mail  
   

Aktualności

Radom, 06.07.2020

Zapytanie ofertowe na: 

opracowanie serwisowego oprogramowania sterującego systemem badawczym do wyznaczania charakterystyk  urządzeń instalowanych w układach odzysku ciepła

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:
 • Przedmiotem zapytania ofertowego (dalej zwanego „Zapytaniem Ofertowym”) jest przeprowadzenie postępowania, którego celem będzie wyłonienie 1 osoby (Wykonawcy), która po zawarciu umowy z Zamawiającym, wspólnie z pracownikami Zamawiającego samodzielnie opracuje serwisowe oprogramowanie sterujące systemem badawczym do wyznaczania charakterystyk urządzeń instalowanych w układach odzysku ciepła realizowanych przez Zamawiającego.
 • Szczegółowe zadania Wykonawcy obejmują:
  • Opracowanie oprogramowania serwisowego sterującego pracą elementów wykonawczych zaimplementowanych w systemie do wyznaczania charakterystyk  urządzeń instalowanych w układach odzysku ciepła;
  • Opracowanie oprogramowania serwisowego monitorującego pracę elementów kontrolno-pomiarowych zaimplementowanych w systemie do wyznaczania charakterystyk  urządzeń instalowanych w układach odzysku ciepła;
  • Integracja opracowanego oprogramowania z systemem badawczym;
  • Weryfikacja opracowanego oprogramowania serwisowego systemu badawczego.
 1. Szacowany nakład pracy: 1os x 600h. Rozliczenia comiesięczne na podstawie wykazu liczby przepracowanych godzin.
 2. Szacowany termin zakończenia prac:12.2020 r. 
 3. Wymogi dotyczące doświadczenia i kwalifikacji Wykonawcy:
 • Umiejętność programowania w języku Borland Delphi.
 • Co najmniej 20-letnie doświadczenie w zakresie opracowywania i weryfikacji oprogramowania sterującego i kontrolno-pomiarowego pracującego w środowisku Windows;
 • Minimum 20 letnie doświadczenie w realizacji prac badawczo-rozwojowych z obszarów automatyki, mechaniki, mechatroniki lub aparatury badawczej;

Termin składania ofert:

do 14.07.2020 roku

Miejsce składania ofert:

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ -Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu

Adres:

26-600 Radom, ul. Pułaskiego 6/10

Sposób składania ofert:

oferty można składać w formie pisemnej na adres Ł-ITeE lub elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktów:

dr inż. Tomasz Samborski;

Kryteria oceny ofert:

cena 100%;

Sposób oceny:

zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną

Termin wykonania zamówienia:

maksymalnie sześć miesięcy od daty udzielenia zamówienia

 

 

Niniejsze zamówienie jest udzielane w ramach projektu Nr RPMA.01.01.00-14-8249/17 pt. „Utworzenie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji w Zakresie Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz Bezpieczeństwa Technicznego i Środowiskowego”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działanie 1.1 „Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych”.

 

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe