Aktualności

  

 

 

 

Cztery zespoły badawcze z Polski nagrodzone w międzynarodowym konkursie M‑ERA.NET Call 2018

Cztery zespoły badawcze z Polski znalazły się wśród laureatów konkursu organizowanego przez sieć M-ERA.NET finansującą badania z obszaru nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej.

Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów jest projekt złożony przez Zakład Tribologii ITeE-PIB pn. „Self-lubricating systems for high temperature tribo-applications - HOTselflub” (Samo-smarujące systemy tribologiczne pracujące w warunkach wysokich temperatur), realizowany pod kierownictwem dr inż. Agnieszki Tomala.

W skład międzynarodowego konsorcjum weszły trzy jednostki naukowe: Koordynator – Austrian Excellence Center for Tribology AC2T; Estonia – Tallinn University of Technology (TalTech); Polska - Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu ITeE-PIB oraz partner przemysłowy (austriacka firma Castolin GmbH).

Naukowym celem projektu jest poznanie i opisanie niezwykle złożonych synergicznych i antagonistycznych relacji występujących pomiędzy materiałami elementów skojarzeń trących pracujących w temperaturze do 1000°C. Poznanie tych relacji jest kluczowe dla opracowania  wysokotemperaturowych samo-smarujących systemów tribologicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo ITeE - PIB

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


  

akredytowana iob logo