mail  
   

Aktualności

Projekt Leonardo da Vinci, transfer innowacji
Certification for Mentors and Tutors (Certi.MenTu)

 Projekt ukierunkowany jest na rozwój wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami edukacji i szkoleń zawodowych a przedsiębiorstwami celem zwiększenia efektywności procesu wspierania osób uczących się na stanowisku pracy. Certyfikacja kompetencji mentorów i tutorów według Europejskiej Normy EN ISO 17024 pozwoli na wdrożenie uznawanego w Europie procesu walidacji oraz zagwarantuje zgodność z wymogami zapewnienia jakości.CERTI-MENTU

Termin realizacji 01.10.2012-30.09.2014

www.certimentu.eu

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe