mail en
   

Aktualności

Radom, dn 6.03.2020

 

Zapytanie oferte na:
udział w wykonaniu systemów sterowania laboratoryjnymi urządzeniami chemicznymi

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:
 • Przedmiotem zapytania ofertowego (dalej zwanego „Zapytaniem Ofertowym”) jest przeprowadzenie postępowania, którego celem będzie wyłonienie 1 osoby (Wykonawcy), która po zawarciu umowy z Zamawiającym, we współpracy z pracownikami Zamawiającego wykona prace związane z opracowaniem i wykonaniem systemów sterowania laboratoryjnych urządzeń chemicznych.
 • Szczegółowe zadania Wykonawcy obejmują:
  • Dobór elementów wykonawczych i pomiarowych, głównie w zakresie inżynierii chemicznej;
  • Samodzielne wykonywanie schematów połączeń elektrycznych systemów sterowania;
  • Nadzór nad montażem części sprzętowych systemów sterowania;
  • Testowanie i weryfikacja opracowanych modułów sterowniczych inżynierii chemicznej;
  • Prace uruchomieniowe i walidacyjne przy konstruowanych laboratoryjnych urządzeniach chemicznych.
 1. Szacowany nakład pracy: 1os x 1350 h. Rozliczenia comiesięczne na podstawie wykazu liczby godzin.
 2. Szacowany termin zakończenia prac: 12.2020 r. 
 3. Wymogi dotyczące doświadczenia i kwalifikacji Wykonawcy:
 • Min. 10 letnie doświadczenie przy pracach związanych z wykonywaniem systemów sterowania;
 • Praktyczna znajomość oprogramowania PC Schematic;
 • Umiejętność doboru czujników wielkości fizycznych występujących w inżynierii chemicznej;
 • Umiejętność doboru elementów wykonawczych występujących w inżynierii chemicznej;
 • Znajomość zagadnień związanych ze stosowaniem w systemach sterowania układów mikrofalowych i energoelektronicznych;
 • Umiejętność posługiwania się urządzeniami pomiarowymi w zakresie pomiarów dynamicznych przebiegów dużej mocy.

Termin składania ofert:

do 16.03.2020 roku

Miejsce składania ofert:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji

Adres:

26-600 Radom, ul. Pułaskiego 6/10

Sposób składania ofert:

oferty można składać w formie w siedzibie Ł- ITeE

lub elektronicznej, na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktów:

dr inż. Andrzej Majcher;

Kryteria oceny ofert:

cena 100%

Sposób oceny:

zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną

Termin wykonania zamówienia:

maksymalnie dziesięć miesięcy od daty udzielenia zamówienia

 

Niniejsze zamówienie jest udzielane w ramach projektu Nr RPMA.01.01.00-14-8249/17 pt. „Utworzenie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji w Zakresie Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz Bezpieczeństwa Technicznego i Środowiskowego”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działanie 1.1 „Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych”. (zwanego dalej „Projektem”), zadanie operacyjne IV.4 pn.: „Systemy identyfikacji i weryfikacji bezpieczeństwa technicznego w warunkach środowiskowych aplikacji gospodarczych i specjalnych”.

 

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe