Aktualności

20/09/2017
seminarium-22-09-2017-rW dniu 22 września 2017 r. w Instytucie Technologii Eksploatacji-PIB odbędzie się seminarium pt. "Gears - test rigs and test methods"., zagadnienie...
20/09/2017
xxxvi-jesienna-szkola-tribologiczna-krakow-wieliczka-4-7-09-2017  W dniach 4÷7 września 2017 roku, po raz trzydziesty szósty odbyła się Ogólnopolska Konferencja pod nazwą Jesienna Szkoła Tribologiczna. Patronat...
12/09/2017
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu poszukuje kandydata na pracownika w Zakładzie Strategii Innowacyjnych....
12/09/2017
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowew Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w...
11/09/2017
15 września br. w godzinach od 9 do 14 na terenie Instytutu odbędzie się wystawa objazdowa firmy Bosch Rexroth pt.: "Connected Hydraulics - Beyond...

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe
w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu

  Dyrektor
Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu

na podstawie § 10 Statutu Instytutu
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Inżynierii Powierzchni

 

Kandydaci na stanowisko naukowe asystenta powinni spełniać następujące wymagania:

 • posiadanie stopnia naukowego magistra nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa;
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie praktycznej realizacji różnych metod inżynierii powierzchni, ze szczególnym uwzględnieniem rozpylania magnetronowego;
 • posiadanie minimum pięciu recenzowanych publikacji naukowych w dyscyplinie, której dotyczy konkurs;
 • w okresie ostatnich dwóch latach prowadzenie aktywnej działalności naukowej, w tym udział w realizacji projektów badawczych oraz posiadanie wiedzy i doświadczenia zawodowego w zakresie projektowania i wytwarzania rozwiązań materiałowych warstwy wierzchniej, udokumentowanego całokształtem dorobku naukowego;
 • posiadanie predyspozycji do pracy naukowej potwierdzonych dotychczasowym dorobkiem opisanym w krótkim autoreferacie (max. 2 str.);
 • wykazanie się znajomością przynajmniej jednego języka obcego, uznawanego za język międzynarodowy;
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 • nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • przeprowadzenie prezentacji własnych osiągnięć naukowych na seminarium instytutowym w ITeE-PIB;

Podania wraz z odpowiednimi dokumentami należy składać w Dziale Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu, ul. K.Pułaskiego 6/10, pok. B.208, w terminie do dnia 10 października 2017 roku.

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie na stanowisko pracownika naukowego w ITeE-PIB
  (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 ogłoszenia);
 2. Oświadczenie o niekaralności
  (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 ogłoszenia);
 3. Kopia dyplomu magistra inżyniera;
 4. Certyfikaty, zaświadczenia, opinie.

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 31 października 2017 roku.

Dyrektor ITeE-PIB w Radomiu

 

 


 

Ta strona używa cookie. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używane cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zrozumiałem

 

 

Obszary działalności

tekst alternatywny dla flash

Czasopismo ITeE - PIB

 


pinf logo mini


 

 


biuletyn 2015 01

312 nowe

  

akredytowana iob logo

 

sci2biz