mail  
   

Aktualności

Radom, dn. 17.11.2020

Zapytanie ofertowe na:
wykonanie opracowań merytorycznych związanych z realizowanymi pracami badawczo-rozwojowymi

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:
 • Przedmiotem zapytania ofertowego (dalej zwanego „Zapytaniem Ofertowym”) jest przeprowadzenie postępowania, którego celem będzie wyłonienie 1 osoby (Wykonawcy), która po zawarciu umowy z Zamawiającym, wspólnie z pracownikami Zamawiającego samodzielnie wykona opracowania merytoryczne stanowiące część prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez Zamawiającego.
 • Szczegółowe zadania Wykonawcy obejmują:
  • Weryfikację mechanicznej dokumentacji konstrukcyjnej prototypowej aparatury badawczej pod względem poprawności konstrukcyjnej, rysunkowej i technologiczności;
  • Opracowanie materiałów merytorycznych niezbędnych do uzyskania prawa własności intelektualnej (zgłoszeń patentowych) dotyczących rozwiązań technicznych stanowiących wynik prac B+R realizowanych przez Zamawiającego;
  • Opracowywanie merytoryczne raportów i sprawozdań z prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez Zamawiającego.
 1. Szacowany nakład pracy: 1os x 1200h. Rozliczenia comiesięczne na podstawie wykazu liczby przepracowanych godzin.
 2. Szacowany termin zakończenia prac: 2021 r. 
 3. Wymogi dotyczące doświadczenia i kwalifikacji Wykonawcy:
 • Co najmniej 10-letnie doświadczenie w zakresie opracowywania, weryfikacji i warsztatowego obiegu mechanicznej dokumentacji konstrukcyjnej w produkcji doświadczalnej;
 • Doświadczenie w uzyskiwaniu praw własności intelektualnej udokumentowane co najmniej 10-ma zgłoszeniami patentowymi lub patentami uzyskanymi w okresie ostatnich 10 lat;
 • Minimum 10 letnie doświadczenie w realizacji prac badawczo-rozwojowych z obszarów mechaniki, mechatroniki lub aparatury badawczej;
 • Doświadczenie w kierowaniu pracami badawczo-rozwojowymi w ciągu ostatnich 10 lat (np. pełnienie roli kierownika projektu);
 • Autorstwo lub współautorstwo co najmniej 10 publikacji w czasopismach naukowych w ciągu ostatnich 5 lat.

 

Termin składania ofert:

do 30.11.2020 roku

Miejsce składania ofert:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji

Adres:

26-600 Radom, ul. Pułaskiego 6/10

Sposób składania ofert:

oferty można składać w formie w siedzibie Ł- ITeE

lub elektronicznej, na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktów:

dr inż. Tomasz Samborski

Kryteria oceny ofert:

cena 100%;

Sposób oceny:

zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną

Termin wykonania zamówienia:

maksymalnie dwanaście miesięcy od daty udzielenia zamówienia

 

 

Niniejsze zamówienie jest udzielane w ramach projektu Nr RPMA.01.01.00-14-8249/17 pt. „Utworzenie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji w Zakresie Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz Bezpieczeństwa Technicznego i Środowiskowego”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działanie 1.1 „Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych”. (zwanego dalej „Projektem”), zadanie operacyjne IV.4 pn.: „Systemy identyfikacji i weryfikacji bezpieczeństwa technicznego w warunkach środowiskowych aplikacji gospodarczych i specjalnych”.

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe