mail  
   

Aktualności

 

Aktualne oferty pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji:

  

 

 

Specjalista w Departamencie Wsparcia Badań

 
 

Miejsce wykonywania pracy: Radom
Rodzaj umowy:
 umowa o pracę
Wymiar etatu:
 pełny

 

Opis stanowiska:

 • Formalno-administracyjna obsługa projektów.
 • Monitorowanie realizacji projektów.
 • Raportowanie statusów projektów w systemach zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Monitorowanie źródeł finansowania (nowe projekty – np. NCBiR, NCN, Erasmus+).
 • Wsparcie w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych związanych z tematyką zakładów badawczych Instytutu.
 • Szczegółowa analiza dokumentacji konkursowej projektów krajowych i międzynarodowych.
 • Weryfikowanie dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności formalno-prawnej z wytycznymi programów oraz możliwościami sfinansowania planowanych wydatków ze wskazanych źródeł finansowania.
 • Udział w spotkaniach informacyjnych dotyczących możliwości ubiegania się o dofinansowanie UE.
 • Współpraca z Działem Finansów i Controlingu.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej.
 • Doświadczenie w prowadzeniu rozliczeń finansowych.
 • Doświadczenie w sporządzaniu pism i protokołów.
 • Poświadczona znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka, możliwość sprawdzenia u pracodawcy).
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Kreatywność, samodzielność i zaangażowanie w pracę.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych.
 • Doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i naukowego.

Dostępne miejsca pracy: 1

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną na adres mailowy: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 30.11.2021 r. W tytule maila prosimy podać numer ogłoszenia: HR.1100.27.2021

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych podpisanej poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

                                                           .......................................................................................

                                                                                         (Data i czytelny podpis kandydata do pracy)

 

Młodszy Specjalista w Grupie Badawczej Technologii Proekologicznych

 
  

 

Miejsce wykonywania pracy: Radom
Rodzaj umowy:
 umowa o pracę
Wymiar etatu:
 pełny

 

Opis stanowiska:

 • Udział w projektach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych obejmujących tematykę ekologicznej eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłowych oraz termicznego przetwarzania odpadów;
 • Prace analityczne w zakresie chemicznych analiz materiałów, w szczególności z wykorzystaniem technik instrumentalnych;
 • Prace laboratoryjne i organizacyjne w akredytowanym Laboratorium Technologii Proekologicznych;
 • Zwiększanie dorobku naukowego;
 • Rozwój kwalifikacji zawodowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie chemii, inżynierii chemicznej, chemii analitycznej, inżynierii środowiska, ochrony środowiska lub inżynierii mechanicznej;
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, potwierdzona stosowanym certyfikatem (możliwość sprawdzenia znajomości języka u pracodawcy);
 • Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point);
 • Umiejętności pracy indywidualnej i w zespole;
 • Kreatywność, samodzielność i zaangażowanie w pracę, umożliwiające generowanie projektów badawczych i rozwój dorobku naukowego.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • Doświadczenie w realizowaniu prac badawczo-rozwojowych w zakresie inżynierii chemicznej, chemii analitycznej, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, inżynierii mechanicznej;
 • Autorstwo lub współautorstwo co najmniej jednej publikacji naukowej;
 • Umiejętność obsługi urządzeń analitycznych (np. XRF, ICP MS, IR, UV-VIS, HPLC);
 • Potwierdzone zaświadczeniem kompetencje w zakresie funkcjonowania systemów zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i naukowego.
 • Interesujące wyzwania wymagające kreatywnego myślenia.
 • Możliwość odbywania szkoleń i staży.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

Dostępne miejsca pracy: 1

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną na adres mailowy: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 30.11.2021 r. W tytule maila prosimy podać numer ogłoszenia: HR.1100.25.2021

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych podpisanej poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

                                                           .......................................................................................

                                                                                         (Data i czytelny podpis kandydata do pracy)

 

Specjalista w Grupie Badawczej Technologii Proekologicznych

 
  

 

Miejsce wykonywania pracy: Radom
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny

 

 Opis stanowiska:

 • Udział w projektach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych obejmujących tematykę ekologicznej eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłowych oraz termicznego przetwarzania odpadów;
 • Inicjowanie i pozyskiwanie projektów badawczych w w/w obszarach;
 • Prace analityczne w zakresie chemicznych analiz materiałów, w szczególności z wykorzystaniem technik instrumentalnych;
 • Opracowywanie merytoryczne raportów i sprawozdań z realizowanych prac;
 • Zwiększanie dorobku naukowego;
 • Rozwój kwalifikacji zawodowych;
 • Nawiązywanie kontaktów oraz podejmowanie współpracy z zagranicznymi i krajowymi jednostkami badawczymi, a także z firmami przemysłowymi.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii chemicznej, chemii analitycznej, inżynierii środowiska, ochrony środowiska lub inżynierii mechanicznej;
 • Preferowany tytuł dr nauk technicznych lub zaawansowane studia doktoranckie w w/w obszarze;
 • Doświadczenie w kierowaniu i/lub prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w w/w obszarach oraz wdrażaniu uzyskanych wyników badań;
 • Autorstwo lub współautorstwo publikacji w czasopismach naukowych oraz referatów konferencyjnych z w/w obszarów;
 • Posiadanie opatentowanych rozwiązań technicznych w wymienionych wyżej obszarach merytorycznych;
 • Umiejętność dokumentowania zrealizowanych prac badawczych;
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, potwierdzona stosowanym certyfikatem (możliwość sprawdzenia znajomości języka u pracodawcy);
 • Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point);
 • Umiejętności pracy indywidualnej i w zespole;
 • Kreatywność, samodzielność i zaangażowanie w pracę.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • Stopień naukowy dr inż. w zakresie: inżynieria chemiczna, inżynieria mechaniczna, inżynieria ochrony środowiska lub dorobek naukowy i badawczy pozwalający na otworzenie przewodu doktorskiego w 2023 r.;
 • Umiejętność obsługi oraz interpretacji wyników badań uzyskanych za pomocą urządzeń wykorzystujących techniki instrumentalne;
 • Umiejętność wykorzystania modelowania matematycznego i/lub statystycznego w wyżej wymienionych obszarach merytorycznych.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i naukowego.
 • Interesujące wyzwania wymagające kreatywnego myślenia.
 • Możliwość odbywania szkoleń i staży.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

Dostępne miejsca pracy: 1

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną na adres mailowy: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 30.11.2021 r. W tytule maila prosimy podać numer ogłoszenia: HR.1100.24.2021

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych podpisanej poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

                                                           .......................................................................................

                                                                                         (Data i czytelny podpis kandydata do pracy)

 

 

Specjalista frezer maszyn konwencjonalnych

 
 

Miejsce wykonywania pracy: Radom
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat

 Opis stanowiska:

 • Produkcja jednostkowa lub małoseryjna;
 • Samodzielne wykonywanie części według rysunku technicznego na frezarkach konwencjonalnych,
  w odpowiednim czasie oraz ich wykończenie ślusarskie;
 • Prawidłowy dobór narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywanej pracy;
 • Pomiar wykonanych detali przy użyciu podstawowych narzędzi pomiarowych;
 • Uzupełnianie dokumentacji technologicznej / produkcyjnej;
 • Prace konserwacyjne i przygotowawcze przy powierzonej obrabiarce;

Wymagania:

 • Doświadczenie przy obróbce metali;
 • Praktyczna znajomość obsługi frezarek konwencjonalnych;
 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego;
 • Umiejętność doboru systemu mocowania przedmiotu obrabianego;
 • Umiejętność doboru narzędzi skrawających;
 • Umiejętność doboru parametrów skrawania;
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi;
 • Mile widziana znajomość obsługi maszyn CNC;
 • Pracowitość, sumienność, odpowiedzialność, dokładność;
 • Samodzielność i umiejętność organizacji pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Zdolności manualne.

Oferujemy:

 • Pracę w firmie realizującej prototypowe rozwiązania;
 • Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę);
 • Przyjazną atmosferę oraz ciekawe środowisko pracy;
 • Samodzielną i rozwojową pracę;
 • Możliwości rozwoju zawodowego.

 

Dostępne miejsca pracy: 1

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną na adres mailowy: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 30.11.2021 r. W tytule maila prosimy podać numer ogłoszenia: HR.1100.23.2021

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych podpisanej poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych.

 

.....................................................................................

                                                                                         (Data i czytelny podpis kandydata do pracy)

 

Specjalista w Centrum Tribologii

 
 

Miejsce wykonywania pracy: Radom
Rodzaj umowy: 
umowa o pracę
Wymiar etatu: 
pełny etat

 

Opis stanowiska:

 • Udział w projektach badawczych i wdrożeniowych – z obszaru: tribologia, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa lub inżynieria powierzchni;
 • Pozyskiwanie projektów badawczych – krajowych i zagranicznych – w ww. obszarze;
 • Rozwój kwalifikacji zawodowych;
 • Wzbogacanie dorobku badawczo-naukowego;
 • Wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
 • Nawiązywanie kontaktów i podejmowanie współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi komórkami organizacyjnymi Instytutu.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie: tribologia, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa lub inżynieria powierzchni;
 • W przypadku nie posiadania stopnia naukowego doktora - zaawansowany udział lub ukończenie studiów doktoranckich w ww. zakresie;
 • Autorstwo/współautorstwo publikacji naukowych i referatów na konferencjach/seminariach naukowych;
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, potwierdzona stosownymi certyfikatami (w przypadku kandydatów zagranicznych – dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, potwierdzona stosownymi certyfikatami);
 • Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point);
 • Chęć rozwoju naukowego;
 • Umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • Stopień naukowy dr inż. w zakresie: tribologia, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa lub inżynieria powierzchni;
 • Dorobek naukowy i badawczy pozwalający na otworzenie przewodu doktorskiego w 2022 r.;
 • Prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i naukowego.
 • Interesujące wyzwania wymagające kreatywnego myślenia.
 • Możliwość odbywania szkoleń i staży.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 31.12.2021 r.

W tytule maila prosimy podać numer ogłoszenia: HR.1100.20.2021

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych podpisanej poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych.

 

.....................................................................................

 (Data i czytelny podpis kandydata)

 

Specjalista konstruktor w Grupie Badawczej Konstrukcji Prototypów

 
 

Miejsce wykonywania pracy: Radom
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat

 

Opis stanowiska:

 • Projektowanie konstrukcji maszyn i urządzeń oraz aparatury kontrolno-badawczej;
 • Tworzenie dokumentacji technicznej (konstrukcyjnej, instrukcji, DTR oraz oceny ryzyka projektowanych maszyn);
 • Obsługa programów komputerowych wspomagających projektowanie (Autodesk Inventor, AutoCad);
 • Nadzór autorski nad wykonawstwem w procesie wytwarzania opracowanych konstrukcji;
 • Opracowywanie materiałów merytorycznych niezbędnych do uzyskania prawa; własności intelektualnej (zgłoszeń patentowych) dotyczących rozwiązań technicznych;
 • Opracowywanie merytoryczne raportów i sprawozdań z prac badawczo-rozwojowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne - preferowane kierunki to: mechanika, budowa maszyn, systemy CAD/CAE;
 • Doświadczenie w projektowaniu maszyn i urządzeń;
 • Praktyczna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (w przypadku kandydatów zagranicznych – dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, potwierdzona stosownymi certyfikatami);
 • Umiejętność projektowania w środowisku Autodesk Inventor i AutoCad.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • Umiejętność obsługi Microsoft Office (Word, Excel) przygotowania prezentacji w programie Power Point;
 • Stopień naukowy doktora.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w siedzibie Instytutu w Radomiu;
 • Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia;
 • System premiowy związany z pozyskiwaniem zamówień;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i naukowego;
 • Pracę w firmie realizującej prototypowe rozwiązania konstrukcyjne;
 • Realizację innowacyjnych prac badawczych.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny

Dostępne miejsca pracy: 1

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną na adres mailowy: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 15.12.2021 r. W tytule maila prosimy podać numer ogłoszenia: HR.1100.18.2021

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych podpisanej poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

                                                           .......................................................................................

                                                                                           (Data i czytelny podpis kandydata do pracy)

 

Specjalista frezer maszyn CNC w Laboratorium Pierwszych Uruchomień

 
 

Miejsce wykonywania pracy: Radom
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat

 

Opis stanowiska:

 • Produkcja jednostkowa lub małoseryjna;
 • Samodzielne wykonywanie części według rysunku technicznego na frezarkach CNC w odpowiednim czasie oraz ich wykończenie ślusarskie;
 • Prawidłowy dobór narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywanej pracy;
 • Pomiar wykonanych detali przy użyciu podstawowych narzędzi pomiarowych;
 • Uzupełnianie dokumentacji technologicznej / produkcyjnej;
 • Prace konserwacyjne i przygotowawcze przy powierzonej obrabiarce;

Wymagania:

 • Doświadczenie przy obróbce metali min. 2 lata;
 • Praktyczna znajomość obsługi frezarek CNC ze sterowaniem Siemens, Heidenhain dla 5 osi;
 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego;
 • Umiejętność doboru systemu mocowania przedmiotu obrabianego;
 • Umiejętność doboru narzędzi skrawających;
 • Umiejętność doboru parametrów skrawania;
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi;
 • Mile widziana znajomość obsługi programu MasterCam;
 • Pracowitość, sumienność, odpowiedzialność, dokładność;
 • Samodzielność i umiejętność organizacji pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Zdolności manualne.

Oferujemy:

 • Pracę w firmie realizującej prototypowe rozwiązania;
 • Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę);
 • Przyjazną atmosferę oraz ciekawe środowisko pracy;
 • Samodzielną i rozwojową pracę;
 • Możliwości rozwoju zawodowego.

 

Dostępne miejsca pracy: 1

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 30.11.2021 r. W tytule maila prosimy podać numer ogłoszenia: HR.1100.17.2021

 

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych podpisanej poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

                                                           .......................................................................................

                                                                                           (Data i czytelny podpis kandydata do pracy)

 

Specjalista ds. zamówień publicznych

 

Miejsce wykonywania pracy: Radom
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: ½ etatu lub pełny etat

 Opis stanowiska:

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy, usługi
  i roboty budowlane z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wg procedur obowiązujących w Łukasiewicz - ITeE, w tym: opiniowanie wniosków o wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, sporządzanie ogłoszeń oraz ich przekazywanie do publikacji oraz zamieszczanie na stronie internetowej, opracowywanie specyfikacji warunków zamówienia, w tym istotnych warunków umowy, udział
  w przygotowywaniu odpowiedzi na pytania wykonawców, sporządzanie protokołów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udział w pracach komisji przetargowych, przygotowywanie dokumentów dla Krajowej Izby Odwoławczej oraz udział w rozprawach przed KIO, prowadzenie, zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentacji zawiązanej z udzielaniem zamówień.
 • Współpraca z pracownikami komórek merytorycznych w przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia, szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia, sporządzaniu wniosków o wszczęcie postępowania, określaniu kryteriów wyboru oferty, warunków udziału w postępowaniu.
 • Sporządzanie harmonogramu zamówień, prowadzenie rejestru zamówień oraz sprawozdawczości, przygotowywanie informacji dla organów kontrolnych.
 • Udział w opracowywaniu i aktualizacji wewnętrznych regulacji prawnych obowiązujących w Instytucie, w tym zwłaszcza tych dotyczących zamówień publicznych,
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu w zakresie rozwiązywania bieżących problemów prawnych,
 • Przygotowywanie oraz prowadzenie korespondencji z kontrahentami Instytutu i organami administracji publicznej.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Znajomość przepisów Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i powiązanych aktów prawnych.
 • Doświadczenie zawodowe/minimum 3 letnie, przy obsłudze procesu zamówień publicznych po stronie Zamawiającego.
 • Biegła znajomość programu MS Office.
 • Rzetelność, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • miłą atmosferę pracy,
 • możliwość rozwoju

 

Dostępne miejsca pracy: 1

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 30.11.2021 r. W tytule maila prosimy podać numer ogłoszenia: HR.1100.16.2021

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych podpisanej poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

                                                           .......................................................................................

                                                                                           (Data i czytelny podpis kandydata do pracy)

 

Szlifierz/ślusarz w Laboratorium Pierwszych Uruchomień

 

Miejsce wykonywania pracy: Radom
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat

 

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie prac szlifierskich na maszynach konwencjonalnych do płaszczyzn, wałków otworów;
 • Samodzielne wykonywanie zleconych prac ślusarskich;
 • Prawidłowy dobór narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywanej pracy;
 • Pomiar wykonanych detali przy użyciu podstawowych narzędzi pomiarowych;
 • Uzupełnianie dokumentacji technologicznej / produkcyjnej;
 • Montaż podzespołów.

Wymagania:

 • Dobra znajomość rysunku technicznego;
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane;
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami elektronarzędziami, pomiarowymi i ślusarskimi;
 • Pracowitość, sumienność, odpowiedzialność, dokładność;
 • Samodzielność i umiejętność organizacji pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Zdolności manualne.

Oferujemy:

 • Pracę w firmie realizującej prototypowe rozwiązania;
 • Możliwość przyuczenia do pracy jako samodzielny szlifierz;
 • Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę);
 • Przyjazną atmosferę oraz ciekawe środowisko pracy;
 • Samodzielną i rozwojową pracę;
 • Możliwości rozwoju zawodowego.

  

Dostępne miejsca pracy: 1

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 30.11.2021 r. W tytule maila prosimy podać numer ogłoszenia: HR.1100.15.2021


Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych podpisanej poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

                                                           .......................................................................................

                                                                                           (Data i czytelny podpis kandydata do pracy)

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe