Aktualności

 

 

seminariumW dniu 23 listopada 2018 r. w Instytucie Technologii Eksploatacji-PIB odbyło się seminarium pt. "Ocena właściwości reologicznych środków smarowych o różnym składzie chemicznym przy użyciu techniki DWS", zagadnienie przedstawił mgr inż. Rafał KOZDRACH.

Seminarium odbyło się w sali 209 C o godz. 9:00 z udziałem pracowników Instytutu i zaproszonych gości.

 

 

 

 

 

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo ITeE - PIB

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


  

akredytowana iob logo