mail  
   

Aktualności

 

 

 

Monografie, rozdziały w monografiach

 1. Giesko T.: Metodyka projektowania i implementacji innowacyjnych systemów optomechatronicznych. Wydawnictwo Naukowe ITeE-PIB, Radom, 2013, s. 192.
 2. Giesko T.: Stan wiedzy w obszarze technologii mechatronicznych i systemów sterowania do wspomagania procesów wytwarzania i eksploatacji. Techniczne wspomaganie zrównoważonego rozwoju. Kierunki badawcze i aplikacyjne. Pod red. A. Mazurkiewicza. Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom, 2011 s. 111-141.
 3. Giesko T., Mężyk J.: Mechatronic technologies and control systems. Innovative Technological Solutions for Sustainable Development. Pod red. A. Mazurkiewicza. Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute, Radom 2010, s. 105-126.
 4. Giesko T.: Mechatronic technologies and control systems. Technological Innovations for Sustainable Development. Pod red. A. Mazurkiewicza. Wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki i ITeE-PIB, Radom – Tel-Aviv, 2009, s. 260.

 

 

Artykuły (wybrane pozycje)

 

 1. Giesko T., Mazurkiewicz A.: Applications of Optomechatronic Technologies in Innovative Industry. In: Hamrol A., Ciszak O., Legutko S., Jurczyk M. (eds.) Advances in Manufacturing. Lecture Notes in Mechanical Engineering, Springer (2018) pp. 543-553.
 2. Giesko T., Mazurkiewicz A.: Optomechatronic Technologies Applied in Innovative Industry. Journal of Machine Construction and Maintenance. Problemy Eksploatacji 2/2017, str. 25-34.
 3. Garbacz P., Giesko T., Czajka P., Mazurkiewicz A.: Vision System for Inspection of Glass Furnace Structure. Challenges in Automation, Robotics and Measurement Techniques. Series of Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 550. Springer (2017) pp. 408-416.
 4. Garbacz P., Giesko T.:Multi-camera Vision System for the Inspection of Metal Shafts. Challenges in Automation, Robotics and Measurement Techniques. Series of Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 440, Springer (2016) pp. 743-752.
 5. Kacprzyńska-Gołacka J., Słomka Z., Czajka P., Czarnecki K., Bogdański B., Rydzewski M., Mazurkiewicz A., Smolik J.: An analysis of the wetting angle of liquid glass on multicomponent coatings obtained by means of PVD methods. Problemy Eksploatacji. Maintenance Problems 4/2016, pp. 31-41.
 6. Garbacz P., Czajka P.: Vision techniques for the inspection of tableware glass products. Problemy Eksploatacji. Maintenance Problems 4/2016, pp. 17-29.
 7. Czajka P., Garbacz P.: Metoda inspekcji uszczelniaczy wału z zastosowaniem triangulacji laserowej 2D. Technologia i Automatyzacja Montażu 2/2016, str. 25-30.
 8. Garbacz P.: Terahertz imaging – principles, techniques, benefits, and limitations. Problemy Eksploatacji. Maintenance Problems 1/2016, pp. 81-92.
 9. Garbacz P., Czajka P., Mizak W.: Automation of residual stress measurement in tableware glass production. Problemy Eksploatacji 1/2016, str. 29-40.
 10. Belina B., Mazurkiewicz A., Giesko T., Karsznia W.:Tracking and predicting solution development in R&D projects using a complex assessment method. Economics and Management, vol. 7, 2015, pp.7-14.
 11. Garbacz P., Giesko T., Mazurkiewicz A.:Inspection method of aluminium extrusion process. Archives of Civil and Mechanical Engineering15 (2015) pp. 631-638.
 12. Giesko T., Boroński D.:Unique optomechatronic systems for fatigue monitoring. Solid State Phenomena Vol. 237 (2015), pp. 83-88.
 13. Czajka P., Mężyk J., Mizak W.: Inspection of the proprieties of joints for pipes with couplers using the hybrid vision method. Solid State Phenomena Vol. 237 (2015), pp. 71-76.
 14. Burski B., Garbacz P., Mężyk J., Czajka P., Mizak W.: The use of 2D/3D sensors for robotic manipulation for quality inspection tasks. Solid State Phenomena Vol. 237 (2015) pp. 77-82.
 15. Garbacz P., Czajka P., Burski B.: Method for monitoring the destruction process of materials using a high-speed camera and a catodioptric stereo-vision system. Solid State Phenomena Vol. 224, Fatigue and Fracture Mechanics XXV (2015), pp. 145-150.
 16. Garbacz P., Czajka P.: Application of optical inspection method for testing the correctness of ball bearings assembly. Solid State Phenomena Vol. 223,  Advances in Manufacturing Engineering (2015), pp. 264-271.
 17. Giesko T.: Multi-Criteria Decision Making Methods for Designing Optomechatronic Systems. Solid State Phenomena Vols. 220-221, Mechatronic Systems and Materials VI (2015) pp. 188-193.
 18. Garbacz P., Mężyk J.:The System for Wireless Communication in the Group of Cooperating Mobile Robots. Solid State Phenomena Vols. 220-221, Mechatronic Systems and Materials VI (2015) pp. 168-176.
 19. Mężyk J., Kowieski S.:Monitoring the FSW Processes with Use of Thermal Imaging. Solid State Phenomena Vols. 220-221, Mechatronic Systems and Materials VI (2015) pp. 859-863.
 20. Czajka P., Mizak W., Galas J., Czyżewski A., Kochanowski M., Litwin D., Socjusz M.: Profilometr laserowy do odtwarzania geometriiPrzegląd Elektrotechniczny 8/2014, s. 152-156.
 21. Czajka P., Mizak W., Galas J., Czyżewski A., Kochanowski M., Litwin D., Socjusz M.: Method for limitation of disturbances in measurement data in 3D laser profilometry. Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 267 (2014), pp. 579-590.
 22. Garbacz P., Czajka P.: Multi-mirror system for high-speed camera monitoring. Problemy Eksploatacji/Maintenance Problems 2/2013, pp. 117-128.
 23. Czajka P., Mizak W.: Application of a laser 2D triangulation method for reconstruction of surfaceProblemy Eksploatacji.Maintenance Problems 2/2013, pp. 83-96.
 24. Garbacz P., Mizak W.: A novel approach for automation of stereo cameraPomiary Automatyka Robotyka 17 (2), 2013, pp. 234-238.
 25. Mężyk J., Kowieski S.: Metoda monitorowania procesów FSW z wykorzystaniem obrazówWiadomości Elektrotechniczne 81(9), 2013, s. 24-26.
 26. Mężyk J., Zbrowski A., Flach A.: Control System of a Manipulation Mechanism for Acoustical Measurement In AnechoicSolid State Phenomena vol.198 (2013), pp. 467-472.
 27. Giesko T., Garbacz P.: Application of hybrid vision method for the hot aluminiumSolid State Phenomena vol. 199 (2013), pp. 267-272.
 28. Giesko T.:Dual-camera vision system for fatigue monitoring. Materials Science Forum vol. 726 (2012) s. 226-232.
 29. Marciniak T., Lutowski Z., Bujnowski S., Boroński D., Czajka P.: Dual-Band Experimental System For Subsurface Cracks Testing. Materials Science Forum Vol. 726, Fatigue Failure and Fracture Mechanics (2012), pp. 222-225.
 30. Marciniak T., Lutowski Z., Bujnowski S., Boroński D.,Giesko T.: Application of Digital Image Correlation in Fatigue CrackMaterials Science Forum vol. 726 (2012) 2012 s. 218-221.

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe