mail  
   

Aktualności

 

Projekt Leonardo da Vinci, transfer innowacji
Facilitating a Common Quality Assurance Framework through Peer Review for VET (
Peer Review for EQAVET)

Projekt odpowiada na potrzebę budowania związku pomiędzy krajowymi systemami zapewnienia jakości edukacji zawodowej, a Europejskimi Ramami Odniesienia na Rzecz Zapewniania Jakości w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (EQAVET). Ma na celu transfer i adaptację do specyfiki krajów partnerskich (Grecji, Szwecji, Bułgarii, Francji i Polski) innowacyjnej metody zapewnienia jakości, jaką jest ewaluacja środowiskowa (z Project logoang. peer review).

Termin realizacji 01.10.2012-30.09.2014

 www.peer-review.gr

 

 

 <powrót

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe