mail  
   

Aktualności

 1. Samborski T., Wojutyński J., Matecki K., Dobrodziej J., Kozioł S.: Komora do badań termomechanicznych izolatorów elektroenergetycznych. Energetyka, 11/2008, str. 112-115.
 2. Samborski T., Matras E., Kozioł S., Matecki K.: Urządzenie i przebieg badań w procesie certyfikacji przeciwpożarowych hydrantów zewnętrznych. Problemy Eksploatacji, vol. 70 (3/2008), str. 219-228.
 3. Czajka P., Giesko S., Zbrowski A.: Metoda i urządzenie do wyznaczania optymalizacji parametrów pracy pneumatycznych siłowników udarowych. Przegląd Mechaniczny 12/2008, str 24-28.
 4. Giesko T., Zbrowski A., Boroński D.: Metoda i system monitorowania pęknięcia zmęczeniowego elementów konstrukcyjnych. Energetyka. Zeszyt nr XVIII, listopad 2008, str. 52-54.
 5. Giesko T., Zbrowski A.: Struktura mechatronicznego systemu optycznej inspekcji wyrobów. Problemy Eksploatacji 2008 nr 3, str. 133-142.
 6. Felis J., Flach A., Kamisiński T., Zbrowski A.: Manipulator do pomiarów akustycznych w komorze bezechowej. XXI Ogólnopolska i I Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów. Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów. Bielsko-Biała 2008, str. 265-272.
 7. Batko W., Felis. J, Flach A., Kamisiński T., Giesko T., Zbrowski A.: A concept of an actuator for the positioning measurement system in an anechoic room. Archives of Acoustic. Vol. 33, No 2, Warszawa 2008, str. 201-207.
 8. Mężyk J., Kamisiński T., Zbrowski A., Flach A.: Hardware Structure of a Control Section of Manipulation Mechanism for Acoustical Measurement in Anechoic Chamber. THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE MECHATRONIC SYSTEMS AND MATERIALS. MSM 2008 July 14-17, 2008 Białystok.
 9. Felis J., Zbrowski A., Giesko T., Mężyk J.: Structure Synthesis and Mechanical Parameters Choice for a Manipulating Mechanism for Acoustical Measurements in Anechoic Chamber. THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE MECHATRONIC SYSTEMS AND MATERIALS. MSM 2008 July 14-17, 2008 Białystok.
 10. Kozioł S., Matecki K., Samborski T.: System wymiany i pozycjonowania podłoży w urządzeniach PVD/CVD. Problemy Eksploatacji, vol. 69 (2/2008), s. 129-137.
 11. Giesko T., Zbrowski A.: Metoda i urządzenie do wyznaczania i optymalizacji parametrów pracy pneumatycznych siłowników udarowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika z. 72, Technika i Technologia Montażu Maszyn. Rzeszów 2008, str. 237-244.
 12. Zbrowski A., Giesko T.: Automatyzacja kontroli jakości wyrobów w linii technologicznej wytwarzania wałeczków łożysk tocznych. Technologia i Automatyzacja Montażu 2008 nr 2, str. 36-40.
 13. Zbrowski A.: Geometryczny model równoległego trzyosiowego manipulatora z nieliniową charakterystyką pozycjonowania. Problemy Eksploatacji 2008 nr 1, str. 35-42.
 14. Batko W., Felis J., Flach A., Giesko T., Kamisiński T., Zbrowski A.: Koncepcja układu wykonawczego dla pozycjonowania elementów systemu pomiarowego w komorze bezechowej. LIV Otwarte Seminarium z Akustyki. Rzeszów – Przemyśl, 10-14 września 2007, s. 160-161.
 15. Kozioł S., Piątek M., Samborski T.: Specjalizowane układy pozycjonowania podłoży w komorach próżniowych przeznaczonych do realizacji procesów PVD. Problemy Eksploatacji, vol. 64 (1/2007), s. 117-125.
 16. Kozioł S., Matecki K., Samborski T.: Pneumatyczne układy wykonawcze symulatora do badania przegubów kulistych . Pneumatyka nr 65, 2007, s. 23-26.
 17. Grzesiak W., Cież M., Maj T., Zaraska K., Koziol S., Wiejak J., Molenda J.: Autonomous PV system destined for supplying a floating water monitoring station. 22nd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition - FIERA MILANO. s.3230-3233. 3-7.09.2007, Mediolan, Włochy.
 18. Zaraska K., Cież M., Grzesiak W., Kozioł S., Wiejak J., Molenda J.: Automatyczna stacja wykrywania zanieczyszczeń ropopochodnych w zbiornikach wodnych. Problemy Eksploatacji, 2/2007, s.191-198 ISSN 1232-9312.
 19. Kozioł S.: Wymuszenia oddziałujące na układ tribologiczny tłok-pierścień-cylinder w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym dwupaliwowo. Tribologia, 5/2007, s. 53-65 ISSN 0208-7774.
 20. Zbrowski A., Zagroba K.: Kinematyka odwrotna tripoda z napędem mimośrodowym. Problemy Eksploatacji 2007 nr 4, str. 275-282.
 21. Zbrowski A., Giesko T., Czajka P.: Precyzyjny manipulator o kinematyce równoległej. Problemy Eksploatacji 2007 nr 4, str. 265-274.
 22. Giesko T., Zbrowski A., Czajka P.: Metoda i urządzenie do testowania siłowników udarowych. Pneumatyka 2007 nr 2, str. 34-37.
 23. Giesko T., Zbrowski A., Czajka P.: Laser profilometers for surfach inspection and profile measurement. Problemy Eksploatacji 2007 nr 1, str. 97-108.
 24. Grzesiak W., Cież M., Maj T., Zaraska K., Kozioł S., Wiejak J.: Automatic floating platform for water monitoring powered by an autonomous PV system. XXX International Conference of IMAPS Poland Chapter, proceedings, IET, Kraków, 24-27 September 2006, str. 421-424.
 25. Kozioł S.: Zużycie pierścieni tłokowych i tulei cylindrowej silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego dwupaliwowo – gazem płynnym i olejem napędowym. Tribologia, 2/2006, s. 195¸205, ISSN 0208-7774.
 26. Cież M., Grzesiak W., Maj T., Zaraska K., Kozioł S., Wiejak J.: Zastosowanie autonomicznych systemów PV do zasilania pływających stacji monitorowania wody. Elektronika, 11/2006, ISSN 0033-2089.
 27. Kozioł S., Majcher A., Matecki K., Samborski T.: A mechanical system for force delivery to a high vacuum chamber. Problemy Eksploatacji, vol. 63 (4/2006), s. 153÷159.
 28. Kozioł S., Samborski T.: Zespoły komór próżniowych PVD odporne na osadzanie odparowanych materiałów, zabezpieczające przed emisją promieniowania rentgenowskiego. Problemy Eksploatacji, vol. 62 (3/2006), s. 133-141.
 29. Giesko T., Zbrowski A.: Modularyzacja systemów inspekcji optycznej do zastosowań w kontroli jakości. Technologia i Automatyzacja Montażu 2006 nr 2, str. 60-63.
 30. Zbrowski A.: Metoda kształtowania charakterystyki obrotu w mechatronicznym, precyzyjnym stoliku obrotowym. X Jubileuszowy Kongres Eksploatacji Urządzeń Technicznych. Stare Jabłonki, 6-9 września 2005. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, s. 619-628.
 31. Amborski J., Osiński J., Zbrowski A.: Wrażliwość elementów płynowych i elastomerowych na zmiany temperatury. Problemy Eksploatacji 2005 nr 4, str. 89-100.
 32. Giesko T, Wasiak J, Zbrowski A.: Automatyczna optyczna inspekcja 3-D procesów niestacjonarnych. Problemy Eksploatacji 2005 nr 4, str. 151-158.
 33. Giesko T, Wasiak J, Zbrowski A.: Measurements of piston ring profile using contact technique. Problemy Eksploatacji 2005 nr 2, str. 31-40.
 34. Zbrowski A.: Analiza kinematyczna modelu mechanizmu funkcjonalnego w precyzyjnym stoliku obrotowym. Problemy Eksploatacji 2005 nr 1, str. 61-72.
 35. Kozioł S., Samborski T.: Projektowanie i wytwarzanie wysokoobciążonych konstrukcji urządzeń do badań normatywnych. Problemy Eksploatacji, 4/2004, ISSN 1232-9312.
 36. Kozioł S.: Proces zużycia zespołu tłok-pierścienie-cylinder w dwupaliwowym silniku o zapłonie samoczynnym. Czasopismo Techniczne, Politechnika Krakowska, z. 6-M/2004, s. 413-420, ISSN 0011-4561.
 37. Kozioł S.: Zużycie pierścieni tłokowych i cylindra w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym dwupaliwowo głównie LPG. Problemy Eksploatacji, 2/2004, ISSN 1232-9312.
 38. Piekoszewski W., Samborski T.: Układ stabilizacji warunków pracy testowanego węzła tarcia maszyn tribologicznych. Problemy Eksploatacji, vol. 55 (4/2004), s. 151÷160.
 39. Kozioł S., Samborski T., Brudnias R., Smolik J., Walkowicz J.: Nowoczesne konstrukcje komór próżniowych dla technologii PVD. Problemy Eksploatacji, 3/2004.
 40. Zbrowski A.: Zastosowanie technologii Rapid Prototyping w projektowaniu i wytwarzaniu aparatury do badań naukowych na przykładzie projektowania głowicy pomiarowej w systemie AMPP. Problemy Eksploatacji 2004 nr 4, str. 39-52.
 41. Zbrowski A.: Zaawansowane modelowanie 3D elementów typu osłona w środowisku systemu Inventor. Problemy Eksploatacji 2004 nr 2, str. 151-162.
 42. Giesko T., Wiejak J, Zbrowski A.: Podwyższenie wydajności procesu w systemie automatycznej optycznej inspekcji z wykorzystaniem technik pneumatycznych. Problemy Eksploatacji 2004 nr 1, str. 59-67.
 43. Kozioł S.: Ocena trwałości układu tłokowo-korbowego dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego głównie mieszaniną propan-butan. Praca doktorska. Politechnika Radomska, Radom, 2003.
 44. Kozioł S.: Zastosowanie metod elastycznego wytwarzania w produkcji specjalistycznej aparatury badawczej i jednostkowych urządzeń technologicznych. Problemy Eksploatacji, 2/2003, ISSN 1232-9312.
 45. Luft S., Kozioł S.: Wybrane wyniki badań dwupaliwowego silnika o ZS zasilanego głównie paliwem LPG. Journal of KONES, 2003.
 46. Molenda J., Samborski T., Wojutyński J.: Penetrometry do badania właściwości reologicznych smarów plastycznych. Problemy Eksploatacji nr 3, 2003, s. 111-125.
 47. Zbrowski A.: Wybrane zagadnienia projektowania konstrukcji mechanicznych z zastosowaniem parametrycznego modelowania bryłowego. Problemy Eksploatacji 2003 nr 4.
 48. Zbrowski A., Wiejak J.: Struktura modułowa w konstrukcji maszyny do automatycznej optycznej inspekcji. Problemy Eksploatacji 2003 nr 4, str. 205-214.
 49. Giesko T., Wasiak J., Wiejak J., Zbrowski A.: Automatyczna optyczna inspekcja w kontroli jakości produkcji. Pneumatyka 1/38/2003, str. 47-49.
 50. Giesko T., Zbrowski A., Wasiak J., Wiejak J.: System automatycznej optycznej inspekcji w kontroli jakości produkcji. Problemy Eksploatacji 2003 nr 3, str. 59-70.
 51. Michalczewski R., Piekoszewski W., Szczerek M., Samborski T., Wasiak J.: Metoda i urządzenie do badań tribologicznych materiałów na endoprotezy. Tribologia, vol. 185 (5/2002), s. 1491-1502.
 52. Samborski T., Wiśniewski M.: Komputerowa metoda analizy procesów zużywania ściernego. Problemy Eksploatacji, vol. 47 (4/2002), s. 21÷32.
 53. Michalczewski R., Piekoszewski W., Samborski T., Szczerek M., Tuszyński W., Wiśniewski M., Wulczyński J.: Nowe urządzenia w systemie badań tribologicznych do testowania specjalnych węzłów tarcia. Problemy Eksploatacji, vol.46 (3/2002), s. 215-224.
 54. Luft S., Kozioł S.: Ocena trwałości elementów układu tłokowo-korbowego silnika o ZS zasilanego głównie LPG. Journal of KONES, 2002.
 55. Kozioł S.: Wpływ rodzaju paliwa na starzenie oleju w silniku o zapłonie samoczynnym. Problemy Eksploatacji, 2/2002, ISSN 1232-9312.
 56. Zbrowski A.: Modułowa struktura systemu mechanicznego w mechatronicznej głowicy pomiarowej Systemu Monitorowania Pękania (SMP). Problemy Eksploatacji 2002 nr 4, str. 199-208.
 57. Zbrowski A.: Metoda badania i ocena dokładności pozycjonowania mechatronicznych układów wykonawczych zastosowanych w Systemie Monitorowania Pękania. Problemy Eksploatacji 2002 nr 4, str. 209-217.
 58. Giesko T., Zbrowski A.: Mechatroniczny układ pozycjonowania czujnika kontaktronowego. Pneumatyka 1/32/2002, str. 32-33.
 59. Osiński J., Zbrowski A.: Analiza MES nieliniowego modelu hydraulicznej wagi samochodowej. XIII Konferencja nt „METODY I ŚRODKI PROJEKTOWANIA WSPOMAGANEGO KOMPUTEROWO". IPBM-PW, Warszawa, listopad 2001, s. 297-304.
 60. Osiński J., Zbrowski A.: Zastosowanie MES do modelowania wagi o nieliniowej charakterystyce sztywności. Konferencja Naukowo -Techniczna „Symulacja 2001". Szczyrk 10-12 października 2001.
 61. Majcher A., Zbrowski A.: Zastosowanie hydraulicznych mieszków sprężystych do pomiarów dużych mas. Krajowy Kongres Metrologii. Warszawa 24-27 czerwca 2001, tom II s. 631-636.
 62. Gospodarczyk A., Kozioł S., Matras E., Reizer R., Umiński W., Wiejak J.: Modernizacja układu jezdnego koparek SRs 1200 eksploatowanych w kopalniach węgla brunatnego. Problemy Eksploatacji vol. 2'01 (41), s. 101¸107, ISSN 1232-9312.
 63. Bochnia J., Rogowska R., Giesko T., Samborski T., Majcher A., Wójcicki T., Matecki K.: Metoda i urządzenie do pomiaru kąta zwilżania napięć międzyfazowych. Problemy Eksploatacji, vol. 41 (2/2001), s. 15-26.
 64. Kozioł S., Matecki K., Samborski T., Wiejak J.: Badanie pneumatycznych zaworów rozdzielających PZRC w warunkach ISO 9001. Pneumatyka nr 30, 2001, s. 48÷50.
 65. Kozioł S., Matecki K., Samborski T.: Typoszereg bezsmarowych zaworów rozdzielających PZRC o podwyższonej trwałości, Pneumatyka nr 28, 2001, s. 46÷48.
 66. Kozioł S., Matecki K., Samborski T.: Ceramiczne elementy sterujące przepływem czynnika w bezsmarowych zaworach rozdzielających PZRC, Pneumatyka nr 29, 2001, s. 48÷51
 67. Majcher A., Zbrowski A.: Układ pomiaru dużych mas z hydraulicznymi mieszkami sprężystymi. Problemy Eksploatacji 2001 nr 3.
 68. Osiński J., Zbrowski A.: Metoda projektowania elementów pomiarowych o charakterystyce nieliniowej. Problemy Eksploatacji 2001 nr 3.
 69. Zbrowski A.: Problematyka konstruowania modułowych mechatronicznych systemów badawczych w odniesieniu do laserowego ekstensometru siatkowego. Problemy Eksploatacji 2001 nr 1.
 70. Osiński J., Zbrowski A.: Zastosowanie MES do modelowania hydraulicznych przetworników siły. Prace Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej, 2001, z.21, s.7-23.
 71. Osiński J., Zbrowski A.: Dynamiczna, cyfrowa symulacja pracy hydraulicznego przetwornika siły. Prace Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej. Prace Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej, 2001, z.21, s.27-38.
 72. Osiński J., Zbrowski A., Freundlich J.: Modelling of nonlinear viscoelastic problem with FEM application. 33rd Solid Mechanics Conference, Zakopane, 5-9 wrzesień, 2000. , s. 167-168
 73. Osiński J., Zbrowski A.: Light weighers for assignment of the wheel load on the surface. Międzynarodowa konferencja Mechatronics 2000. Warszawa 21-23 Września, vol 1. s. 49-52.
 74. Osiński J., Zbrowski A.: Lepkosprężysty układ pomiarowy nacisku koła na nawierzchnię". Automation 2000. Konferencja Naukowo Techniczna AUTOMATYZACJA – NOWOŚCI I PERSPEKTYWY. Warszawa 12-15 kwietnia 2000, s. 389-396.
 75. Kozioł S. i inni.: Metody i urządzenia testowe do badania tarcia i zużycia. Praca zbiorowa pod redakcją M. Szczerka i M. Wiśniewskiego „Tribologia i Tribotechnika", Radom 2000, s.306-332. ISBN 83-7204-199-7.
 76. Samborski, T.: Metodyka analizy zużycia w modelowym styku elementarnym, Tribologia, vol. 172 (4/2000), s. 645-658.
 77. Piekoszewski W, Samborski T., Szczerek M., Wiśniewski M.: Urządzenie do identyfikacji elementarnych procesów zużycia, Tribologia, vol. 172 (4/2000), s. 585-593.
 78. Osiński J, Zbrowski A.: Dynamic characteristic of automotive weighers for assignment of the wheel load on the surface Machine Dynamics Problems. IPBM-PW. Machine Dynamics Problems, Vol. No.4, 2000, s. 107-119.
 79. Osiński J, Zbrowski A.: Model research on properties of an automotive weighpad for assigning the axial load on the substrate. Machine Dynamics Problems, Vol. 24, No.3, 2000, s. 79-92.
 80. Zbrowski A.: Tłumienie drgań w hydraulicznych przetwornikach siły. Problemy Eksploatacji 2000 nr 1, s.75-94.
 81. Zbrowski A.: Temperaturowe parametry eksploatacyjne w hydraulicznych przetwornikach siły. Problemy Eksploatacji 2000 nr 1, s.61-74.
 82. Osiński J, Zbrowski A.: Rozproszenie energii w hydraulicznych mieszkowych przetwornikach siły. Problemy Eksploatacji 2000 nr 1, s.17-32.
 83. Osiński J, Zbrowski A.: Identyfikacja parametrów mieszka sprężystego. Problemy Eksploatacji 2000 nr 1, s.33-48.
 84. Zbrowski A.: Nieliniowa charakterystyka sztywności hydraulicznych elementów pomiarowych. Problemy Eksploatacji 2000 nr 1, s.49-60.
 85. Kozioł S., Gospodarczyk A., Matras E., Wiejak J.: Pomiary czasów odpowiedzi pneumatycznych zaworów sterujących. Hydraulika i pneumatyka, (5/1999), s. 12–14, ISSN 1505-3954.
 86. Samborski, T.: Uwarunkowania determinujące wystąpienie mikroskrawania i bruzdowania jako elementarnych procesów zużycia ściernego. Problemy Eksploatacji, vol. 53 (4/1999), s. 227-242.
 87. Osiński J., Samborski T., Zbrowski A.: Ocena liniowości elementów pomiarowych w zakresie dużych odkształceń, Prace Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej. IPBM-PW 1999, z. 19.
 88. Samborski, T., Zbrowski A.: Komputerowo wspomagane projektowanie przekładni cięgnowych w środowisku AutoCAD, Problemy Eksploatacji, vol. 32 (1/1999), s. 93÷106.
 89. Samborski, T., Zbrowski A.: Komputerowy system przesyłania danych i archiwizacji dokumentacji technicznej dla nie sieciowych stanowisk roboczych. Problemy Eksploatacji, vol. 32 (1/1999), s. 83-92.
 90. Samborski T., Zbrowski A.: Analiza układu pomiarowego w przenośnej wadze do wyznaczania nacisku osi pojazdu na podłoże. Problemy Eksploatacji vol. 32 (1/1999), s. 65-82.
 91. Majcher A., Mazurkiewicz A., Samborski, T., Wojutyński J., Zbrowski A.: System pomiaru masy całkowitej pojazdu oraz nacisku jego osi na nawierzchnię. Problemy Eksploatacji, vol. 32 (1/1999), s. 51-64.
 92. Majcher A., Mazurkiewicz A., Samborski, T., Wojutyński J., Zbrowski A.: Badania modelu przenośnej wagi do wyznaczania nacisku osi pojazdów na nawierzchnię drogi. Problemy Eksploatacji, vol. 32 (1/1999), s. 41÷50.
 93. Samborski, T., Zbrowski A.: Aplikacje środowiska AutoCAD w zastosowaniu do projektowania przekładni cięgnowych. III Krajowe Sympozjum „Komputerowe Systemy Wspomagania Prac w Nauce, Przemyśle i Transporcie. Zakopane 1999, s. 307-312.
 94. Samborski, T., Zbrowski A.: Zagadnienia cad/cam w realizacji projektu osiowej wagi samochodowej. XII Konf. nt "Metody i Środki Projektowania Wspomaganego Komputerowo". IPBM-PW, Warszawa 1999, s. 395-402.
 95. Zbrowski A.: Modelowanie układów pomiarowych siły z oceną stanu przemieszczeń i naprężeń w przypadku występowania dużych odkształceń z zastosowaniem MES. XII Konf. nt "Metody i Środki Projektowania Wspomaganego Komputerowo". IPBM-PW, Warszawa 1999, s. 293-300.
 96. Zbrowski A.: Modelling the force measuring circuits with estimation of the state of deformations and stresses in the case of large deflections, with the use of the finite elements analysis. II International Congress "Mechanical Engineering Technologies'99". Sofia, vol.9, s. 16-19.
 97. Osiński J., Samborski, T., Zbrowski A.: Modelowanie elementów układów pomiarowych przeniesienia siły z zastosowaniem Metody Elementów Skończonych. Problemy Eksploatacji, vol.31 (4/1998), s. 209-225.
 98. Samborski, T.: Zastosowanie czujników w odlewni precyzyjnej. Problemy Eksploatacji, vol.20 (1/1996), s. 97-100.
 99. Zbrowski A.: Modelowanie systemu obiegu dokumentacji technicznej według graficznych i relacyjnych baz danych. Problemy Eksploatacji 1996 nr 3.
 100. Kozioł S., Piekoszewski W., Szczerek M., Tuszyński W.: Badania weryfikacyjne tribologicznego testera powłok ceramicznych. Problemy Eksploatacji 2/95, s. 5-13.
 101. Kozioł S., Piekoszewski W., Szczerek M.: Urządzenie testowe typu kula-tarcza. Tribologia vol. 139 (1/95), s.106-113.
 102. Kozioł S., Piekoszewski W.: Eksperymentalny dobór materiałów stosowanych w konstrukcji wybranych elementów pojazdów gąsienicowych. XII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Lublin-Kazimierz Dolny, 1985, s. 1-12.

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe