mail en
   

Aktualności

Bardzo miło poinformować, że produkty opracowane i wytwarzane w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ uzyskały I i II miejsce w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu SIMP na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2018 Roku”. Konkurs organizowało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

I miejsce przyznano za Proekologiczny środek smarowy - Smar ABI-S dla przemysłu rolno-spożywczego, w kategorii „Osiągnięcia wdrożone w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska”.

Smar ABI-S został opracowany w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój POIR 04.01.02-00-0004/16. Projekt realizowano w ramach konsorcjum, w skład którego wchodzą: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy jako lider konsorcjum oraz Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjno - Handlowe „MIND” Sp. z.o.o. oraz  PIEKARNIA s. c. St. M. K. Piątkowscy.

Laureaci I miejsca:

dr hab. inż. Jolanta Drabik, mgr inż. Rafał Kozdrach, dr hab. inż. Magdalena Trzos,inż. Marek Wolszczak, dr hab. inż. Jolanta Iłowska (ICSO „Blachownia”), inż. Janusz Michalski (PUPH MIND Sp. z.o.o.), tech. Mariusz Piątkowski (PIEKARNIA s. c.).

 

II miejsce przyznano za Stanowisko bezwładnościowe T-33 do badania tarcia i zużycia klocków i tarcz hamulcowych, w kategorii „Prace i stanowiska naukowo-badawcze”.

Laureaci II miejsca:

dr hab. inż. Waldemar Tuszyński, mgr inż. Krzysztof Matecki, dr inż. Jacek Wojutyński, prof. dr hab. inż. Marian Szczerek, dr inż. Stanisław Kozioł, mgr inż. Andrzej Gospodarczyk, mgr inż. Mariusz Siczek.

W tym miejscu zespół badawczy pragnie podziękować mgr inż. Michałowi Gibale oraz tech. Mieczysławowi Hebdzie za znaczący wkład w montaż elektro-mechaniczny oraz aktywny udział w badaniach weryfikacyjnych urządzenia.

Zdjęcie statuetek SIMP

Statuetki i dyplomy zostały wręczone w dn. 5.06.2019 r. podczas VIII Dnia Mechanika, organizowanego przez Zarząd Główny SIMP, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Z ramienia obu zespołów badawczych nagrody odebrali dr hab. inż. Jolanta Drabik, prof. nzw. oraz dr hab. inż. Waldemar Tuszyński, prof. nzw. W VIII Dniu Mechanika udział wziął Dyrektor Instytutu – Prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz.

Laureatka I miejsca, dr hab. inż. Jolanta Drabik, prof. nzw., w czasie prezentacji nt. smaru ABI-S

 

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  

 


Dane osobowe