mail  
   

Aktualności

Radom, dn. 31.08.2020 r. 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista w Zakładzie Innowacji Organizacyjnych i Analiz Systemowych

Miejsce wykonywania pracy: Radom
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat

 Opis stanowiska:

 • Realizacja prac badawczych i organizacyjnych w ramach projektów badawczo-rozwojowych
  o tematyce: foresight, rozwój innowacji, przedsiębiorczość, transfer wiedzy i komercjalizacja.
 • Inicjowanie przedsięwzięć badawczych i przygotowywanie wniosków projektowych oraz rozliczanie formalne, merytoryczne i finansowe realizowanych projektów.
 • Poszukiwanie partnerów współpracy oraz umacnianie sieci współpracy z krajowymi
  i zagranicznymi instytucjami badawczymi, szkoleniowymi, przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu w ramach realizacji przedsięwzięć badawczych
 • Wzmacnianie powiązań sfery nauki z przemysłem w tym zwiększanie efektywności komercjalizacji, realizowane we współpracy z przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu.
 • Wyszukiwanie materiałów informacyjnych i prowadzenie analiz na potrzeby przygotowania
  i prowadzenia projektów badawczych (m.in. w zakresie realizacji polityk Unii Europejskiej, regionalnych, krajowych i międzynarodowych strategii i programów działania z obszaru wspierania innowacyjności gospodarki)
 • Udział w spotkaniach informacyjnych dotyczących możliwości ubiegania się o dofinansowanie UE, udział w konferencjach i warsztatach, prezentacja wyników prac badawczych
 • Opracowywanie raportów z realizacji prac badawczych, przygotowanie publikacji naukowych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w obszarach objętych zakresem działania Zakładu Strategii Innowacyjnych;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów badawczych finansowanych
  w ramach krajowych lub międzynarodowych programów badawczych ;
 • Biegła znajomość przynajmniej jednego języka obcego, uznawanego za język międzynarodowy;
 • Posiadanie predyspozycji do pracy naukowej potwierdzonych dotychczasowym dorobkiem;
 • Umiejętności pracy indywidualnej i w zespole;
 • Kreatywność, samodzielność i zaangażowanie w pracę.

 Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • Spełnianie wymogów właściwych dla młodego naukowca w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dz. U. Z 2020, poz. 85 z późn.zm.);
 • Otwarty przewód doktorski lub stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat;
 • Znajomość krajowych i /lub międzynarodowych programów badawczych;
 • Doświadczenie w pracy w krajowym i /lub międzynarodowym środowisku naukowym
  i biznesowym.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia;
 • Realizację innowacyjnych prac badawczych w międzynarodowym środowisku naukowym;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i naukowego.

Dostępne miejsca pracy: 2
wymiar etatu łącznie: 1,5 etatu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną na adres mailowy: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 15.03.2021 r. W tytule maila prosimy podać numer ogłoszenia: HR.1100.1.2020


Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli wraz z podpisem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

 

                                                           .......................................................................................

                                                                                           (Data i czytelny podpis kandydata do pracy)

 

 

 

 

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe