mail  
   

Aktualności

PROGRAM WIELOLETNI

Realizowany w latach 2004-2008 Program Wieloletni pt. pw„Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji” obejmował 172 zadania realizowane we współpracy z ponad 70 polskimi jednostkami naukowo-badawczymi w obszarach:

  • APARATURY BADAWCZEJ I TESTOWEJ,
  • TECHNOLOGII MECHATRONICZNYCH I SYSTEMÓW STEROWANIA,
  • TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH I NANOTECHNOLOGII,
  • TECHNOLOGII PROEKOLOGICZNYCH,
  • TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA ŚRODOWISKOWEGO I TECHNICZNEGO.

Produktem realizacji Programu jest 327 nowych rozwiązań (59 z nich zostało opatentowanych), w skład których wchodzą:

  • 142 oryginalne rozwiązania aparaturowe (głównie maszyny, urządzenia i aparatura testowa i badawcza),
  • 111 technologii produkcji, oraz
  • 74 oryginalne rozwiązania systemowe (przede wszystkim systemy sterowania i automatyzacja produkcji).

Istotnym z efektów zrealizowanego programu jest również oryginalny, opracowany przez zespół ITeE-PIB, systemy oceny dojrzałości wdrożeniowej (SDW) rozwiązań innowacyjnych w obszarze zaawansowanych produktów oraz technologii wytwarzania i eksploatacji.

Wszystkie z opracowanych w trakcie realizacji rozwiązań produktowych i procesowych odpowiada światowym standardom.

EWALUACJA PROGRAMU

Po zakończeniu realizacji Programu Wieloletniego PW-004, dokonano jego ewaluacji.

Przeprowadzona ocena projektów zrealizowanych w ramach Programu skoncentrowana była w znacznej mierze na praktycznych aplikacjach opracowanych rozwiązań.

Osiągnięta efektywność, z uwzględnieniem stopy dyskonta, jest bardzo wysoka i wynosi 3,11 (wartość wskaźnika na dzień 30.06.2010; wskaźnik jako suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych do sumy zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych).

ewaluacja

 

 <powrót

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe