Aktualności

30/11/2017
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu poszukuje kandydata na pracownika w Zakładzie Doświadczalnym. Szczegółowe...
07/11/2017
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu poszukuje kandydata na pracownika w Zakładzie Mechatroniki. Szczegółowe...
07/11/2017
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu poszukuje kandydata na pracownika w Zakładzie Badań Edukacji Zawodowej....
31/10/2017
Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Inżynierii Powierzchni: Komisja Konkursowa informuje, że konkurs na stanowisko asystenta w ITeE-PIB w...
16/10/2017
Poszukujemy projektanta do zaprojektowania obudowy - osłon stanowiska badawczego składającego się z generatora  serii IXS X-ray [60 kV, 800W, 13,3A]...

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe
w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu

  Dyrektor
Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu

na podstawie § 10 Statutu Instytutu
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Inżynierii Powierzchni

 

Kandydaci na stanowisko naukowe asystenta powinni spełniać następujące wymagania:

 • posiadanie stopnia naukowego magistra nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa;
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie praktycznej realizacji różnych metod inżynierii powierzchni, ze szczególnym uwzględnieniem rozpylania magnetronowego;
 • posiadanie minimum pięciu recenzowanych publikacji naukowych w dyscyplinie, której dotyczy konkurs;
 • w okresie ostatnich dwóch latach prowadzenie aktywnej działalności naukowej, w tym udział w realizacji projektów badawczych oraz posiadanie wiedzy i doświadczenia zawodowego w zakresie projektowania i wytwarzania rozwiązań materiałowych warstwy wierzchniej, udokumentowanego całokształtem dorobku naukowego;
 • posiadanie predyspozycji do pracy naukowej potwierdzonych dotychczasowym dorobkiem opisanym w krótkim autoreferacie (max. 2 str.);
 • wykazanie się znajomością przynajmniej jednego języka obcego, uznawanego za język międzynarodowy;
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 • nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • przeprowadzenie prezentacji własnych osiągnięć naukowych na seminarium instytutowym w ITeE-PIB;

Podania wraz z odpowiednimi dokumentami należy składać w Dziale Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu, ul. K.Pułaskiego 6/10, pok. B.208, w terminie do dnia 10 października 2017 roku.

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie na stanowisko pracownika naukowego w ITeE-PIB
  (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 ogłoszenia);
 2. Oświadczenie o niekaralności
  (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 ogłoszenia);
 3. Kopia dyplomu magistra inżyniera;
 4. Certyfikaty, zaświadczenia, opinie.

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 31 października 2017 roku.

Dyrektor ITeE-PIB w Radomiu

 

 


 

Ta strona używa cookie. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używane cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zrozumiałem

 

 

Obszary działalności

tekst alternatywny dla flash

Czasopismo ITeE - PIB

 


pinf logo mini


 

 


biuletyn 2015 01

312 nowe

  

akredytowana iob logo

 

  

sci2biz