mail  
   

Aktualności

 Radom, dnia 15.11.2021

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym na:
dostawę 40 sztuk komputerów spełniających wymagania określone w tabeli 1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także dostawa komputerów do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy.

Numer referencyjny zapytania: IT/24/2021

 

 Załączone pliki:

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe