mail  
   

Aktualności

Radom, dn. 14.09.2021

 

Zapytanie ofertowe na:
wykonanie opracowań merytorycznych związanych z realizowanymi pracami badawczo-rozwojowymi

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:
 • Przedmiotem zapytania ofertowego (dalej zwanego „Zapytaniem Ofertowym”) jest przeprowadzenie postępowania, którego celem będzie wyłonienie 1 osoby (Wykonawcy), która po zawarciu umowy z Zamawiającym, wspólnie z pracownikami Zamawiającego samodzielnie wykona opracowania merytoryczne stanowiące część prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez Zamawiającego.
 • Szczegółowe zadania Wykonawcy obejmują:
 1. Uruchomienie dodatkowego układu pompowego w prototypowym urządzeniu badawczo-technologicznym do realizacji plazmowych technologii obróbki powierzchniowej w systemie Flexline.
 2. Opracowanie, wykonanie i uruchomienie systemu sterowania pracą magnetronowych źródeł plazmy (8szt.) oraz dział jonowych (4 zestawy) w prototypowym urządzeniu badawczo-technologicznym do realizacji plazmowych technologii obróbki powierzchniowej w systemie Flexline.
 3. Uruchomienie funkcjonalne systemu sterowania prototypowego urządzenia badawczo-technologicznego do realizacji plazmowych technologii obróbki powierzchniowej w systemie Flexline z poziomu komputera sterującego (szafa sterująca) oraz tabletu.
  Testy weryfikacyjne.

 

 1. Szacowany nakład pracy: 1os x 450h. Rozliczenia comiesięczne na podstawie wykazu liczby przepracowanych godzin.
 2. Szacowany termin zakończenia prac: 2021 r. 
 3. Wymogi dotyczące doświadczenia i kwalifikacji Wykonawcy:
 • Co najmniej 10-letnie doświadczenie w zakresie projektowania i uruchamiania systemów sterowania w urządzeniach prototypowych w produkcji doświadczalnej;
 • Minimum 10 letnie doświadczenie w realizacji prac badawczo-rozwojowych z obszarów elektroniki i automatyki;
 • Doświadczenie w kierowaniu pracami badawczo-rozwojowymi w ciągu ostatnich 10 lat (np. uczestnictwo w zespołach badawczych realizujących prace B+R z zakresu budowy i uruchamiania prototypowych urządzeń badawczych lub technologicznych);
 • Doświadczenie w projektowaniu systemów sterowania urządzeń w oparciu o sterowniki typu Schneider serii M340, aplikację Unity oraz oprogramowanie Vijeo Designer;
 • Potwierdzona znajomość technologii osadzania powłok metodą łukowo-próżniową i magnetronową.

 

Termin składania ofert:

do 24.09.2021 roku

Miejsce składania ofert:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji

Adres:

26-600 Radom, ul. Pułaskiego 6/10

Sposób składania ofert:

oferty można składać w formie w siedzibie Ł- ITeE

lub elektronicznej, na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktów:

Prof. dr hab. inż. Jerzy Smolik;

Kryteria oceny ofert:

cena 100%;

Sposób oceny:

zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną

Termin wykonania zamówienia:

max. do dnia 31.12.2021

Niniejsze zamówienie jest udzielane w ramach projektu Nr RPMA.01.01.00-14-8249/17 pt. „Utworzenie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji w Zakresie Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz Bezpieczeństwa Technicznego
i Środowiskowego”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działanie 1.1 „Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych”. (zwanego dalej „Projektem”), zadanie operacyjne II.2 pn.: „Rozwój infrastruktury badawczej umożliwiającej realizację procesów plazmowej obróbki powierzchniowej dla elementów wstęgowych (taśmy, blachy) w systemie ciągłym”.

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe