mail  
   

Aktualności

 

 

I. Foresight

 Monografie

 • Koukios E., Mazurkiewicz A., Sacio-Szymańska A., Poteralska B.(red.) The Emergence of Bio-Economy, Opportunities and Risks – A Forward-Looking Study, ISBN 978-83-7789-484-2. WydawnictwoNaukoweITeE-PIB, Radom 2017.
 • Sacio-Szymańska A. (red. nauk.) Corporate foresight potential in Visegrad (V4) countries, WydawnictwoNaukoweITeE-PIB, Radom 2016.
 • Mazurkiewicz A., Poteralska B. (red.) Zaawansowane technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju. Wybrane zagadnienia. ITeE-PIB Radom, 2011.

Rozdział w monografii

 • Sacio-Szymańska, A., Nosarzewski, K.; Anticipating and Managing Change in Large Organization Strategic Environment: Using Foresight and Organizational Policy to Enable Futures Literate Decision Making. In D. Schreiber, Z. Berge (Eds.), Managing Rapid Change in Technology, Globalization and Workforce Diversity: Using Foresight and Organizational Policy to Ensure Futures Thinking (forthcoming). London, England: Palgrave Macmillan.

Artykuły

 • Poteralska B., Sacio-Szymańska A. Evaluation of technology foresight projects. European Journal of Futures Research, Volume 2, Issue 1, Article number UNSP 26, December 2014, Springer.
 • Sacio-Szymańska A., Mazurkiewicz A., Poteralska B., Corporate foresight at the strategic research institutes, Business: Theory and Practice / Verslas: TeorijairPraktika, Vol 16, No 3, 2015.
 • Kononiuk, A.; Sacio-Szymanska, A., Assessing the maturity level of foresight in Polish companies-a regional perspective, European Journal of Futures Research, Volume: 3 Issue: 1, Article Number: UNSP 23 Published: December 2015.
 • Sacio-Szymanska, A.; Kononiuk, A.; Tommei, S. et al ; The future of business in Visegrad region, European Journal of Futures Research, Volume: 4   Issue: 1 Article Number: UNSP 26   Published: December 14 2016.
 • Sacio-Szymanska A.; Fantoni G.; Daheim C., Foresight as a key enabler of innovation in the economy. Introduction to the topical collection, European Journal of Futures Research Volume: 4   Issue: 1  Article Number: UNSP 20   Published: December 3 2016.
 • Sacio-Szymańska A., Kononiuk A., Tommei S., Mobilizing Corporate Foresight Potential among V4 Countries – Assumptions, Rationales and Methodology, Procedia Engineering, vol. 182, 2017, str. 635-642.
 • Kononiuk A. Sacio-Szymańska A., Gaspar J., How do companies envisage the future? Functional foresight approaches, Engineering Management in Production and Services, Volume 9, Issue 4, pp. 21-33, 2017.

Opracowania, newslettery, social media

 • Kononiuk A., Sacio-Szymańska A., Tommei S., Foresight w sektorze biznesu, s. 1-24, ITeE-PIB (2017), ISBN 978-83-7789-452-1, https://www.researchgate.net/publication/315200694_Foresight_w_sektorze_biznesu_Foresight_in_business_sector

Sacio-Szymańska A.:

 • Foresight as a competence-the context of learning needs analysis, Newsletter Vol 4.,http://futureoriented.eu/foresight-as-a-competence/
 • Fit for Foresight, Newsletter Vol 4.,http://futureoriented.eu/fit-for-foresight/
 • The quest for competences of a future-oriented entrepreneur, LinkedIn Pulse, July 18, 2017, https://www.linkedin.com/pulse/quest-competences-future-oriented-entrepreneur-anna-sacio-szyma%C5%84ska/
 • Nurturing entrepreneurs of tomorrow, LinkedIn Pulse, March 3, 2017, https://www.linkedin.com/pulse/nurturing-entrepreneurs-tomorrow-anna-sacio-szyma%C5%84ska/
 • Foresight for better decision-making in business, LinkedIn Pulse, July 4, 2016, https://www.linkedin.com/pulse/foresight-better-decision-making-business-anna-sacio-szyma%C5%84ska/
 • Transformations and Innovations, LinkedIn Pulse, September 18, 2015, https://www.linkedin.com/pulse/transformations-innovations-anna-sacio-szymanska/
 • Transformacje i innowacje – NovintFalcon, Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością, Paź 5, 2015, http://ptsp.pl/transformacje-i-innowacje-falcon/

II. Ocena technologii

 Artykuły

 • Poteralska B. Application of technology assessment for the needs of R&D management, W: Loué Ch., Slimane S. B.: Proceedings of the 12th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2017, WielkaBrytania, 2017.
 • Mazurkiewicz A. Complex Technology Assessment System of Innovative Products. W: Kenneth A Grant & Sean Wise (red.). Proceedings of the 4th International Conference on Innovation and Entrepreneurship. Wielka Brytania, 2016.
 • Mazurkiewicz A., Belina B., Poteralska B., Giesko T., Karsznia W., Universal methodology for the innovative technologies assessment, W: Dameri R. P., Beltrametti L. (red.) Proceedings of the 10th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, Academic Conferences and Publishing International Limited, Reading, UK, 2015.
 • Poteralska B., Technology Assessment Systems, Problemy Eksploatacji 4/2013, Wydawnictwo Naukowe ITeE-PIB.
 • Walaszczyk L., Metodyka zarządzania ryzykiem wdrożeniowym innowacyjnych produktów technicznych, E-mentor nr 2(64)/2016, s. 34-43,http://dx.doi.org/10.15219/em64.1237
 • Walaszczyk L., Strategic research programs in the area of technical innovations – case study analyses, Foundations of Management, nr8/2016, s.139-150,https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/fman.2016.8.issue-1/fman-2016-0011/fman-2016-0011.xml
 • Walaszczyk L., Challenges of New Technology Applications in Project Management and Evaluation[w:] T. Grzeszczyk (red.) Challenges of Evaluation in R&D Project Management Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016.

III. Bariery transferu technologii

 Artykuły

 • Mazurkiewicz, Technology Transfer Barriers Encountered by R&D Organisations, W: Loué Ch., Slimane S. B.: Proceedings of the 12th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2017, WielkaBrytania, 2017.
 • Mazurkiewicz A.,Poteralska B. Technology transfer barriers and challenges faced by R&D organisations. Procedia Engineering, vol. 182, 2017.
 • Mazurkiewicz A. Poteralska B. Barriers and Challenges for Technology Transfer at R&D Organisations. W: Kenneth A Grant & Sean Wise (red.). Proceedings of the 4th International Conference on Innovation and Entrepreneurship. Academic Conferences and Publishing International Limited Reading, UK., 2016.
 • Mazurkiewicz A., Poteralska B., Barriers to technology transfer at R&D organisations, W: Dameri R. P., Beltrametti L. (red.) Proceedings of the 10th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, Academic Conferences and Publishing International Limited, Reading, UK, 2015.
 • Wnuk U., Mazurkiewicz A.,Poteralska B. Towards an effective model of technology transfer from Polish Public Research Organisations, Galbraith B. (ed.) Proceedings of the 9th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, Academic Conferences and Publishing International Limited, Reading, UK, 2014 

IV. Systemowe wspomaganie procesów innowacyjnych

Monografie

 • Mazurkiewicz A., Poteralska B. (red.) Systemy transferu i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań technologicznych, Monograficzna seria wydawnicza Biblioteka Problemów Eksploatacji. ISBN 987-83-7789-373-9. Wydawnictwo Naukowe ITeE-PIB, Radom 2015.
 • Bućko J.: Doskonalenie metod oceny efektywności finansowej projektów inwestycyjnych, Instytut Technologii Eksploatacji PIB. Radom, 2016.

Rozdział w monografii

 • Mazurkiewicz A., Walasik M., Modelowa platforma upowszechniania w gospodarce innowacyjnych rozwiązań [w:] Mazurkiewicz A., Poteralska B. (red.), Systemy transferu i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań technologicznych, Biblioteka Problemów Eksploatacji, Radom 2015, ISBN 978-83-7789-373-9, 211-243 .

 Artykuły

 • Poteralska B. Decision support system in the area of generating innovative research projects of the future. Procedia Engineering, vol. 182, 2017.
 • Kosztowniak A., Sacio-Szymańska A.(2015), The assessment of the effectiveness of selected innovation support instruments used in Poland in 2007-2013, EkonomiaiZarządzanie, Vol. 7, no. 2, pp: 35--47
 • Sacio-Szymańska A. (2014), Determinanty innowacyjności i konkurencyjności gospodarek – analiza porównawcza i rekomendacje, Optimum Studia Ekonomiczne, 2014, 1(67), 128-152.
 • Sacio-Szymańska A. (2013), Innovation policy as a driver of a country’s competitiveness, Maintenance Problems quarterly, 4/2013, p. 41 -54.
 • Sacio-Szymańska A (2013), Factors influencing Innovation and Competitiveness – a Comparative Analysis of Selected Economies, Proceedings of the 8th European Conference in Innovation and Entrepreneurship - ECIE 2013, Academic Publishing Limited, Reading, UK, ISBN: ISBN: 978-1-909507-59-3.
 • Walasik M., Role of a technology transfer platform in commercialization of research results, MINIB, 2015, Vol. 17, Issue 3, eISSN 2353-8414 , p.103-119.
 • Mazurkiewicz A., Poteralska B., Walasik M., The role of Technology Platform in the process of knowledge management, Problemy Eksploatacji 4/2015, Radom 2015, s. 5–21, ISSN 1232-9312 .
 • Bućko J.: Propozycja nowego podejścia do problematyki badań przyczynowych w analizie ekonomicznej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2015, tom 83 (139), s. 9–34.
 • Bućko J.: Wybrane kierunki doskonalenia dyskontowych metod oceny efektywności finansowej projektów inwestycyjnych. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2017, nr 10, s. 37–54; ISSN 1899–9573.

V. Przedsiębiorczość

Artykuły

 • Gowers, R., Pająk, A., Klusa, E. (2018). Cultural Determinants and Perspectives of International Expansion of Enterprises from Economies in Transition. Central European Review of Economics and Finance, Vol.25, No 3. 21-35
 • Walaszczyk L., Project Risk Assessment in Enterprises with the Use of TOPSIS Method in the 2014–2020 Perspective, StudiaiMateriały, WydziałZarządzaiaUniwersytetuWarszawskiego, 21/2016 s.71-79.
 • Walaszczyk L., Belina B., Entrepreneurship development vs. reluctance in applying for the European Union funds – case study on the example of the Mazovian Region in Poland [w:] Wach, K., Knežević, K., Šimurina, N. (eds.) (2017). Challenges for InternationalBusiness in Central and Eastern Europe. Kraków: Cracow University of Economics, s. 65-85.
 • Walaszczyk L., Model for risk assessment in the phase of the project formulation [w:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (eds). (2017). Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands: Foundation "Cognitione", NowyTarg and WSB-NLU, NowySacz, s. 305-319. 
 • Walaszczyk L., De Angelis E., De Angelis K., Vucovic M., Vlckova G., Batzogianni E., Ioannou S., Modele biznesowe – Kompendium, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom, ISBN: 978-83-7789-518-4.

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe