu ofertowego.

 

 

Lp.

Nazwa

Rok produkcji

Przebieg
km

Pojemność moc

Rodzaj paliwa

Cena wywoławcza PLN

1

Samochód osobowy Ford Mondeo

2003

407 500

1798 cm3 110 KW

Benzyna

1750

2

Samochód Lublin

2001

557 618

2417 cm3 75 KM

Olej

900

3

Wózek widłowy akumulatorowy

1996

 

 

Elektryczny

3500

 Fotografie:

 

 Wyżej wymienione ceny są cenami netto, do których w momencie zakupu zostanie doliczony podatek VAT.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wysokości 200,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy nr 71 1240 5703 1111 0000 4900 0081, PEKAO S.A. w terminie do dnia 10.12.2020 r. Jako tytuł wpłaty należy wpisać „przetarg”.
 2. Oferty należy składać do 11.12.2020 r. do godz. 11:00 na adres: Łukasiewicz-Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom.
 3. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w dniu 11.12.2020.r. o godz. 12:00 w siedzibie Instytutu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wpłacona kwota wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od nabycia urządzenia i nie wpłacenia ceny nabycia w wyznaczonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu procedury przetargowej.
 5. Nabywca pojazdu jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 6. Zakupione pojazdy należy odebrać na własny koszt i swoim staraniem w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 7. Odpowiedzialność za zniszczenia powstałe wskutek niewłaściwie wykonywanych prac związanych z demontażem, załadunkiem i transportem nabytych pojazdów ponosi nabywca.
 8. Sprzedający oznajmia, że środki transportu będące przedmiotem przetargu: są używane, wolne od wad prawnych, nie posiadają gwarancji, sprzedający nie odpowiada za wady fizyczne ukryte.
 9. Sprzedający niniejszym informuje o znanych mu wadach fizycznych sprzedawanych środków transportu: uszkodzony silnik w samochodzie osobowym Ford Mondeo; uszkodzona skrzynia biegów w samochodzie Lublin; wózek widłowy wymaga częstego ładowania akumulatorów.
 10. Każdy uczestnik przystępując do przetargu akceptuje jego warunki, przyjmuje do wiadomości informacje o stanie technicznym sprzedawanych środków transportu i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
 11. Pytania dotyczące przetargu prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefonicznie 48 3649288.
 12. Przeznaczone do urządzenia można oglądać w siedzibie Instytutu ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom., w dniu 08.12.2020 r. od godz. 10:30 do godz. 13:00.
 13. Dyrektor Instytutu zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury przetargowej bez podawania przyczyny. W tym przypadku wpłacone wadium podlega niezwłocznemu zwrotowi.

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe