Aktualności

 
 
Prace badawcze w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym (ITeE – PIB) prowadzone są przez desygnowane zakłady w 13 obszarach tematycznych obejmujących:
 
 

Dodatkowo w strukturze ITeE – PIB wydzielone zostało Laboratorium Systemów Sterowania, które w 2014 r. uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w badaniach kompatybilności elektromagnetycznej.

Ponadto w ramach Instytutowego Wydawnictwa Naukowego prowadzona jest działalność wydawnicza, poligraficzna i edytorska mająca na celu upowszechnianie wyników badań naukowych Instytutu i krajowego środowiska naukowego budowy i eksploatacji maszyn.

 

 

.

 

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo ITeE - PIB

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


  

akredytowana iob logo