mail  
   

Aktualności

System do badania efektywności odzysku ciepła w rekuperatorach stosowanych w instalacjach wentylacji mechanicznej

System przeznaczony jest do badania efektywności odzysku ciepła w rekuperat orach stosowanych w instalacjach wentylacyjnych nowoczesnych budynków. Pozwala na dokładną i kompleksową ocenę sprawności rekuperatorów wpływającej bezpośrednio na zapotrzebowanie energii zużywanej do zapewnienia warunków komfortu cieplnego w budynkach. Składa się z dwóch komór kalorymetrycznych przygotowujących powietrze o  odpowiednich parametrach symulujących warunki cieplne i wilgotnościowe panujące w pomieszczeniu oraz na zewnątrz budynku. Strumienie powietrza przepływające przez badany rekuperator między komorami odtwarzają rzeczywiste warunki pracy, co pozwala na wyznaczenie sprawności temperaturowej i wilgotnościowej wymiennika ciepła.system do bad odzysku ciepla pl

Urządzenie umożliwia:

  • wyznaczanie sprawności cieplnej oraz sprawności odzysku wilgoci,
  • badanie pracy rekuperatora w warunkach szronienia,
  • standardowe badanie rekuperatora dla „warunków zimowych” z możliwością badania
    w „warunkach letnich” po odwróceniu centrali wentylacyjnej,
  • badanie wymienników ciepła lub kompletnych central wentylacyjnych,
  • identyfikację charakterystyk zgodnych z normami PN-EN 308:2001 i EN-13141-7:2010.

 

Zakres strumieni powietrza:

150 do 700 m3/h z możliwością wzajemnego różnicowania ±30%

Badanie w warunkach szronienia wymiennika:

do 400 m3/h

Parametry powietrza zewnętrznego:

od -30°C/100% RH dla warunków zimowych

 

do +30°C/45% RH dla warunków letnich

Parametry powietrza wywiewanego:

od 15°C/30% RH dla warunków zimowych

 

do 26°C/55% RH dla warunków letnich

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe