mail  
   

Aktualności

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu zaprasza wszystkich, którzy mają doświadczenie w edukacji, są coachami czy mentorami do udziału w badaniu Delphi, którego celem jest identyfikacja zasad istotnych dla projektowania i opracowywania materiałów edukacyjnych (tzw. „design principles”) na potrzeby wspierania rozwoju osobistego i zawodowego młodych ludzi (młodych pracowników nauki, studentów i licealistów). Ankietyzacja prowadzona jest w ramach projektu FUTURES (Erasmus+) równolegle w Polsce, Grecji, Holandii i Wielkiej Brytanii. Link do ankiety:

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/eusurvey/runner/0237d49a-53cc-3c1c-7d92-7885a353c4b8

W trakcie uzupełniania ankiety, prosimy pamiętać o zapisaniu każdej odpowiedzi i kliknięciu ikonki „Submit” na końcu kwestionariusza.

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe