mail  
   

Aktualności

greenpointProjekt Leonardo da Vinci, Rozwój Innowacji

Development of the GreenPoint Qualification Standard and its implementation in small enterprises of the metal sector

Celem projektu jest wsparcie MŚP sektora metalowego w obszarze realizacji polityki proekologicznej, poprzez rozwój kwalifikacji zawodowych pracowników oraz promocję kultury “zielonego myślenia”. W ramach projektu zostanie przeprowadzone badanie stanu wiedzy i potrzeb szkoleniowych w zakresie zarządzania ochroną środowiska w sektorze przemysłu metalowego (badania zostaną przeprowadzone w Polsce, Hiszpanii, Niemczech, Wlk. Brytanii i Francji przez instytucje partnerskie).
Podstawowym celem badania jest zebranie informacji na temat potrzeb szkoleniowych pracowników w zakresie zagadnień ochrony środowiska w sektorze przemysłu metalowego. Wyniki tego badania będą wartościowym materiałem w procesie tworzenia standardu kompetencji zawodowych GreenPoint i e-learningowego programu szkolenia.

Termin realizacji: 01.10.2012 – 30.09.2014

www.greenpointonline.eu

 

 <powrót

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe