mail  
   

Aktualności

 

 

 

 

Wybrane publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym:

 1. Kowalik-Klimczak A., Woskowicz E., Kacprzyńska-Gołacka J.: The surface modification of polyamide membranes using graphene oxide. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 587 (2020) 124281.
 2. Woskowicz E., Łożyńska M., Kowalik-Klimczak A., Kacprzyńska-Gołacka J., Osuch-Słomka E., Piasek A., Gradoń L.: Plasma deposition of antimicrobial coatings based on silver and copper on synthetic polypropylene. Polimery 65/1 (2020) 33-43.
 3. Dębowski M., Zieliński M., Kisielewska M., Krzemieniewski M., Makowska M., Grądkowski M., Tor-Świątek A.: Simulated dairy wastewater treatment in a pilot plant scale magneto-active hybrid anaerobic biofilm reaktor (MA-HABR). Brazilian Journal of Chemical Engineering 2/35 (2018) 553-562.
 4. Kacprzyńska-Gołacka J., Kowalik-Klimczak A., Skowroński J., Rajewska P., Wieciński P., Smolik J.: Możliwości wykorzystania plazmowych technik inżynierii powierzchni do modyfikacji membran polimerowych. Polimery 63/5 (2018) 353-361.
 5. Kowalik-Klimczak A., Stanisławek E., Kacprzyńska-Gołacka J., Osuch-Słomka E., Bednarska A., Skowroński J.: The polyamide membranes functionalized by nanoparticles for biofouling control. Desalination and Water Treatment 128 (2018) 243-252.
 6. Kowalik-Klimczak A., Stanisławek E.: Reclamation of water from dairy wastewater using polymeric nanofiltration membranes. Desalination and Water Treatment 128 (2018) 364-371.
 7. Kowalik-Klimczak A., Gierycz P.: Scaling of nanofiltration membranes using for chromium(III) ions recovery from salt solutions. Water Science & Technology 76/11 (2017) 3135-3141.
 8. Kowalik-Klimczak A., Bednarska A., Grądkowski M., Gierycz P.: Analiza polimerowych membran nanofiltracyjnych za pomocą nowoczesnych technik badawczych. Polimery 61/5 (2016) 339-346.
 9. Religa P., Rajewski J., Łobodzin P.: Kinetics of chromium(III) transport through the double-carrier supported liquid membrane. Physicochemical Problems of Mineral Processing 52/1 (2016) 87-97.
 10. Rajewski J., Łobodzin P., Gierycz P.: Polimerowa membrana inkluzyjna z CTA plastyfikowana eterem 2-nitrofenylooktylowym. Polimery 60/2 (2015) 118-125.
 11. Makowska M., Dziosa K.: Wytwarzanie biomasy mikroalg w warunkach laboratoryjnych. Przemysł Chemiczny 94/6 (2015) 982-985.
 12. Balcerzak M., Janiszewska J.: Determination of common inorganic anions in tea samples by ion chromatography. Acta Alimentaria 44/3 (2015) 365-373.

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe