mail  
   

Aktualności

Radom, dn 3.11.2021 r.

  

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. zamówień publicznych

 

Miejsce wykonywania pracy: Radom
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: ½ etatu lub pełny etat

 Opis stanowiska:

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy, usługi
  i roboty budowlane z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wg procedur obowiązujących w Łukasiewicz - ITeE, w tym: opiniowanie wniosków o wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, sporządzanie ogłoszeń oraz ich przekazywanie do publikacji oraz zamieszczanie na stronie internetowej, opracowywanie specyfikacji warunków zamówienia, w tym istotnych warunków umowy, udział
  w przygotowywaniu odpowiedzi na pytania wykonawców, sporządzanie protokołów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udział w pracach komisji przetargowych, przygotowywanie dokumentów dla Krajowej Izby Odwoławczej oraz udział w rozprawach przed KIO, prowadzenie, zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentacji zawiązanej z udzielaniem zamówień.
 • Współpraca z pracownikami komórek merytorycznych w przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia, szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia, sporządzaniu wniosków o wszczęcie postępowania, określaniu kryteriów wyboru oferty, warunków udziału w postępowaniu.
 • Sporządzanie harmonogramu zamówień, prowadzenie rejestru zamówień oraz sprawozdawczości, przygotowywanie informacji dla organów kontrolnych.
 • Udział w opracowywaniu i aktualizacji wewnętrznych regulacji prawnych obowiązujących w Instytucie, w tym zwłaszcza tych dotyczących zamówień publicznych,
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu w zakresie rozwiązywania bieżących problemów prawnych,
 • Przygotowywanie oraz prowadzenie korespondencji z kontrahentami Instytutu i organami administracji publicznej.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Znajomość przepisów Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i powiązanych aktów prawnych.
 • Doświadczenie zawodowe/minimum 3 letnie, przy obsłudze procesu zamówień publicznych po stronie Zamawiającego.
 • Biegła znajomość programu MS Office.
 • Rzetelność, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • miłą atmosferę pracy,
 • możliwość rozwoju

 

Dostępne miejsca pracy: 1

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 30.11.2021 r. W tytule maila prosimy podać numer ogłoszenia: HR.1100.16.2021

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych podpisanej poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

                                                           .......................................................................................

                                                                                           (Data i czytelny podpis kandydata do pracy)

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe