mail en
   

Aktualności

 

Pierwsze Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy Projektu Inteligentne MŚP w kierunku Przemysłu 4.0 – SMARTY


Projekt „Inteligentne MŚP w kierunku Przemysłu 4.0 – SMARTY” (Smart SMEs for Industry 4.0) to międzynarodowy projekt współpracy międzyregionalnej na rzecz wsparcia polityki innowacyjnej i uwalniania potencjału Przemysłu 4.0 w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jednym z regionów objętych Projektem jest Mazowsze reprezentowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu.

Pierwsze Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy Projektu odbędzie się 14 stycznia 2020 r. w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom, ul. Kopernika 1 w godzinach 11:00-14:00

W trakcie spotkania podejmiemy próbę odpowiedzi na pytanie: Jak uwolnić potencjał Przemysłu 4.0 w Polsce z uwzględnieniem roli małych i średnich przedsiębiorstw?

Wspólnie z ekspertami z zakresu przemysłu 4.0., samorządowcami i przedsiębiorcami omówimy następujące zagadnienia:

  • Integracja podmiotów i środowisk zainteresowanych rozwiązaniami z zakresu Przemysłu 4.0
  • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0
  • Mapowanie zasobów i potencjału MŚP Mazowsza w zakresie wdrażania Przemysłu 4.0
  • Zawiązanie Regionalnej Grupy Interesariuszy obejmującej instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowo-badawcze, jednostki samorządu terytorialnego, dostawców technologii oraz przedsiębiorców.

 

Więcej informacji: https://www.interregeurope.eu/smarty

 

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe