mail en
   

Aktualności

Kick-off meeting projektu LeatherProBio

 

W dniach 14-15.01.2020 w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu odbyło się spotkanie kick-off meeting inaugurujące rozpoczęcie realizacji projektu pt. New valorisation pathway for chromium tanned leather residues by a combination of protein extraction, chrome recovery and biogas production („Innowacyjna technologia waloryzacji chromowych odpadów garbarskich oparta na ekstrakcji białek, odzysku chromu i produkcji biogazu”) o akronimie LeatherProBio, współfinansowanego w ramach Programu CORNET.

Cel projektu stanowi usprawnienie gospodarki odpadami w przemyśle garbarskim, poprawa warunków pracy i wdrożenie standardów czystej produkcji. Rezultaty projektu, przeznaczone przede wszystkich dla przedsiębiorstw, w tym głównie sektora MŚP, obejmują:

  • nowy sposób wykorzystania odpadów, zwłaszcza zawierających chrom, poprzez opracowanie metod ich powtórnego użycia w procesach technologicznych, tak, by ograniczyć niekorzystny wpływ na środowisko naturalne,
  • wykorzystanie powstających odpadów jako biomasy o wartościach energetycznych, możliwych do odzyskania w celu obniżenia kosztów energii.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich partnerów projektu: koordynatora: Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., partnerów: Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji.

Przedstawiono i przedyskutowano szczegółowy plan realizacji projektu. Odbyło się także spotkanie z udziałem Komitetu Użytkowników MŚP powołanego w celu zapewnienia bieżącego monitorowania postępów w projekcie. W trakcie spotkania omówiono planowane rezultaty projektu, oczekiwania przedsiębiorców oraz możliwości ich zaangażowania w prace na rzecz projektu.

Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2020-2021.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe