mail en
   

Aktualności

 
 
W dniu 5 marca została podpisana umowa z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację projektu POWER "Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) dla branży górniczo-wiertniczej". Projekt jest realizowany przez Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu we współpracy z Jastrzębską Spółką Węglową Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.
 
Więcej informacji:
 

 

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe