Aktualności

 

W dniu 28 września 2018 r. w Zakładzie Tribologii miała miejsce wizyta robocza prof. Adela Nofala z Central Metallurgical Research and Development Institute (CMRDI) z Kairu. CMRDI specjalizuje się w inżynierii materiałowej i jest jednym z wiodących egipskich instytutów badawczych, natomiast prof. Nofal jest uznanym w skali międzynarodowej specjalistą z zakresu odlewnictwa.

Zdjęcie uczestników spotkania roboczego (w środku prof. A. Nofal)

 Współpraca pomiędzy ITeE-PIB a CMRDI rozpoczęła się od wizyty prof. Nofala latem 2016 r. Zaowocowała ona zakupem przez CMRDI tribotestera T-01M typu kula-tarcza do badania tarcia i zużywania materiałów konstrukcyjnych.

 Głównym celem obecnej wizyty była demonstracja aparatury badawczej i analitycznej Zakładu Tribologii. Dotyczyło to w szczególności demonstracji działania pięciu wybranych tribotesterów, przeznaczonych do badania materiałów konstrukcyjnych, których zakupem zainteresowany jest CMRDI. Zaplanowano też dyskusję na temat finansowych i logistycznych aspektów zakupu. Oferta na zorganizowany przez CMRDI przetarg na dwa urządzenia została już złożona, a jego rozstrzygnięcie spodziewane jest w najbliższym czasie. W przypadku sfinalizowania wszystkich zakupów aparaturowych można będzie mówić o utworzeniu na terenie Egiptu najbardziej zaawansowanego laboratorium badań tribologicznych, wyposażonego w aparaturę badawczą opracowaną i wytworzoną w ITeE-PIB.

  

Wizyta prof. A. Nofala w laboratoriach Zakładu Tribologii

W czasie wizyty przedyskutowano także możliwość ściślejszej współpracy naukowej pomiędzy ITeE-PIB a CMRDI w planowanym projekcie międzynarodowym w ramach programu Egypt-EU - Horizon 2020.

Prof. Nofal spotkał się z prof. dr hab. inż. Adamem Mazurkiewiczem – Dyrektorem ITeE-PIB oraz z prof. dr hab. inż. Marianem Szczerkiem – Zastępcą Dyrektora ds. naukowo-badawczych. W czasie spotkań gość poinformował o zamiarach utworzenia kolejnego laboratorium badań tribologicznych, dedykowanego badaniu produktów petrochemicznych.

 

 

 

 


 

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo ITeE - PIB

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


  

akredytowana iob logo