mail en
   

Aktualności

Radom, 13.07.2020

 

Zapytanie ofertowe
na wykonanie weryfikacji dokumentacji konstrukcyjnej związanej z realizowanymi pracami badawczo-rozwojowymi

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:
 • Przedmiotem zapytania ofertowego (dalej zwanego „Zapytaniem Ofertowym”) jest przeprowadzenie postępowania, którego celem będzie wyłonienie 1 osoby (Wykonawcy), która po zawarciu umowy z Zamawiającym, samodzielnie dokona weryfikacji dokumentacji konstrukcyjnej stanowiącej część prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez Zamawiającego.
 • Szczegółowe zadania Wykonawcy obejmują:
  - Weryfikację dokumentacji konstrukcyjnej prototypowej aparatury badawczej pod względem poprawności konstrukcyjnej, rysunkowej i technologicznej.
  - Konsultacje eksperckie dotyczące budowy i badania prototypowych urządzeń technicznych.
 • W celu weryfikacji ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje w zakresie określonym w pkt. 4.
 1. Szacowany nakład pracy: 1os. x 450 h. Rozliczenia comiesięczne na podstawie wykazu liczby przepracowanych godzin.

 2. Szacowany termin zakończenia prac: 10.2020 r.

 3. Wymogi dotyczące doświadczenia i kwalifikacji Wykonawcy:
 • wykształcenie kierunkowe z zakresu budowy maszyn,
 • minimum 3 letnie doświadczenie w pracach z zakresu budowy i eksploatacji maszyn na stanowisku konstruktora,
 • minimum 20 publikacji z zakresu budowy maszyn lub materiałoznawstwa,
 • opracowanie minimum 15 ekspertyz technicznych dotyczących poziomu technicznego maszyn lub urządzeń albo opinii o innowacyjności,
 • dobra znajomość języka angielskiego technicznego (branżowego).

 

Termin składania ofert:

do 21.07.2020

Miejsce składania ofert:

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacji

Adres:

26-600 Radom, ul. Pułaskiego 6/10

Sposób składania ofert:

oferty można składać w formie pisemnej na adres Łukasiewicz-ITeE

 

lub elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu:

dr hab. inż. Andrzej Zbrowski;

Kryteria oceny ofert:

cena 100%;

Sposób oceny:

zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną

Termin wykonania zamówienia:

maksymalnie trzy miesiące od daty udzielenia zamówienia

 

Niniejsze zamówienie jest udzielane w ramach projektu Nr RPMA.01.01.00-14-8249/17 pt. „Utworzenie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji w Zakresie Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz Bezpieczeństwa Technicznego i Środowiskowego”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działanie 1.1 „Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych”.

 

 

 

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe