mail en
   

Aktualności

 

Aktualne oferty pracy w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji:

 

 

Młodszy Specjalista Mechatronik w Zakładzie Optomechatroniki

Miejsce wykonywania pracy: Radom

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Opis stanowiska:

 • Montaż układów elektrycznych wg dokumentacji;
 • Montaż urządzeń mechatronicznych;
 • Uruchamianie i eksploatacja urządzeń mechatronicznych;
 • Opracowywanie dokumentacji powykonawczej;
 • Programowanie urządzeń mechatronicznych;
 • Programowanie manipulatorów przemysłowych;
 • Projektowanie układów zasilania i sterowania urządzeń mechatronicznych.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne na kierunku mechatronika;
 • Umiejętność czytania schematów elektrycznych;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera;
 • Znajomość zagadnień związanych z eksploatacją urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • Umiejętność pracy z dokumentacją techniczną anglojęzyczną;
 • Umiejętność programowania sterowników PLC (min. 1 język);
 • Uprawnienia SEP (min. E do 1kV);
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie komunikatywnym;
 • Zdolności manualne – łączenie układów elektrycznych;
 • Chęć do nauki i rozwoju;
 • Umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • Umiejętność czytania rysunku technicznego;
 • Umiejętność programowania w dowolnym języku programowania;
 • Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem typu CAD;
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i naukowego;
 • Interesujące wyzwania wymagające kreatywnego myślenia;
 • Możliwość odbywania szkoleń i staży.

Dostępne miejsca pracy: 1

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną na adres mailowy: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 21.09.2020 r. W tytule maila prosimy podać numer ogłoszenia: HR.1100.4.2020 


Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

                                                           .......................................................................................

                                                                                           (Data i czytelny podpis kandydata do pracy)

 

Młodszy Specjalista Frezer CNC w Zakładzie Pierwszych Uruchomień

Miejsce wykonywania pracy: Radom

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

 Opis stanowiska:

 • Produkcja jednostkowa lub małoseryjna;
 • Samodzielne wykonywanie części według rysunku technicznego na frezarce CNC (3 lub 4 osie ze sterowaniem Heidenhain), w odpowiednim czasie oraz ich wykończenie ślusarskie;
 • Czytanie programu obróbczego / analiza i ewentualnie korekta dostarczanego programu obróbczego;
 • Prawidłowy dobór narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywanej pracy;
 • Pomiar wykonanych detali przy użyciu podstawowych narzędzi pomiarowych;
 • Uzupełnianie dokumentacji technologicznej / produkcyjnej;
 • Prace konserwacyjne i przygotowawcze przy powierzonej obrabiarce;

Wymagania:

 • Doświadczenie przy obróbce metali;
 • Praktyczna znajomość obsługi frezarek CNC;
 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego;
 • Umiejętność czytania programów w G-kodach i w dialogu otwartym (Heidenhain);
 • Umiejętność doboru systemu mocowania przedmiotu obrabianego;
 • Umiejętność doboru narzędzi skrawających i ich pomiar;
 • Umiejętność definiowania baz obróbkowych za pomocą sond pomiarowych i innych urządzeń w układzie nachylonym i nienachylonym;
 • Umiejętność doboru parametrów skrawania;
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi;
 • Mile widziana znajomość programów CAD/CAM;
 • Pracowitość, sumienność, odpowiedzialność, dokładność;
 • Samodzielność i umiejętność organizacji pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Zdolności manualne.

 

Oferujemy:

 • Pracę w firmie realizującej prototypowe rozwiązania konstrukcyjne;
 • Stabilne warunki zatrudnienia;
 • Ciekawe wyzwania zawodowe przy realizacji innowacyjnych projektów;

Dostępne miejsca pracy: 1

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną na adres mailowy: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 15.09.2020 r. W tytule maila prosimy podać numer ogłoszenia: HR.1100.3.2020 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

 

                                                           .......................................................................................

                                                                                           (Data i czytelny podpis kandydata do pracy)

 

Specjalista w Zakładzie Innowacji Organizacyjnych i Analiz Systemowych

Miejsce wykonywania pracy: Radom

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

 Opis stanowiska:

 • Realizacja prac badawczych i organizacyjnych w ramach projektów badawczo-rozwojowych
  o tematyce: foresight, rozwój innowacji, przedsiębiorczość, transfer wiedzy i komercjalizacja.
 • Inicjowanie przedsięwzięć badawczych i przygotowywanie wniosków projektowych oraz rozliczanie formalne, merytoryczne i finansowe realizowanych projektów.
 • Poszukiwanie partnerów współpracy oraz umacnianie sieci współpracy z krajowymi
  i zagranicznymi instytucjami badawczymi, szkoleniowymi, przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu w ramach realizacji przedsięwzięć badawczych
 • Wzmacnianie powiązań sfery nauki z przemysłem w tym zwiększanie efektywności komercjalizacji, realizowane we współpracy z przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu.
 • Wyszukiwanie materiałów informacyjnych i prowadzenie analiz na potrzeby przygotowania
  i prowadzenia projektów badawczych (m.in. w zakresie realizacji polityk Unii Europejskiej, regionalnych, krajowych i międzynarodowych strategii i programów działania z obszaru wspierania innowacyjności gospodarki)
 • Udział w spotkaniach informacyjnych dotyczących możliwości ubiegania się o dofinansowanie UE, udział w konferencjach i warsztatach, prezentacja wyników prac badawczych
 • Opracowywanie raportów z realizacji prac badawczych, przygotowanie publikacji naukowych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w obszarach objętych zakresem działania Zakładu Strategii Innowacyjnych;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów badawczych finansowanych
  w ramach krajowych lub międzynarodowych programów badawczych ;
 • Biegła znajomość przynajmniej jednego języka obcego, uznawanego za język międzynarodowy;
 • Posiadanie predyspozycji do pracy naukowej potwierdzonych dotychczasowym dorobkiem;
 • Umiejętności pracy indywidualnej i w zespole;
 • Kreatywność, samodzielność i zaangażowanie w pracę.

 Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • Spełnianie wymogów właściwych dla młodego naukowca w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dz. U. Z 2020, poz. 85 z późn.zm.);
 • Otwarty przewód doktorski lub stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat;
 • Znajomość krajowych i /lub międzynarodowych programów badawczych;
 • Doświadczenie w pracy w krajowym i /lub międzynarodowym środowisku naukowym
  i biznesowym.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia;
 • Realizację innowacyjnych prac badawczych w międzynarodowym środowisku naukowym;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i naukowego.

Dostępne miejsca pracy: 3

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną na adres mailowy: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 30.09.2020 r. W tytule maila prosimy podać numer ogłoszenia: HR.1100.1.2020Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

 

                                                           .......................................................................................

                                                                                           (Data i czytelny podpis kandydata do pracy)

 

 

Specjalista w zespole Biotechnologii Przemysłowych

Miejsce wykonywania pracy: Radom

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1/2 etatu

 Opis stanowiska:

 • Realizacja prac badawczych i organizacyjnych w ramach projektów badawczo-rozwojowych
  obejmujących tematykę  termicznego przetwarzania odpadów;
 • Analiza procesów termicznej konwersji odpadów organicznych i mineralnych;
 • Nadzór nad weryfikacją stanowisk badawczych do realizacji procesów termicznych;
 • Tworzenie dokumentacji badanych procesów termicznych;
 • Opracowanie materiałów merytorycznych niezbędnych do uzyskania prawa własności intelektualnej (zgłoszeń patentowych) dotyczących rozwiązań technicznych stanowiących wynik prac B+R realizowanych przez Zamawiającego;
 • Opracowywanie merytoryczne raportów i sprawozdań z prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez Zamawiającego;
 • Przygotowanie materiałów do publikacji w czasopismach naukowych na temat prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez Zamawiającego.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowany stopień doktora nauk technicznych);
 • Doświadczenie w kierowaniu i prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w obszarach objętych zakresem działania zespołu Biotechnologii Przemysłowych, w szczególności dotyczącym procesów spalania i pirolizy;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu, realizacji i kierowaniu projektami naukowymi i badawczo-rozwojowymi;
 • Autorstwo lub współautorstwo publikacji w czasopismach naukowych z obszaru działania zespołu Biotechnologii Przemysłowych;
 • Doświadczenie w uzyskiwaniu praw własności intelektualnej;
 • Umiejętności pracy indywidualnej i w zespole;
 • Kreatywność, samodzielność i zaangażowanie w pracę.

 

Oferujemy:

 • Pracę w firmie realizującej projekty badawcze.
 • Umowę na 1/2 etatu, termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2020 r.
 • Ciekawe wyzwania zawodowe przy realizacji projektów.

Dostępne miejsca pracy: 1

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną na adres mailowy: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 12.09.2020 r. W tytule maila prosimy podać numer ogłoszenia: HR.1100.2.2020

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

 

                                                           .......................................................................................

                                                                                           (Data i czytelny podpis kandydata do pracy)

 

 

 

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe