mail  
   

Aktualności

Radom, dn 19.10.2021

  

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista w Grupie Badawczej Technologii Proekologicznych

 

 

Miejsce wykonywania pracy: Radom
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny

 

 Opis stanowiska:

 • Udział w projektach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych obejmujących tematykę ekologicznej eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłowych oraz termicznego przetwarzania odpadów;
 • Inicjowanie i pozyskiwanie projektów badawczych w w/w obszarach;
 • Prace analityczne w zakresie chemicznych analiz materiałów, w szczególności z wykorzystaniem technik instrumentalnych;
 • Opracowywanie merytoryczne raportów i sprawozdań z realizowanych prac;
 • Zwiększanie dorobku naukowego;
 • Rozwój kwalifikacji zawodowych;
 • Nawiązywanie kontaktów oraz podejmowanie współpracy z zagranicznymi i krajowymi jednostkami badawczymi, a także z firmami przemysłowymi.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii chemicznej, chemii analitycznej, inżynierii środowiska, ochrony środowiska lub inżynierii mechanicznej;
 • Preferowany tytuł dr nauk technicznych lub zaawansowane studia doktoranckie w w/w obszarze;
 • Doświadczenie w kierowaniu i/lub prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w w/w obszarach oraz wdrażaniu uzyskanych wyników badań;
 • Autorstwo lub współautorstwo publikacji w czasopismach naukowych oraz referatów konferencyjnych z w/w obszarów;
 • Posiadanie opatentowanych rozwiązań technicznych w wymienionych wyżej obszarach merytorycznych;
 • Umiejętność dokumentowania zrealizowanych prac badawczych;
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, potwierdzona stosowanym certyfikatem (możliwość sprawdzenia znajomości języka u pracodawcy);
 • Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point);
 • Umiejętności pracy indywidualnej i w zespole;
 • Kreatywność, samodzielność i zaangażowanie w pracę.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • Stopień naukowy dr inż. w zakresie: inżynieria chemiczna, inżynieria mechaniczna, inżynieria ochrony środowiska lub dorobek naukowy i badawczy pozwalający na otworzenie przewodu doktorskiego w 2023 r.;
 • Umiejętność obsługi oraz interpretacji wyników badań uzyskanych za pomocą urządzeń wykorzystujących techniki instrumentalne;
 • Umiejętność wykorzystania modelowania matematycznego i/lub statystycznego w wyżej wymienionych obszarach merytorycznych.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i naukowego.
 • Interesujące wyzwania wymagające kreatywnego myślenia.
 • Możliwość odbywania szkoleń i staży.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

Dostępne miejsca pracy: 1

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną na adres mailowy: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 30.11.2021 r. W tytule maila prosimy podać numer ogłoszenia: HR.1100.24.2021

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych podpisanej poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

                                                           .......................................................................................

                                                                                         (Data i czytelny podpis kandydata do pracy)

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe