Aktualności

 

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU ERASMUS PLUS „ECOMENTOR”

W dniu 23 października 2018 r. w  Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja  „Mentoring w sektorze eko-przemysłu”. Wydarzenie było podsumowaniem projektu EcoMentor: „Wdrażanie modelu certyfikacji mentorów w sektorze eko-przemysłu” współfinansowanego z programu Erasmus+. W imieniu lidera projektu – Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego, konferencję otworzyła prof. Barbara Gworek.

 

  Jednym z celów spotkania było zaprezentowanie przez przedstawicieli instytucji partnerskich z Polski, Grecji, Szkocji i z Włoch rezultatów projektu, szczególnie programu szkolenia i platformy elerningowej dla mentorów branży eko oraz systemu certyfikacji ich kwalifikacji szerszej grupie odbiorców.

Wśród prelegentów znaleźli się również eksperci zewnętrzni – zarówno teoretycy jak i praktycy mentoringu, w tym dr Małgorzata Sidor–Rządkowska (Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej) i dr Ewa Jastrzębska (Szkoła Główna Handlowa). Zagadnienia dotyczące walidacji i certyfikacji kwalifikacji zawodowych zostały omówione przez specjalistów z Instytutu Badań Edukacyjnych, instytucji odpowiedzialnej w naszym kraju za proces wdrażania zintegrowanego systemu kwalifikacji, w tym za rejestr kwalifikacji.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji szkoleniowych, doradcy rozwoju zawodowego, pracownicy instytutów badawczych, urzędów.  Z ramienia ITeE-PIB, w konferencji udział wzięli pracownicy Ośrodka Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej dr. J.Religa, E.Błaszczuk i J.Sitek.

Wszystkie rezultaty projektu udostępniono na stronie www.ecomentor.ios.edu.pl. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją podsumowującą realizację projektu „Mentoring w sektorze eko-przemysłu”.

 

Fot. 1 Scott Crossett (International Centre for the Environment, Resource Management & Sustainability Limited, Szkocja) prezentuje system certyfikacji kwalifikacji mentorów branży eko Fot. 2 dr Ewa Jastrzębska (Szkoła Głowna Handlowa, Polska) prezentuje współczesne wyzwania mentoringu, w tym eko-mentoringu

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo ITeE - PIB

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


  

akredytowana iob logo