mail en
   

Aktualności

„Jak uwolnić potencjał Przemysłu 4.0 w Polsce? Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesach transformacji cyfrowej” to temat przewodni Spotkania Regionalnej Grupy Interesariuszy Projektu „Inteligentne MŚP w kierunku Przemysłu 4.0 – SMARTY” organizowanego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
Spotkanie odbyło się 14 Stycznia 2020 r. w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.
Polska to kraj o wysokim potencjale zarówno pod względem tworzenia nowych technologii, jak i wdrażania innowacyjnych rozwiązań wpisujących się z koncepcję Przemysłu 4.0, jednak sukces w uwalnianiu tego potencjału wymaga zaangażowania kluczowych grup interesariuszy tworzących szeroki ekosystem współpracy, obejmujący zarówno przedsiębiorców, jak i jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje otoczenia biznesu oraz dostawców technologii – to główne wnioski, które pojawiły się w podsumowaniu spotkania.

Wystąpienia w pierwszej sesji spotkania pt. „Dobre Praktyki w systemowym wsparciu Przemysłu 4.0 w Polsce” dotyczyły następujących zagadnień:
• Platforma Przemysłu Przyszłości – w kierunku polskiego ekosystemu przemysłu 4.0 (Fundacja PPP);
• Koncepcja krajowych i europejskich Digital Innovation Hubs (Ministerstwo Rozwoju);
• Od badań naukowych do aplikacji przemysłowych (Łukasiewicz – PIAP);
• Jak uwolnić potencjał Przemysłu 4.0 w Polsce? (CEZAMAT).
W drugiej sesji pt. „Przemysł 4.0 dla MŚP – perspektywa dostawców technologii” nowoczesne rozwiązania dla przemysłu 4.0 przedstawili reprezentanci firm i organizacji tworzących
i wdrażających innowacyjne rozwiązania technologiczne dla przemysłu:
• Avicon Advanced Vision Control
• Bossard
• OptiMES
• Easy Robots
• Smarttech 3D
• DMSales
• Fundacja UNIMOS

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 60 osób reprezentujących zarówno przemysł i dostawców technologii, jak i instytucje publiczne zaangażowane w realizację inicjatyw wspierających polskie przedsiębiorstwa w transformacji cyfrowej, w tym Ministerstwo Rozwoju, Fundację Polska Platforma Przemysłu Przyszłości, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz cztery instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe