mail en
   

Aktualności

   Radom, dn. 20.03.2020 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu poszukuje kandydata na pracownika w Ośrodku Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej:

Specjalista ds. badań edukacji zawodowej i współpracy z rynkiem pracy

 

Miejsce pracy: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, Ośrodek Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej

 Opis stanowiska:

 • Aktywny i twórczy udział w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych związanych z edukacja zawodową na rzecz innowacyjnej gospodarki i rynku pracy.
 • Prowadzenie analiz na potrzeby przygotowania i realizacji projektów krajowych i międzynarodowych w ramach aktualnej i nowej perspektywy finansowej UE.
 • Budowanie partnerstw projektowych i prowadzenie współpracy z instytucjami edukacji formalnej, pozaformalnej, otoczenia społeczno-gospodarczego i rynku pracy.
 • Uczestnictwo w przygotowywaniu wniosków projektów realizowanych we współpracy krajowej i europejskiej, powiązanych ze strategią i profilem działalnością Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Instytutu Technologii Eksploatacji w obszarze edukacji zawodowej.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Instytutu w zakresie wynikającym z realizacji zadań i projektów.
 • Prowadzenie obowiązującej w Instytucje dokumentacji projektowej oraz przygotowanie informacji, sprawozdań i raportów z przebiegu i realizacji projektów.
 • Organizacja spotkań i wizyt partnerów krajowych i zagranicznych w ramach przygotowywanych i realizowanych projektów.
 • Prezentowanie na seminariach i konferencjach krajowych i międzynarodowych wyników prac badawczo-rozwojowych oraz realizowanych projektów.
 • Udział w spotkaniach informacyjnych krajowych i europejskich dotyczących możliwości ubiegania się o dofinansowanie w projektach UE.
 • Stała współpraca z Redakcją czasopisma „Edukacja Ustawiczna Dorosłych – Polish Jurnal of Continuing Educatioan” w charakterze redaktora tematycznego.
 • Terminowe i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.
 • Ustawiczna aktualizacja wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – profil społeczny, techniczny, zarządzanie zasobami ludzkimi (poziom 8 wg Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji),
 • co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu projektami krajowymi i międzynarodowymi powiązanymi z edukacją i rynkiem pracy,
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego (min. FCE),
 • udokumentowane kwalifikacje pedagogiczne,
 • dobra orientacja w strukturach UE odpowiedzialnych za rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego,
 • doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków w konkursach współfinansowanych ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w koordynacji i prowadzeniu projektów,
 • doświadczenie we współpracy z krajowym środowiskiem organizacji i podmiotów uczestniczących w rozwoju systemu edukacji zawodowej, Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz instytucji rynku pracy, organizacji pracodawców, stowarzyszeń branżowych i zawodowych,
 • umiejętność organizacji pracy, systematyczność i kreatywność,
 • umiejętność komunikowania się w zespołach projektach,
 • odpowiedzialność, samodzielność, dokładność i dbałość o jakość wykonania zlecanych zadań,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz pracy pod presją czasu,
 • elastyczność i otwartość na zmiany oraz gotowość do ustawicznego uczenia się i dzielenia się wiedzą.

 Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • aktywność w różnych gremiach krajowych i międzynarodowych współtworzących Zintegrowany System Kwalifikacji Zawodowych (np. rady programowe ds. kompetencji; sektorowe rady ds. kompetencji)
 • znajomość innych języków obcych,
 • udział w różnych formach edukacji formalnej i pozaformalnej, np. studia podyplomowe i szkolenia powiązane z funduszami europejskimi, rozwojem kwalifikacji, kompetencji i zawodów,
 • uczestnictwo w pracach eksperckich i konsultacyjnych,
 • publikacje powiązane z opisem stanowiska pracy,
 • sprawne posługiwanie się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi,udział w wystąpieniach publicznych (konferencje, seminaria, warsztaty).
 • uzyskane nagrody i wyróżnienia,
 • inne uprawnienia.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia oraz nowoczesne wyposażanie stanowiska pracy,
 • pracę w instytucji badawczo-rozwojowej realizującej wyzwania dla gospodarki, edukacji i rynku pracy,
 • szeroką możliwość rozwoju zawodowego i doskonalenia kompetencji w interdyscyplinarnym środowisku pracy,
 • niekonwencjonalne wyzwania zawodowe przy realizacji innowacyjnych projektów we współpracy krajowej i międzynarodowej.

 

Zainteresowanych Kandydatów prosimy o przesłanie swojego CV na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule wpisując nr NP.1100.4.2020 do 06.04.2020 r.
do godz.15.00

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

 

                                                           .......................................................................................

                                                                                           (Data i czytelny podpis kandydata do pracy)

 

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  

 


Dane osobowe