Aktualności

 

 

Instytut Ochrony Środowiska – PIB wraz z Instytutem Technologii Eksploatacji – PIB zaprasza na bezpłatną konferencję:

Mentoring w sektorze eko-przemysłu

Warszawa, 23 października 2018 r.

Konferencja będzie podsumowaniem kończącego się projektu EcoMentor: „Wdrażanie modelu certyfikacji mentorów w sektorze eko-przemysłu” współfinansowanego z programu Erasmus+.

Więcej o projekcie na stronie:  www.ecomentor.ios.edu.pl

Tematyka  konferencji obejmuje zagadnienia mentoringu, które zostaną omówione przez znane autorytety: dr Małgorzatę Sidor-Rządkowską i dr Ewę Jastrzębską. Ponadto zagadnienia dotyczące walidacji i certyfikacji kwalifikacji zawodowych zostaną omówione przez specjalistów z Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE).

Podczas Konferencji  zostaną również zaprezentowane rezultaty projektu EcoMentor, w tym program szkoleniowy dla mentorów, program certyfikacji oraz platforma szkoleniowa Moodle.

Informacje o konferencji i rejestracja na stronie:
http://ios.edu.pl/konferencja/ecomentor

 

 

Obszary działalności

Czasopismo ITeE - PIB

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01312 nowe

  

akredytowana iob logo