mail  
   

Aktualności

Radom dnia 14.07.2020 r.

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
 na sprzedaż maszyn i urządzeń

 

Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu Instytutu w Zakładzie Biogospodarki i Ekoinnowacji w Łodzi ul. Hipoteczna 6. Przetarg na sprzedaż maszyn i urządzeń ma formę publicznego przetargu ustnego [ licytacji ].

 Załącznik: Ogłoszenie o przetargu

Maszyny i urządzenia przeznaczone do sprzedaży:

 

Lp.

Nazwa kartoteki

Ilość sztuk

Data nabycia

Cena wywoławcza PLN

1

Bawełna bela ok. 200 kg

1

 

50

2

Bojler elektryczny

1

2003

100

3

Butla do argonu

1

2003

30

4

Drabina

1

2003

50

5

Dygestorium ceramiczne 1500

1

2008

250

6

Elektryczny ogrzewacz SOLEI 80L

1

2015

50

7

Formierka AMH feed o matic model 1982

1

 

350

8

Frezarka

 

1988

2000

9

Igłowarka IM-1000

1

1997

1000

10

Kalander + teflon

1

 

2000

11

Kasa pancerna

1

2003

50

12

Kocioł C.O. Junkers

1

2012

100

13

Kocioł żeliwny gazowy

1

1992

100

14

Kompresor sprężarka Airpol N 70

1

2002

800

15

Kompresor sprężarka Fini Advanced

1

2011

800

16

Kompresor sprężarka Metabo Profi 830-11/270

1

2007

1500

17

Łączarko-szczepiarka

1

2000

1000

18

Nożyce gilotynowe

1

1987

100

19

Odkurzacz przemysłowy

1

 

100

20

Odkurzacz przemysłowy

1

 

100

21

Piła ramowa PR-300

1

1991

100

22

Podnośnik kolejowy 15-00 5000 kg

2

2004

100

23

Prasa balansowa

1

2003

100

24

Przecinarka do blach

1

2003

50

25

Spawarka, BESTER MAGSTER 315 (migomat)

1

 

100

26

Stanowisko do mycia

1

2008

200

27

Suszarka uniwersalna

1

2003

50

28

System telekom. Progres 40-Centralka telef.

1

2005

50

29

Szlifierka SPA 15

1

1989

1000

30

Szlifierka SPA 15

1

1988

1000

31

Twardościomierz KP 15028

1

1988

200

32

Układ do rozluźniania włókna (Wilk)

1

 

350

33

Układacz poziomy wózkowy 1000mm

 

 

400

34

Urządzenie gaśnicze ugs-30

1

2011

30

35

Urządzenie spawalnicze FALTING

1

1988

100

36

Waga 200 kg   ZUK200

1

 

150

37

Waga jednoczujnikowa WTC60C2

1

2008

100

38

Wełna bela ok. 200 kg

1

 

50

39

Wirówka

1

2008

100

40

Wózek paletowy (Promag S.A. typ PR 2500)

1

2003

150

41

Wózek ręczny paletowy masztowy Mamut

1

 

250

42

Wyciągarka (Einhell BT-EH 250)

2

2004

100

43

Zaginarka krawędziwa

1

2003

100

44

Zestaw transportowy WP-2500

1

2007

100

45

Zestaw transportowy WP-2500

1

2012

100

46

Zestaw transportowy WT-2500

1

2007

100

47

Zestaw transportowy WT-2500

1

2012

100

48

Zgrzeblarka walkowa 1000mm

 

 

2000

49

Zgrzewarka FRT-1200    do folii

1

 

100

50

Zgrzewarka FS 1000H   do folii

1

 

100

51

Zgrzewarka ZS-12-E-2

1

1990

100

52

Zlewozmywak

1

2003

50

 

 

Wyżej wymienione ceny są cenami netto, do których w momencie zakupu zostanie doliczony podatek VAT.

  1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wysokości 50,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy nr 71 1240 5703 1111 0000 4900 0081, PEKAO S.A. w terminie do dnia 28.07.2020 r. lub w kasie w Łodzi ul. Hipoteczna 6 w terminie do dnia 29.07.2020 r. do godziny 1130. Jako tytuł wpłaty należy wpisać przetarg dnia 29.07.2020 r.
  2. Przetarg odbędzie się w dniu 29.07.2020 r. o godzinie 1200 w Łodzi ul Hipoteczna 6.
  3. Przed otwarciem przetargu uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych upoważnienie do reprezentowania firmy w tym przetargu.
  4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia maszyny. Wpłacona kwota wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od nabycia maszyny/ urządzenia i nie wpłacenia ceny nabycia w wyznaczonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu procedury przetargowej.
  5. Nabywca maszyny jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
  6. Zakupione maszyny należy odebrać na własny koszt i swoim staraniem w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
  7. Odpowiedzialność za zniszczenia powstałe wskutek niewłaściwie wykonywanych prac związanych z demontażem, załadunkiem i transportem nabytych maszyn ponosi nabywca.
  8. Sprzedający oznajmia, że maszyny są wolne od wad prawnych, są używane, nie posiadają gwarancji oraz sprzedający nie odpowiada za wady fizyczne ukryte.
  9. Przeznaczone do sprzedaży maszyny i urządzenia można oglądać w siedzibie Zakładu Biogospodarki i Ekoinnowacji Instytutu w Łodzi, ul. Hipoteczna 6, w dniu przetargu od godz. 9:30.
  10. Dyrektor Instytutu zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury przetargowej bez podawania przyczyny. W tym przypadku wpłacone wadium podlega niezwłocznemu zwrotowi.

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe