mail  
   

Aktualności

Radom dnia 15.05.2020 r.

 

Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz- Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu ul. Pułaskiego 6/10 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż urządzenia będącego na wyposażeniu Instytutu w Zakładzie Inżynierii Powierzchni. Przetarg na sprzedaż ma formę publicznego przetargu pisemnego.

  

Lp. Nazwa/typ Rok produkcji Cena wywoławcza w PLN Wysokość postępowania Wadium w PLN
1. Stanowisko do elektro-polerowania plazmowego 2003 5000   500

 

Wyżej wymienione ceny są cenami netto, do których w momencie zakupu zostanie doliczony podatek VAT.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w odpowiedniej wysokości. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy nr 71 1240 5703 1111 0000 4900 0081, PEKAO S.A. do dnia 29.05.2020 r. do godz. 11:30. Jako tytuł wpłaty należy wpisać „Przetarg – polerka”.
 2. Oferty należy składać do 29.05.2020 r. do godz. 11:30 na adres: Łukasiewicz-Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom z adnotacją „Przetarg – polerka”. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w dniu 29.05.2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Instytutu.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia maszyny. Wpłacona kwota wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od nabycia urządzenia i nie wpłacenia ceny nabycia w wyznaczonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu procedury przetargowej.
 4. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
 5. Nabywca urządzenia jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 6. Zakupione urządzenie należy odebrać na własny koszt i swoim staraniem w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 7. Odpowiedzialność za zniszczenia powstałe wskutek niewłaściwie wykonywanych prac związanych z demontażem, załadunkiem i transportem nabytego urządzenia ponosi nabywca.
 8. Sprzedający oznajmia, że urządzenie jest wolne od wad prawnych, było używane, nie posiada gwarancji oraz sprzedający nie odpowiada za wady fizyczne ukryte.
 9. Pytania dotyczące przetargu prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 48 3649288.
 10. Przeznaczone do sprzedaży urządzenie można oglądać w Zakładzie Inżynierii Powierzchni
  Łukasiewicz -ITeE od dnia 20.05.2020 r. po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty (tel.: 48 3649275).
 11. Dyrektor Instytutu zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury przetargowej bez podawania przyczyny. W tym przypadku wpłacone wadium podlega niezwłocznemu zwrotowi.

 

 

 

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe