mail  
   

Aktualności

 Radom, dn 22.01.2021

 

Informacja dotycząca narażenia związanego z użytkowaniem urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie Prawo Atomowe, art. 44a. 1. O treści „Dostawca urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące lub urządzenia zawierającego źródło promieniotwórcze przekazuje nabywcy wraz z tym urządzeniem informację dotyczącą narażenia związanego z urządzeniem, właściwego stosowania, testowania i konserwacji urządzenia, a także wykazującą, że konstrukcja urządzenia pozwala ograniczyć narażenie do najniższego rozsądnie osiągalnego poziomu” informuje, że w 2020 roku w związku z użytkowaniem „Systemu badawczego modelowania metod inspekcji wykorzystującego technologie RTG (ITeE_XR_1) serii IXS”:

  • nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko,
  • nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe