mail en
   

Aktualności

 

Aktualne oferty pracy w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji:

 

 

Specjalista w Zakładzie Strategii Innowacyjnych

Miejsce pracy: Radom

 Opis stanowiska:

 • Realizacja prac badawczych i organizacyjnych w ramach projektów badawczo-rozwojowych o tematyce: foresight, rozwój innowacji, przedsiębiorczość, transfer wiedzy i komercjalizacja.
 • Inicjowanie przedsięwzięć badawczych i przygotowywanie wniosków projektowych oraz rozliczanie formalne, merytoryczne i finansowe realizowanych projektów.
 • Poszukiwanie partnerów współpracy oraz umacnianie sieci współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami badawczymi, szkoleniowymi, przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu w ramach realizacji przedsięwzięć badawczych
 • Wzmacnianie powiązań sfery nauki z przemysłem w tym zwiększanie efektywności komercjalizacji, realizowane we współpracy z przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu.
 • Wyszukiwanie materiałów informacyjnych i prowadzenie analiz na potrzeby przygotowania i prowadzenia projektów badawczych (m.in. w zakresie realizacji polityk Unii Europejskiej, regionalnych, krajowych i międzynarodowych strategii i programów działania z obszaru wspierania innowacyjności gospodarki)
 • Udział w spotkaniach informacyjnych dotyczących możliwości ubiegania się o dofinansowanie UE, udział w konferencjach i warsztatach, prezentacja wyników prac badawczych
 • Opracowywanie raportów z realizacji prac badawczych, przygotowanie publikacji naukowych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w obszarach objętych zakresem działania Zakładu Strategii Innowacyjnych
 • doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów badawczych finansowanych w ramach krajowych lub międzynarodowych programów badawczych
 • biegła znajomość przynajmniej jednego języka obcego, uznawanego za język międzynarodowy
 • posiadanie predyspozycji do pracy naukowej potwierdzonych dotychczasowym dorobkiem
 • umiejętności pracy indywidualnej i w zespole
 • kreatywność, samodzielność i zaangażowanie w pracę.

 Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • spełnianie wymogów właściwych dla młodego naukowca w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020, poz. 85 z późn.zm.)
 • otwarty przewód doktorski lub stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat
 • znajomość krajowych i /lub międzynarodowych programów badawczych
 • doświadczenie w pracy w krajowym i /lub międzynarodowym środowisku naukowym i biznesowym

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia
 • realizację innowacyjnych prac badawczych w międzynarodowym środowisku naukowym
 • możliwość rozwoju zawodowego i naukowego

 

Zainteresowanych Kandydatów prosimy o przesłanie swojego CV na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule wpisując nr NP.1100.6.2020 do 30.09.2020 r.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

 

                                                           .......................................................................................

                                                                                           (Data i czytelny podpis kandydata do pracy) 

   

Młodszy Specjalista w Zakładzie Optomechatroniki

 Radom, dn. 22.06.2020 r.

Miejsce pracy: Radom

Opis stanowiska:

 • Projektowanie urządzeń i systemów optomechatronicznych;
 • Opracowywanie programów komputerowych implementowanych w projektowanych systemach optomechatronicznych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne - preferowane kierunki to: optomechatronika, optoelektronika, fotonika, informatyka;
 • Znajomość przynajmniej jednego z następujących języków programowania C, C++,C#, Python, Delphi, Visual Basic;
 • Pożądana znajomość zagadnień z obszaru fotoniki i systemów wizyjnych;
 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Sumienność i samodzielność w wykonywaniu swoich obowiązków.

Oferujemy:

 • Udział w realizacji innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych w obszarze optomechatroniki, których rezultaty są  wykorzystywane w przemyśle i badaniach naukowych
 • Stabilne warunki zatrudnienia;
 • Możliwość rozwoju naukowego;
 • Ciekawe wyzwania zawodowe przy realizacji projektów.

Zainteresowanych Kandydatów prosimy o przesłanie swojego CV na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule wpisując nr NP.1100.12.2020 do 15.07.2020 r.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

 

                                                                 .......................................................................................

                                                                                           (Data i czytelny podpis kandydata do pracy)

 

   

Specjalista w Zespole Biotechnologii Przemysłowych

 Radom, dn. 2.06.2020 r.

Miejsce pracy: Radom

Opis stanowiska:

 • Analiza procesów garbowania skór z uwzględnieniem powstających odpadów i zanieczyszczeń;
 • Nadzór nad analizą środków chemicznych stosowanych w procesach garbarskich;
 • Tworzenie dokumentacji badanych procesów;
 • Realizacja projektu zgodnie z założonym budżetem i w wyznaczonym terminie;
 • Udział w przygotowanie dokumentacji technicznej i merytorycznej poszczególnych zadań projektu.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne - preferowany tytuł doktora nauk technicznych
 • Doświadczenie w prowadzeniu i realizacji  projektów międzynarodowych.
 • Posiadanie publikacji z zakresu  tematyki branży skórzanej.
 • Dobra znajomość branży skórzanej.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Sumienność i samodzielność w wykonywaniu swoich obowiązków.
 • Doświadczenie w realizacji projektów z Inicjatywy CORNET będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Pracę w firmie realizującej projekty badawcze.
 • Umowa na czas określony. (1/2 etatu)
 • Możliwość rozwoju naukowego.
 • Ciekawe wyzwania zawodowe przy realizacji projektów.
 • Urlop wypoczynkowy w miesiącu  sierpniu.

 

Dostępne miejsca pracy: 1

Zainteresowanych Kandydatów prosimy o przesłanie swojego CV na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule wpisując nr NP.1100.9.2020 do 30.06.2020 r.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

 

                                                                 .......................................................................................

                                                    (Data i czytelny podpis kandydata do pracy)

   

Specjalista – Menedżer produktu (branża metalowa)

 Radom, dn. 2.06.2020 r.

Opis stanowiska:

 • Wyszukiwanie i pozyskiwanie nowych klientów
 • Pozyskiwanie zleceń w zakresie działalności produkcyjno- usługowej Instytutu
 • Przygotowanie oferty i wycena prac wytwórczych
 • Organizowanie kooperacji produkcyjnej oraz monitoring pozyskanych zleceń
 • Monitorowanie rynku, analiza i weryfikacja potrzeb klientów
 • Kształtowanie i zarządzanie portfelem produktów Instytutu
 • Współpraca w zakresie negocjacji związanych z ustalaniem warunków sprzedaży
 • Budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z klientami
 • Współudział w tworzeniu materiałów do komunikacji marketingowych
 • Odpowiedzialność za aktualizację i udostępnianie informacji technicznych/ handlowych związanych z ofertą firmy
 • Opracowywanie i wdrażanie planów/strategii marketingowych
 • Współpraca z zewnętrznymi z partnerami, takimi jak agencje marketingowe, agencje badawcze i wszelkie strony trzecie świadczące usługi marketingowe.

Wymagania oczekiwane:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu inżynieria produkcji/budowa maszyn z dodatkowo ukończonymi studiami/szkoleniami z zakresu systemu zarządzania jakością wg ISO, zarządzania logistyką, analizy FMEA
 • Co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie w dziale marketingu na stanowisku specjalisty/menedżera produktu w przemyśle w branży metalowej
 • Co najmniej pięcioletnie doświadczenie konstrukcyjno-technologiczne w obszarze budowy maszyn i urządzeń technicznych
 • Wiedza z zakresu sprzedaży i negocjacji cenowych
 • Znajomość branży metalowej w zakresie technologii wytwarzania (obróbka skrawaniem, elektroerozyjna, plastyczna, spawanie)
 • Znajomość rynku usług związanych z obróbką metali
 • Umiejętność praktycznego stosowania przepisów systemu zarządzania wg ISO (uprawnienia Audytora Wewnętrznych Systemów Zarządzania wg ISO będą dodatkowym atutem)
 • Doświadczenie w organizacji oraz uczestnictwa w targach i wystawach branżowych
 • Wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów oraz umiejętność pracy w zespole
 • Orientacja na realizację celu, rzetelność i terminowość w realizacji zadań
 • Dyspozycyjność oraz umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • Umiejętność prowadzenia prezentacji
 • Znajomości obsługi komputera – pakiet MS Office
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Prawo jazdy kat. B i gotowość do wyjazdów służbowych
 • Referencje od poprzednich pracodawców będą dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Pracę w firmie realizującej prototypowe rozwiązania
 • Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę – pełny etat- od 01.09.2020)
 • Atrakcyjny system wynagrodzenia uzależniony od wypracowanego wyniku (podstawa + prowizja)
 • Ciekawe wyzwania zawodowe przy realizacji projektów

 

Dostępne miejsca pracy: 1

Zainteresowanych Kandydatów prosimy o przesłanie swojego CV na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule wpisując nr NP.1100.10.2020 do 30.06.2020 r.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

 

                                                                 .......................................................................................

                                                        (Data i czytelny podpis kandydata do pracy)

 

 

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe