mail  
   

Aktualności

Radom, dn. 11.09.2020

Zapytanie ofertowe na:
wykonanie opracowań merytorycznych związanych z realizowanymi pracami badawczo-rozwojowymi

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:
 • Przedmiotem zapytania ofertowego (dalej zwanego „Zapytaniem Ofertowym”) jest przeprowadzenie postępowania, którego celem będzie wyłonienie 1 osoby (Wykonawcy), która po zawarciu umowy z Zamawiającym, wspólnie z pracownikami Zamawiającego samodzielnie wykona opracowania merytoryczne stanowiące część prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez Zamawiającego.
 • Szczegółowe zadania Wykonawcy obejmują:
 1. Opracowanie dokumentacji elektrycznej, wykonanie i uruchomienie systemu sterowania i kontroli pracy komór roboczych
 2. Opracowanie dokumentacji elektrycznej, wykonanie i uruchomienie systemu sterowania wytwarzaniem atmosfery procesowej (system dozowania gazów technologicznych)
 3. Opracowanie dokumentacji, wykonanie i uruchomienie systemu sterowania przesuwem i otwieraniem komór roboczych
 4. Opracowanie dokumentacji elektrycznej systemu sterowania przesuwem wsadu technologicznego. Opracowanie, wykonanie i uruchomienie systemu komunikacji ze sterownikiem przesuwu wsadu technologicznego na bazie sterowników firmy REXROTH
 5. Uruchomienie systemu sterowania przemieszczaniem wsadu technologicznego
 6. Opracowanie, wykonanie i uruchomienie systemu komunikacji z zasilaczami magnetronowymi DC oraz modułami pulsacyjnymi HiPIMS
 7. Opracowanie dokumentacji, wykonanie i uruchomienie systemu sterowania źródłami magnetronowymi typu TORUS
 8. Opracowanie dokumentacji, wykonanie i uruchomienie systemu sterowania nagrzewaniem komory procesowej
 9. Opracowanie dokumentacji, wykonanie i uruchomienie systemu sterowania procesem trawienia jonowego
 10. Opracowanie dokumentacji, wykonanie i uruchomienie systemu sterowania procesem polaryzacji podłoża Ubias
 11. Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie modułu powiadomień i alarmów. Opracowanie projektu graficznego ekranu głównego systemu sterowania – komputer w szafie sterującej, tablet.
 12. Uruchomienie funkcjonalne systemu sterowania urządzenia Flexline z poziomu komputera sterującego (szafa sterująca) oraz tabletu
 13. Uruchomienie i weryfikacja funkcjonalna urządzenia badawczo-technologicznego do realizacji plazmowych technologii obróbki powierzchniowej w systemie Flexline wraz przykładowymi testowymi procesami technologicznymi

 

 1. Szacowany nakład pracy: 1os x 1800h. Rozliczenia comiesięczne na podstawie wykazu liczby przepracowanych godzin.
 2. Szacowany termin zakończenia prac: 2021 r. 
 3. Wymogi dotyczące doświadczenia i kwalifikacji Wykonawcy:
 • Co najmniej 10-letnie doświadczenie w zakresie projektowania i uruchamiania systemów sterowania w urządzeniach prototypowych w produkcji doświadczalnej;
 • Minimum 10 letnie doświadczenie w realizacji prac badawczo-rozwojowych z obszarów elektroniki i automatyki;
 • Doświadczenie w kierowaniu pracami badawczo-rozwojowymi w ciągu ostatnich 10 lat (np. uczestnictwo w zespołach badawczych realizujących prace B+R z zakresu budowy i uruchamiania prototypowych urządzeń badawczych lub technologicznych);
 • Doświadczenie w projektowaniu systemów sterowania urządzeń w oparciu o sterowniki typu Schneider serii M340, aplikację Unity oraz oprogramowanie Vijeo Designer;
 • Potwierdzona znajomość technologii osadzania powłok metodą łukowo-próżniową i magnetronową.

Termin składania ofert:

do 21.09.2020 roku

Miejsce składania ofert:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji

Adres:

26-600 Radom, ul. Pułaskiego 6/10

Sposób składania ofert:

oferty można składać w formie w siedzibie Ł- ITeE

lub elektronicznej, na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktów:

Prof. dr hab. inż. Jerzy Smolik;

Kryteria oceny ofert:

cena 100%;

Sposób oceny:

zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną

Termin wykonania zamówienia:

maksymalnie 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia

Niniejsze zamówienie jest udzielane w ramach projektu Nr RPMA.01.01.00-14-8249/17 pt. „Utworzenie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji w Zakresie Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz Bezpieczeństwa Technicznego
i Środowiskowego”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działanie 1.1 „Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych”. (zwanego dalej „Projektem”), zadanie operacyjne IV.4 pn.: „Systemy identyfikacji i weryfikacji bezpieczeństwa technicznego w warunkach środowiskowych aplikacji gospodarczych i specjalnych”.

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe