mail  
   

Aktualności

ps

Projekt Strategiczny pt. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonegorozwoju gospodarki” 

Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii. Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych


Termin realizacji: 01.01.2010 r. – 31.12.2014 r.
www.programstrategiczny-poig.itee.radom.pl

 

 <powrót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe