mail  
   

Aktualności

 

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO: Specjalista ds. HR i prawa pracy

Nr HR.1100.11.2021

Wybrany kandydat: Karolina Sznyrowska-Musiał, zamieszkała w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO: Ślusarz/spawacz w Laboratorium Pierwszych Uruchomień

Nr HR.1100.14.2021

Wybrany kandydat: Tomasz Kacprzak, zamieszkały w Radomiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO: Kierownik Grupy Badawczej Zarządzania Innowacjami

Nr HR.1100.13.2021

Wybrany kandydat: Nabór nie został rozstrzygnięty

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Brak kandydatów spełniających minimalne wymagania zawarte w ogłoszeniu

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO: Specjalista ds. BHP w pionie wsparcia

Nr HR.1100.10.2021

Wybrany kandydat: Dariusz Gajewski zamieszkały w Odrzywole

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO: Młodszy Specjalista w pionie wsparcia

Nr HR.1100.12.2021

Wybrany kandydat: Paulina Mizerska zamieszkała w Radomiu

Uzasadnienie dokonanego wyboru:  Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO: Specjalista frezer maszyn CNC w Laboratorium Pierwszych Uruchomień

Nr HR.1100.8.2021

Wybrani kandydaci:  Patryk Spławiec zamieszkały w Radomiu, Michał Mosionek zamieszkały w Jastrzębia.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydaci w największym stopniu spełnili oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Ślusarz/spawacz w Laboratorium Pierwszych Uruchomień

Nr HR.1100.9.2021

Wybrany kandydat: Dawid Flisiński zamieszkały w Pionkach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Pracownik obsługi (utrzymania czystości) w Dziale Organizacji, Sekcja Administracja

Nr HR.1100.6.2021

Wybrany kandydat: Ilona Przedwój zamieszkała w Trablicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Pracownik obsługi (utrzymania czystości) w Dziale Organizacji, Sekcja Administracja

Nr HR.1100.6.2021

Wybrany kandydat: Jolanta Matysiak zamieszkała w Radomiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Młodszy specjalista Frezer CNC w Zakładzie Pierwszych Uruchomień

Nr HR.1100.3.2020

Wybrany kandydat: Tomasz Przysucha zamieszkały w Radomiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Technolog-programista CNC w Zakładzie Pierwszych Uruchomień

Nr HR.1100.1.2021

Wybrany kandydat: Michał Roda zamieszkały w Radomiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Młodszy Specjalista w Zakładzie Tribologii

Nr HR.1100.5.2020

Wybrany kandydat: Maciej Sławomir Łuszcz zamieszkały w Krakowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Specjalista w Zakładzie Automatyki i Systemów Sterowania

Nr HR.1100.2.2021

Wybrany kandydat: Marta Żurek-Mortka zamieszkała w Radomiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Młodszy specjalista Frezer CNC w Zakładzie Pierwszych Uruchomień

Nr HR.1100.3.2021

Wybrany kandydat: Mateusz Sałek zamieszkały w Radomiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Specjalista w Centrum Zarządzania Projektami

Nr HR.1100.9.2020

Wybrany kandydat: Urszula Wnuk zamieszkała w Radomiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Kierownik w Zakładzie Pierwszych Uruchomień

Nr HR.1100.7.2020

Wybrany kandydat: Tomasz Ryba zamieszkały w Radomiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Specjalista konstruktor w Zakładzie Konstrukcji Prototypów

Nr HR.1100.6.2020

Wybrany kandydat: Andrzej Zacharski zamieszkały w Radomiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Specjalista w Zakładzie Innowacji Organizacyjnych i Analiz Systemowych

Nr HR.1100.1.2020

Wybrany kandydat: Rafał Czupryn zamieszkały w Poznaniu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Młodszy Specjalista Mechatronik w Zakładzie Optomechatroniki

Nr HR.1100.4.2020

Wybrany kandydat: Eliasz Piwoński zamieszkały w Wielogórze.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Specjalista w Zespole Biotechnologii Przemysłowych

Nr HR.1100.2.2020

Wybrany kandydat: Marek Swat zamieszkały w Radomiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Specjalista – Menedżer produktu (branża metalowa)

Nr NP.1100.10.2020

Wybrany kandydat: Artur Lalewicz zamieszkały w Jedlińsku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Mł. Specjalista w Zakładzie Optomechatroniki

Nr NP.1100.12.2020

Wybrany kandydat: Berenika Gawęda zamieszkała w Radomiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Specjalista w Zakładzie Optomechatroniki

Nr NP.1100.8.2020

Wybrany kandydat: Tomasz Bombiński zamieszkały Maków Nowy.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Specjalista w Zespole Biotechnologii Przemysłowych

Nr NP.1100.9.2020

Wybrany kandydat: Bogusław Woźniak zamieszkały w Łodzi.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Specjalista -Konstruktor

Nr NP.1100.7.2020

Wybrany kandydat: Tomasz Domagała zamieszkały w Radomiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO - Ślusarz - Operator Elektroerozyjnych Maszyn CNC 

Nr NP.1100.2.2020 

Wybrany kandydat: Piotr Łudczak zamieszkały w Radomiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO - SPECJALISTA DS. BADAŃ EDUKACJI ZAWODOWEJ I WSPÓŁPRACY Z RYNKIEM PRACY

Nr NP.1100.4.2020

Wybrany kandydat: Andrzej STĘPNIKOWSKI zamieszkały w Radomiu

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO - TECHNOLOG W ZAKŁADZIE DOŚWIADCZALNYM

Nr NP.1100.6.2019

Wybrany kandydat: Mariusz Zalewski zamieszkały w Radomiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO - PROGRAMISTA CNC - TOKARZ

Nr NP.1100.7.2019

Wybrany kandydat: Damian Zagrodnik zamieszkały w Radomiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

Wybrany kandydat: Mariusz Ostrowski zamieszkały w Klwatce Królewskiej.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

 WYNIKI NABORU NA STANOWISKO - OPERATOR PROGRAMISTA CNC-FREZER

Nr NP.1100.4.2019

Wybrany kandydat: Karol Łochowski zamieszkały w Antoniówce.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

Wybrany kandydat: Karol Skowroński zamieszkały w Ślepowronie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe