mail en
   

Aktualności

 

 

Pierwsze spotkanie międzynarodowego Konsorcjum realizującego projekt LeatherProBio

 

W dniach 14-15 stycznia 2020 roku w ŁUKASIEWICZ-ITEE odbędzie się pierwsze spotkanie międzynarodowego Konsorcjum realizującego projekt „New valorisation pathway for chromium tanned leather residues by a combination of protein extraction, chrome recovery and biogas production” (LeatherProBio), który w wysokości 1 065 834,12 PLN został dofinansowany ze środków NCBR w ramach inicjatywy Cornet.

W skład Konsorcjum wchodzą Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. (Niemcy), Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji (Polska) oraz Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej (Polska).

Celem prac badawczo-rozwojowych zaplanowanych do realizacji w latach 2020-2021 jest usprawnienie gospodarki odpadami w przemyśle garbarskim, poprawienia warunków pracy i wdrożenie standardów czystej produkcji. Osiągnięcie tego celu wymaga opracowania warunków i parametrów innowacyjnych technik, zapewniających wysokoefektywny odzysk białek i chromu z odpadów garbarskich, a także wykorzystania mikroorganizmów do przetworzenia biomasy. O dużym znaczeniu, zaplanowanych do realizacji, prac świadczy ich ścisłe powiązanie z kierunkami działania Sieci Badawczej Łukasiewicz w ramach zrównoważonej gospodarki i energii, w szczególności w zakresie biogospodarki i odzysku materiałowego.

W związku z tym, że w projekcie przewidziano opracowanie rozwiązań umożliwiających zagospodarowanie odpadów stanowiących poważny problem dla przemysłu garbarskiego, w spotkaniu przewidziano udział przedstawicieli przedsiębiorstw zainteresowanych jego rezultatami.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe