Aktualności

W dniu 20 grudnia br. zostały podpisane umowy na realizację dwóch projektów, koordynowanych przez Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, w ramach tzw. Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego:

  • Utworzenie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji w Zakresie Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz Bezpieczeństwa Technicznego i Środowiskowego
  • Centrum Prototypowania ITeE-PIB

Przewidywane rezultaty realizacji projektów obejmują zakupy specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej i pomiarowej oraz systemów technologicznych, a także wytworzenie innowacyjnych, unikatowych systemów badawczych oraz instalacji technologicznych. Infrastruktura będzie wykorzystywana do realizacji zadań o charakterze badawczym, aplikacyjnym i usługowym. Zintegrowana i specjalizowana infrastruktura B+R będzie stanowić badawcze i technologiczne wsparcie w działaniach na rzecz rozwoju i podwyższania innowacyjności przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Mazowsza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo ITeE - PIB

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


  

akredytowana iob logo