mail en
   

Aktualności

Ośrodek Innowacji zajmuje się szeroko pojętą promocją i inkubacją innowacyjnej przedsiębiorczości, transferem technologii i dostarczaniem usług proinnowacyjnych, aktywizacją przedsiębiorczości akademickiej oraz współpracą z biznesem. Zakładanym efektem działalności Ośrodka jest rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym, procesowym i organizacyjnym.

Decyzją Samorządu Województwa Mazowieckiego z 18 listopada 2018 roku Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji otrzymał akredytację do świadczenia usług prorozwojowych jako Mazowiecka Instytucja Otoczenia Biznesu.

Ośrodek posiada opracowany, udokumentowany i wdrożony system zarządzania jakością, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz certyfikat w zakresie usług proinnowacyjnych nadany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ośrodek Innowacji był realizatorem projektu systemowego PARP „Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji” w ramach Działania 5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. w którym przedsiębiorcy mieli możliwość otrzymania bezpłatnego wsparcia w zakresie audytu technologicznego, czyli diagnozy sytuacji firmy na rynku, oraz transferu technologii, rozumianego jako wdrożenie nowych rozwiązań podnoszących konkurencyjność przedsiębiorstwa w branży.

ksu_poig

Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji o możliwościach skorzystania z usług Ośrodka prosimy o kontakt:
tel. 48 364 92 11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
lub o wypełnienie formularza Zgłoszenie zainteresowania i wysłanie go faxem pod nr 48 364 47 49

Zakres szczegółowy oferowanej usługi

Usługi doradcze w zakresie innowacji – doradztwo, pomoc i szkolenia
w zakresie transferu wiedzy

Instytut świadczy usługi doradcze w zakresie innowacji. Usługi te obejmują m.in.: doradztwo i analizę potrzeb technologicznych w firmie, analizę finansową nowego przedsięwzięcia, ocenę potencjału komercyjnego i innowacyjnego planowanego przedsięwzięcia, zaprojektowanie i wykonanie innowacji technologicznej spełniającej wymagania przedsiębiorcy oraz szkolenie w zakresie transferu wiedzy dotyczących możliwości i warunków zastosowania wdrożonego produktu. W ofercie Instytutu znajdują się także innowacyjne rozwiązania technologiczne produktowe i procesowe stanowiące wyniki prac badawczych, które zostały wdrożone w gospodarce, w tym w przedsiębiorstwach sektora MSP.

Usługi doradcze w zakresie innowacji – doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie korzystania z norm i regulacji,
w których są one osadzone
Instytut świadczy usługi obejmujące doradztwo w zakresie korzystania z norm i regulacji prawnych, krajowych i europejskich obejmujących wprowadzanie nowych produktów na rynek. W tym pomoc w przygotowaniu urządzeń elektrycznych do certyfikacji na znak CE.

Usługi wsparcia innowacji
Instytut posiada doświadczenie w świadczeniu usług wsparcia innowacji. Instytut oferuje pomoc w doborze badań i analizie wyników. Usługi obejmują m.in. badanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów i usług. Nowoczesne dobrze wyposażone w wysokiej klasy urządzenia pomiarowe laboratoria umożliwiają przeprowadzanie zarówno specjalistycznych, jak i znormalizowanych badań, w tym:

  • badań materiałowych cienkich warstw i powłok ze szczególnym uwzględnieniem właściwości mechanicznych i przeciwzużyciowych,
  • badań zjawisk tarcia i procesów zużywania w skali makro-, mikro- i nanowymiarowej, · badań urządzeń elektrycznych na znak CE,
  • badań urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii,
  • badań prototypów,
  • badań płynów eksploatacyjnych.

Systematycznie rozwijana baza laboratoryjna pozwala na stałe poszerzenie zakresu realizowanych badań oraz zwiększanie możliwości świadczenia usług badawczych szczególnie dla sektora przedsiębiorstw.

Ośrodek działa zgodnie z dokumentacją systemu zarządzania jakością, zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015.

Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji o możliwościach skorzystania z usług Ośrodka prosimy o kontakt:
tel. 48 364 92 11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
lub o wypełnienie formularza Zgłoszenie zainteresowania i wysłanie go faxem pod nr 48 364 47 49

 

 

 

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  

 


Dane osobowe