Aktualności

 

 Aktualne oferty pracy w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym

 

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres:

Dział Kadr, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom
lub na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź złożyć osobiście na Recepcji Instytutu (dokumenty z dopiskiem na kopercie „Dział Kadr”).

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.  

 

Technolog w Zakładzie Doświadczalnym

Miejsce pracy: Radom

 Opis stanowiska:

 • Aktywne poszukiwanie oraz opracowywanie nowych rozwiązań wykonawczych i technologii;
 • Kalkulowanie czasu, dobór narzędzi i maszyn CNC do wykonania operacji produkcyjnych;
 • Nadzór nad dokumentacją procesu technologicznego;
 • Udział w procesie doskonalenia wyrobów;
 • Tworzenie wycen oraz kosztorysów dla klienta;
 • Nadzór technologiczny nad realizowanymi zleceniami;
 • Odpowiedzialność za terminowość i właściwe wykonanie powierzonych zadań.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, mechaniczne;
 • Znajomość procesów obróbki skrawaniem;
 • Umiejętność programowania maszyn sterowanych numerycznie CNC;
 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego;
 • Znajomość oprogramowania CAD 3D;
 • Znajomość programów MS Office;
 • Wymagane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w stabilnej firmie w oparciu o umowę o pracę;
 • Rozwój osobisty i zawodowy poprzez kontakt z najnowszymi osiągnięciami techniki obróbki metali CNC;
 • Możliwość rozwoju naukowo-badawczego.

 

Zainteresowanych Kandydatów prosimy o zamieszczenie w cv następujących klauzul:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonym CV i innych dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Technologii Eksploatacji z siedzibą w Radomiu przy ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, jako administratora danych osobowych, na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Zgoda może zostać w każdym czasie wycofana poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na wskazany powyżej adres siedziby.

Ponadto informujemy, że począwszy od 25 maja 2018 r. aktualne będą dodatkowo poniższe informacje:
Dane kontaktowe Inspektora danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji po czym zostaną usunięte. W każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan /Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

 

Konstruktor

Miejsce pracy: Radom

Opis stanowiska:

 • Projektowanie konstrukcji maszyn i urządzeń oraz aparatury kontrolno-badawczej;
 • Tworzenie dokumentacji konstrukcyjnej oraz oceny ryzyka projektowanych maszyn;
 • Realizacja projektu zgodnie z założonym budżetem i w wyznaczonym terminie;
 • Opracowywanie konstrukcji nowych wyrobów w zgodzie z dyrektywą maszynową oraz odpowiednimi normami bezpieczeństwa;
 • Obsługa programów komputerowych wspomagających projektowanie (CAM/CAD, AutoCad, Inventor);
 • Dobór materiałów produkcyjnych;
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej i modeli 3D.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne - preferowane kierunki to: mechanika, budowa maszyn, automatyka i robotyka;
 • Umiejętność projektowania konstrukcji mechanicznych;
 • Umiejętność pracy w MS Office;
 • Bardzo dobra znajomość programów AutoCad i Inventor;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Sumienność i samodzielność w wykonywaniu swoich obowiązków;
 • Mile widziane doświadczenie w projektowaniu maszyn i urządzeń.

Oferujemy:

 • Pracę w firmie realizującej prototypowe rozwiązania konstrukcyjne;
 • Stabilne warunki zatrudnienia;
 • Możliwość rozwoju naukowego;
 • Ciekawe wyzwania zawodowe przy realizacji projektów;
 • Urlop wypoczynkowy w miesiącu lipcu- sierpniu.

Zainteresowanych Kandydatów prosimy o zamieszczenie w cv następujących klauzul:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonym CV i innych dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Technologii Eksploatacji z siedzibą w Radomiu przy ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, jako administratora danych osobowych, na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Zgoda może zostać w każdym czasie wycofana poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na wskazany powyżej adres siedziby.

Ponadto informujemy, że począwszy od 25 maja 2018 r. aktualne będą dodatkowo poniższe informacje:
Dane kontaktowe Inspektora danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji po czym zostaną usunięte. W każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan /Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

 

Specjalista w Zakładzie Badań Edukacji Zawodowej

Miejsce pracy: Radom

 Opis stanowiska:

 • Udział w pracach naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych dotyczących edukacji zawodowej oraz kwalifikacji i kompetencji wymaganych w innowacyjnej gospodarce.
 • Prowadzenie badań i sporządzanie analiz na potrzeby przygotowania nowych projektów w ramach programów europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych.
 • Uczestnictwo w przygotowywaniu wniosków projektów realizowanych we współpracy krajowej i międzynarodowej powiązanych z profilem działalności i strategią rozwoju Instytutu.
 • Uczestnictwo w realizacji projektów, które uzyskały dofinasowanie w ramach powołanych zespołów projektowych.
 • Prowadzenie i rozwój sieci współpracy w Polsce i Europie z instytucjami edukacji formalnej, pozaformalnej, partnerami społecznymi i gospodarczymi, organizacjami branżowymi i zawodowymi.
 • Organizowanie spotkań i wizyt w ramach przygotowywanych i realizowanych projektów krajowych i międzynarodowych.
 • Wykonywanie tłumaczenia wniosków i sprawozdań projektów, artykułów naukowych oraz materiałów informacyjnych z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski.
 • Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji projektów zgodnie z wymaganymi instytucji zamawiających oraz procedurami obwiązującymi w Instytucie.
 • Prezentowanie na seminariach oraz konferencjach krajowych i międzynarodowych wyników prac naukowo- badawczych oraz realizowanych projektów.
 • Prowadzenie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Instytutu w celu wymiany informacji i zapewnia wysokiej jakości realizowanych zadań i projektów.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe drugie stopnia. Preferowane kierunki to: pedagogika, socjologia, informatyka, zrządzanie zasobami ludzkimi.
 • Udokumentowana znajomość języka angielskiego (min. FCE) lub weryfikacja kompetencji językowych bezpośrednio u pracodawcy.

Preferowane kompetencje:

 • sprawne posługiwanie się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi,
 • kreatywność i pomysłowość,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
 • umiejętność komunikowania się w zespołach i projektach,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • dokładność i dbałość o jakość pracy, w tym rzetelność sumienność i terminowość,
 • samodzielność i samokontrola,
 • elastyczność i otwartość na zmiany,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się i dzielenia się wiedzą.

Dodatkowe atuty:

 • udokumentowane certyfikatami kwalifikacje pedagogiczne oraz specjalistyczne,
 • potwierdzone kompetencje w zakresie zarządzania projektami,
 • doświadczenie zawodowe związane z edukacją, rynkiem pracy, kwalifikacjami, kompetencjami,
 • udział w przygotowaniu i realizacji edukacyjnych projektów krajowych i/lub międzynarodowych,
 • publikacje w czasopismach naukowych i/lub popularno-naukowych,
 • udział w różnych formach edukacji formalnej i pozaformalnej,
 • udział w wystąpieniach publicznych.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia.
 • Udział w realizacji przedsięwzięć i projektów krajowych i międzynawowych w obszarze edukacji i rynku pracy, których rezultaty są praktycznie wykorzystwane.
 • Możliwość rozwoju naukowego i zawodowego oraz udział w kreowaniu nowych pomysłów i rozwiązań.
 • Uczestnictwo w zespołach projektowych z udziałem uznanych w kraju i za granicą speclistów i ekspertów.
 • Komfortowe warunki socjalne miejsca pracy.

 

Zainteresowanych Kandydatów prosimy o zamieszczenie w cv następujących klauzul:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonym CV i innych dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Technologii Eksploatacji z siedzibą w Radomiu przy ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, jako administratora danych osobowych, na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Zgoda może zostać w każdym czasie wycofana poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na wskazany powyżej adres siedziby.

Ponadto informujemy, że począwszy od 25 maja 2018 r. aktualne będą dodatkowo poniższe informacje: 
Dane kontaktowe Inspektora danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji po czym zostaną usunięte. W każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan /Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

Specjalista w Zakładzie Inżynierii Powierzchni

Miejsce pracy: Radom

 Opis stanowiska:

 • prace badawczo-rozwojowe w zakresie wykorzystania metody Electron Beam Evaporation w procesach wytwarzania powłok funkcjonalnych;
 • prace badawczo-rozwojowe w zakresie wykorzystania metody Magnetron Sputtering w procesach wytwarzania powłok funkcjonalnych;
 • realizacja prac badawczych z zakresu badań materiałowych z wykorzystaniem aparatury dostępnej w ITeE – PIB (NHT, Scratch-test, SEM, DUCOM, mikroskopia optyczna),

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne w kierunku: inżynieria materiałowa, inżynieria powierzchni, technologie materiałowe.
 • Wymagane ukierunkowanie na rozwój naukowy w zakresie inżynierii powierzchni;
 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Sumienność i samodzielność w wykonywaniu swoich obowiązków.

Oferujemy:

 • Udział w realizacji innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych w obszarze inżynierii powierzchni, których rezultaty są wykorzystywane w przemyśle i badaniach naukowych;
 • Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę);
 • Możliwość rozwoju naukowego;
 • Ciekawe wyzwania zawodowe przy realizacji projektów.

 

Zainteresowanych Kandydatów prosimy o zamieszczenie w cv następujących klauzul:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonym CV i innych dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Technologii Eksploatacji z siedzibą w Radomiu przy ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, jako administratora danych osobowych, na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Zgoda może zostać w każdym czasie wycofana poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na wskazany powyżej adres siedziby.

Ponadto informujemy, że począwszy od 25 maja 2018 r. aktualne będą dodatkowo poniższe informacje:
Dane kontaktowe Inspektora danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji po czym zostaną usunięte. W każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan /Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

Specjalista w Zakładzie Mechatroniki

Miejsce pracy: Radom

Opis stanowiska:

 • Projektowanie urządzeń i systemów optomechatronicznych oraz mechatronicznych;
 • Opracowywanie programów komputerowych implementowanych w projektowanych systemach optomechatronicznych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne - preferowane kierunki to: mechatronika, optomechatronika, automatyka i robotyka, informatyka;
 • Znajomość przynajmiej jednego z następujących języków programowania C, C++,C#, Delphi, Visual Basic;
 • Pożądana znajomość zagadnień z obszaru fotoniki i systemów wizyjnych;
 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Sumienność i samodzielność w wykonywaniu swoich obowiązków.

Oferujemy:

 • Udział w realizacji innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych w obszarze optomechatroniki, których rezultaty są  wykorzystywane w przemyśle i badaniach naukowych
 • Stabilne warunki zatrudnienia;
 • Możliwość rozwoju naukowego;
 • Ciekawe wyzwania zawodowe przy realizacji projektów.

 

 

Zainteresowanych Kandydatów prosimy o zamieszczenie w cv następujących klauzul:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonym CV i innych dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Technologii Eksploatacji z siedzibą w Radomiu przy ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, jako administratora danych osobowych, na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Zgoda może zostać w każdym czasie wycofana poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na wskazany powyżej adres siedziby.

Ponadto informujemy, że począwszy od 25 maja 2018 r. aktualne będą dodatkowo poniższe informacje:
Dane kontaktowe Inspektora danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji po czym zostaną usunięte. W każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan /Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

Operator programista CNC - Frezer - Tokarz

Miejsce pracy: Radom

Opis stanowiska:

 • Obsługa i / lub programowanie frezarki CNC lub tokarki CNC;
 • Znajomość sterowania numerycznego i ustawiania maszyn według oprogramowania;
 • Prawidłowy wybór narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywanej pracy;
 • Praca przy innowacyjnych projektach wdrożeniowych.

Wymagania:

 • Praktyczna znajomość obsługi frezarek lub tokarek;
 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego;
 • Mile widziana znajomość programów CAD/CAM;
 • Opracowanie procesu organizacyjnego obróbki z podziałem na operacje i zabiegi.

Oferujemy:

 • Pracę w firmie realizującej prototypowe rozwiązania konstrukcyjne;
 • Stabilne warunki zatrudnienia;
 • Ciekawe wyzwania zawodowe przy realizacji projektów.

Zainteresowanych Kandydatów prosimy o zamieszczenie w cv następujących klauzul:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonym CV i innych dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Technologii Eksploatacji z siedzibą w Radomiu przy ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, jako administratora danych osobowych, na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Zgoda może zostać w każdym czasie wycofana poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na wskazany powyżej adres siedziby.

Ponadto informujemy, że począwszy od 25 maja 2018 r. aktualne będą dodatkowo poniższe informacje:
Dane kontaktowe Inspektora danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji po czym zostaną usunięte. W każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan /Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

Energoelektronik, elektronik

Miejsce pracy: Radom

 Opis stanowiska:

 • projektowanie układów energoelektronicznych i elektronicznych, w tym przekształtników dużej mocy oraz systemów mikroprocesorowych;
 • programowanie systemów mikroprocesorowych;
 • uruchamianie i testowanie układów energoelektronicznych i elektronicznych;
 • implementacja układów elektronicznych w systemach sterowania maszynami i procesami;
 • doskonalenie systemów sterowania maszynami i procesami poprzez zastosowanie układów elektronicznych.

Profil kandydata:

 • ukierunkowanie na rozwiązywanie praktycznych problemów i wdrażanie opracowanych rozwiązań;
 • posiadanie motywacji do ciągłego rozwoju i uzyskiwania nowych umiejętności;
 • umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespołach interdyscyplinarnych;
 • znajomość języka angielskiego.

Wymagania:

 • znajomość oprogramowania do projektowania układów elektronicznych;
 • programowanie mikrokontrolerów;
 • znajomość elementów energoelektronicznych i układów elektronicznych.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w stabilnej firmie w oparciu o umowę o pracę.

 

Zainteresowanych Kandydatów prosimy o zamieszczenie w cv następujących klauzul:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonym CV i innych dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Technologii Eksploatacji z siedzibą w Radomiu przy ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, jako administratora danych osobowych, na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Zgoda może zostać w każdym czasie wycofana poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na wskazany powyżej adres siedziby.

Ponadto informujemy, że począwszy od 25 maja 2018 r. aktualne będą dodatkowo poniższe informacje:
Dane kontaktowe Inspektora danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji po czym zostaną usunięte. W każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan /Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

 

 

 

 

 

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo ITeE - PIB

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


  

akredytowana iob logo