mail  
   

Aktualności

Projekt Gotowy produkt Nazwa
22 zrywarka w realizacji

Zrywarka laboratoryjna do badania wytrzymałości na rozrywanie siłą do 2 kN

23 tester zginanie w realizacji

Tester do badania odpornośi na zginanie kart identyfikacyjnych

24 tester wytrzymalosci w realizacji

Tester do badania wytrzymałośi dokumentów wielowarstwowych na odrywanie

25 stanowisko membrany w realizacji

Laboratoryjne stanowisko do badania procesów membranowych

26 stanowisko wykrywania wad w realizacji

Stanowisko do wykrywania wad wewnętrznych w pierścieniach łożysk tocznych

27 komora badania silownikow w realizacji

Stanowisko do badania siłownikow elektromechanicnzych

28 stanowisko chipy w realizacji

Stanowisko do montażu chipów RFiD na podłożu elastycznym

29 stacja monitorujaca zanieczyszczenia wody 29 stacja monitorujaca zanieczyszczenia wody 1

Bezprzewodowa stacja monitorowania wód powierzchniowych

30 penetrometr 30 penetrometr 1

Penetrometr laserowy z bramką świetlną

31 modulowy system testowania pojazdow specjalnych 31 modulowy system testowania pojazdow specjalnych 1

Modułowy system testowania stabilności ratowniczych urzędzeń wysokościowych

32 stanowisko badania oslon przeciwwietrznych 32 stanowisko badania oslon przeciwwietrznych 1

Stanowisko do badania osłon przeciwwietrznych

33 tester listonosza 33 tester listonosza 1

Urządzenie do badania odporności dokumentów na obciążenia w maszynie sortującej (test listonosza)

34 tester wielofunkcyjny 34 tester wielofunkcyjny 1

Tester wielofunkcyjny do badania odporności dokumentów na: stemplowanie, dokonywanie zapisów, ścieranie znaków graficznych

35 kalibrator przeginanie 35 kalibrator przeginanie 1

Urządzenie kalibracyjne do testera: badanie odporności dokumentów na wielokrotne dwustronne zginanie

36 tester zginanie 36 tester zginanie 1

Tester do badania odporności dokumentów na wielokrotne dwustronne zginanie

37 dzialo pneumatyczne 37 dzialo pneumatyczne 1

Działo pneumatyczne

38 urzadzenie kalibrujace 38 urzadzenie kalibrujace 1

Urządzenie kalibracyjne do testera: badanie odporności dokumentów na naprzemienne skręcanie

39 tester ns 39 tester ns 1

Tester do badania odporności dokumentów na naprzemienne skręcanie

40 tester  kartkowanie 40 tester  kartkowanie 1

Tester do badania odporności dokumentów na przeglądanie (kartkowanie)

41 tester sferyczne wyginanie paszportow 41 tester sferyczne wyginanie paszportow 1

Tester do badania odporności dokumentów na sferyczne wyginanie (test tylnej kieszenie)

42 linia rfid 42 linia rfid 1

Linia technologiczna do personalizacji graficznej i elektronicznej wyrobów  RFiD

43 maszyna rfid 43 maszyna rfid 1

Linia technologiczna wytwarzania wyrobów zawierających inlety RFiD

44 odpornosc wyladowania pelzne 44 odpornosc wyladowania pelzne 1

Urządzenie do próby odporności na wyładowania pełzne na powierzchniach izolatorów kompozytowych

45 pelzarka 45 pelzarka 1

Pełzarka 50 kN

46 zestaw badania hydrantow 46 zestaw badania hydrantow 1

Przenośny zestaw do kontroli stanu technicznego sieci hydrantowych i hydrantów zewnętrznych w miejscu ich eksploatacji

[karta katalogowa]

47 przygotowanie powietrza dla komor voc 47 przygotowanie powietrza dla komor voc 1

Zespół przygotowania powietrza dla komór badawczych VOC

[karta katalogowa]

48 nanoproszki 48 nanoproszki 1

Urządzenie do syntezy nanoproszków

[karta katalogowa]

49 urzadzenie upe-12 49 urzadzenie upe-12 1

Urzdzenie UPE-12 do pielęgnacji trudnopalnych cieczy hydraulicznych

[karta katalogowa]

50 azotowanie 50 azotowanie 1

Instalacja do procesu azotowania

51 stanowisko do badania poduszek podnoaszacych 51 stanowisko do badania poduszek podnoaszacych 1

Stanowisko do badania pneumatycznych poduszek podnoszących

52 model penetrometr laserowy z wanna grzejna 52 penetrometr laserowy z wanna grzejna

Penetrometr laserowy z wanną grzejną

53 penetrometru 53 penetrometru 1

Penetrometr laserowy

[karta katalogowa]

54 penetrometr 54 penetrometr 1

Penetrometr mechaniczny

[karta katalogowa]

55 modulowy system 55 modulowy system 1

Modułowy system do modernizacji urządzeń badawczych

[karta katalogowa]

56 ts-30 56 ts-30 1

Transporter schodowy TS-30

[karta katalogowa]

57 upe-11 57 upe-11 1

Urządzenie UPE-11 do uzdatniania zużytych samochodowych cieczy chłodzących

[karta katalogowa]

58 stanowisko przebicie poduszek 58 stanowisko przebicie poduszek 1

Stanowisko do badania odporności na przebicie materiałów konstrukcyjnych

Mikroskop STM/AFM do zastosowan zaawansowanych technologiach w przemysle oraz dydaktyce szkół wyższych - model Mikroskop STM/AFM do zastosowan zaawansowanych technologiach w przemysle oraz dydaktyce szkół wyższych - gotowy produkt

Mikroskop STM/AFM do zastosowań w zaawansowanych technologiach w przemyśle oraz dydaktyce szkół wyższych

[karta katalogowa]

01 system load lock 01 system load lock 1

System Load-Lock

02 komora gig 02 komora gig 1

Komora do badań środowiskowych przyrządów pomiarowych do gazów wybuchowych

[karta katalogowa]

03 manipulator nh2 03 manipulator nh2 1

Manipulator do narzędzi

04 stanowisko badawcze 04 stanowisko badawcze 1

Stanowisko do badania efektywności poeksploatacyjnych cieczy obróbkowych

05 komora modulowa m 05 komora modulowa 1

Komora modułowa do badań i pilotowych wdrożeń procesów PVD i CVD

06 stanowisko dom materacy 06 stanowisko dom materacy 1

Stanowisko do badań trwałości i oznaczania twardości leżysk mebli

[karta katalogowa]

07 grubosciomierz laserowy 07 grubosciomierz laserowy 1

Grubościomierz laserowy do włóknin

[karta katalogowa]

08 stanowisko do bad trwalosci hydrantow 08 stanowisko do bad trwalosci hydrantow 1

Stanowisko do badań trwałości i niezawodności hydrantów pożarniczych

[karta katalogowa]

09 komora do prob term-izolatorow 09 komora do prob term-izolatorow 1

Komora do badań termomechanicznych izolatorów energetycznych

[karta katalogowa]

10 voc 225 dm3 10 voc 225 dm3 1

Komory do badania emisji lotnych związków organicznych (szklane)

[karta katalogowa]

11 adhezja 11 adhezja 1

Urządzenie do badania wytrzymałości adhezyjnej materiałów wielowarstowowych

[karta katalogowa]

12 stanowisko hydr-narzezdi 12 stanowisko hydr-narzezdi 1

Stanowisko do badań trwałości i niezawodności hydraulicznych narzędzi ratowniczych

[karta katalogowa]

13 stanowisko pneum-poduszek 13 stanowisko pneum-poduszek 1

Stanowisko do badania pneumatycznych poduszek uszczelniających

[karta katalogowa]

14 urzadzenie uzdatniania cieczy obrobkowych 14 urzadzenie uzdatniania cieczy obrobkowych 1

Urządzenie UPE-10 do uzdatniania emulsyjnych cieczy obróbkowych

[karta katalogowa]

15 stanowisko monitorujace zanieczyszczenie wod 15 stanowisko monitorujace zanieczyszczenie wod 1

Automatyczna stacja wykrywania zanieczyszczenia wód substancjami ropopochodnymi

[karta katalogowa]

16 proszkarka 16 proszkarka 1

Urządzenie do nanoszenia superabsorpcyjnych proszków w linii technologicznej produkcji kablowych zapór przeciwwilgociowych

[karta katalogowa]

17 komora voc 17 komora voc 1

Komora do badania emisji lotnych związków organicznych

[karta katalogowa]

18 komora co2 18 komora co2 1

Komora do badania karbonatyzacji betonu

[karta katalogowa]

19 komora do zamrazania dachowek 19 komora do zamrazania dachowek 1

Komora do zamrażania do badania dachówek ceramicznych metodą B wg normy PN-EN-539-2

[karta katalogowa]

20 komora do zraszania dachowek 20 komora do zraszania dachowek 1

Komora deszczowa

[karta katalogowa]

21 stanowisko pokryc dachowych 21 stanowisko pokryc dachowych 1

Stanowisko do badania pokryć dachowych – metoda z płonącymi żagwiami i wiatrem

[karta katalogowa]

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe