mail en
   

Aktualności

  

Dyrektor
Dr inż. Jakub Gadek

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka uzyskał na tym samym wydziale. Studia MBA ukończył na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Absolwent Akademii Menedżerów Nauki organizowanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Karierę zawodową rozpoczął jako asystent w Instytucie Informatyki Politechniki Łódzkiej. Pracował na stanowisku wykładowcy w Katedrze Teleinformatyki Wydziału Informatyki i Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi oraz na stanowisku dziekana Wydziału Zamiejscowego we Włocławku tej uczelni.

Zarządzał wieloma zespołami projektowymi. Pracował na stanowisku koordynatora dyscyplin w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych w Narodowym Centrum Nauki w Krakowie. Reprezentował NCN na arenie międzynarodowej uczestnicząc w wielu konsorcjach typu ERA - NET. Był członkiem grupy roboczej Science Europe „Research Careers Working Group” gdzie współuczestniczył w tworzeniu europejskiej polityki naukowej. Był zastępcą dyrektora Łukasiewicz - Instytutu Elektrotechniki.

Jest członkiem Rady Naukowej NASK Państwowego Instytutu Badawczego oraz ekspertem Komisji Europejskiej, NCBR, CPPC, PARP oraz kilku Regionalnych Programów Operacyjnych.

 


 

Prof. dr hab. inż. Marian Szczerek

Profesor zwyczajny, z-ca dyrektora ds. naukowo-badawczych w ŁUKASIEWICZ - Instytucie Technologii Eksploatacji (od 1986 r.).
Wiceprzewodniczący Rady ŁUKASIEWICZ - Instytutu Technologii Eksploatacji.

Wcześniej (od 1976 r.) - pracownik Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu (wcześniej WSI, później Politechnika Radomska), pełniący m.in. funkcje prodziekana i dyrektora Instytutu. Od 1985 r. - pełnomocnik Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Gospodarki ds. utworzenia (w 1986 r.) Międzyresortowego Centrum Naukowego Eksploatacji Majątku Trwałego – obecnie Łukasiewicz - ITeE.

Aktualnie:
Członek Prezydium i Komisji Nauki Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej wiceprzewodniczący).
Członek Zespołu Specjalistycznego MNiSW ds. Infrastruktury Badawczej.
Członek Komitetu Monitorującego POIR przy Ministerstwie Rozwoju.
Prezes Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.
Naczelny redaktor czasopisma naukowo-technicznego TRIBOLOGIA (od 1990 r.) z wykazu MNiSW.

W latach 2010-2017 przewodniczący Zespołu Specjalistycznego Nauk Ścisłych i Technicznych MNiSW. W latach 2008–2011 członek Rady Nauki przy MNiSW. Członek zespołu ds. parametryzacji czasopism naukowych (2011-2017). Członek Specjalistycznego Zespołu MNiSW ds. finansowania aparatury w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej. Członek sekcji T07B KBN (od 1998 r.) i panelu N504 MNiSzW (do 2008 r.). W r. 2010 członek Zespołu MNiSW ds. Projektów Strategicznych POIG. W latach 2010–2011 członek Rady Głównej Instytutów Badawczych (przewodniczący Komisji Nauki).

 

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  

 


Dane osobowe