mail  
   

Aktualności

 

 

 

 

 

 1. Gospodarczyk A., Majcher A., Mrozek M., Przybylski J. Neska M.: Układ do precyzyjnego zasilania magnetronowych źródeł plazmy. // Problemy Eksploatacji nr 4/2011, s. 149-159.
 2. Neska M., Majcher A., Przybylski J.: Low cost control system for setting low constant and cyclically alternating. Maintenance Problems 2/2011, p. 289-296
 3. Samborski T., Zbrowski A.., Kozioł S., Majcher A.: Mechatroniczne stanowisko do badań zmęczeniowych. Energetyka, Zeszyt tematyczny nr XXII, listopad 2011, str. 76-79
 4. Majcher A.: Model of the event driver networked control system for the diagnostics use. 10th International Science and Technology Conference: Diagnostics of Processes and Systems. Zamość 19-21 September 2011.
 5. Przybylski J., Majcher A.: Modułowe stanowisko badawcze do procesów PVD pozwalające na wdrażanie nowatorskich technologii inżynierii powierzchni. // Problemy Eksploatacji nr 3/2011 s. 197-204.
 6. Majcher A.: Model systemu sterowania sieciowego z obsługą zdarzeń do zastosowań diagnostycznych. // Problemy Eksploatacji nr 2/ 2011, s. 131-140.
 7. Majcher A., Mrozek M., Zbrowski A., Olejniczak W., Pawłowski S., Piskorski M.: // Mikroskop STM/AFM do zastosowań badawczych w zaawansowanych technologiach w przemyśle oraz w dydaktyce szkół wyższych. // Problemy Eksploatacji nr 3/ 2011, s. 177-188.
 8. Neska M., Majcher A., Przybylski J.: Niskokosztowy układ do zadawania małych obciążeń stałych i okresowych zmiennych. // Problemy Eksploatacji nr 2/2011 s. 289-296.
 9. Neska M., Majcher A., Gospodarczyk A.: Przekształtnik rezonansowy w układach zasilania urządzeń plazmowych. Problemy Eksploatacji nr 3/2011 s. 189 - 196.
 10. Majcher A., Mrozek M., Przybylski J., Zbrowski A.: Układ do zsynchronizowanych pomiarów sygnałów z czujników tensometrycznych. Problemy Eksploatacji nr 4, 2010.
 11. Sibera D., Strachowski T., Łojkowski W., Narkiewicz U., Chudoba T., Jedrzejewski R., Majcher A., Presz A.: Nanao-ZnAl2O4 – hydrothermal MW assisted synthesis in a stop-flow reactor and characterization. Problemy Eksploatacji 4/2010 (79), s. 91-102
 12. Majcher A., Dobrodziej J.: Research-test apparatus and specialised technological equipment. Shanghai Technology Innovation Center. Nankin, China, 24.11.2010
 13. Dobrodziej J., Majcher A.: Measuring apparatus and specialized research devices – perspectives of development. p. 29-59 in Mazurkiewicz A.: Technological Innovations for Sustainable Development. Wyd. ITeE – PIB, Radom – Tel Aviv 2009
 14. Dobrodziej J., Majcher A.: Development of measuring apparatus and specialized research devices. p. 29-62 in Mazurkiewicz A.: Innovative Technological Solutions for Sustainable Development. Wyd. ITeE – PIB, Radom – Shanghai 2010
 15. Olejniczak W., Majcher A., Pawłowski S., Kobierski P., Piskorski M., Klusek A. Z., Zbrowski A., Mrozek M.: Modułowy system mikroskopu STM/AFM. Nanotechnologia PL, konferencja towarzysząca E-MRS 2010 Fall Meeting, Warszawa 14.09.2010, s. 33-35
 16. Reszke E.R., Łojkowski W., Chudoba T., Bogdał D., Majcher A., Mazurkiewicz A.: Nowe mikrofalowe reaktory do syntez nanocząstek – wybrane zagadnienia badawcze i przykłady zastosowań. Nanotechnologia PL, konferencja towarzysząca E-MRS 2010 Fall Meeting, Warszawa, 14.09.2010, http://science24.com/paper/23246
 17. Majcher A.: Zaawansowane systemy sterowania – struktura, parametry, zastosowania. Konferencja: Nowoczesne metody sterowania z zastosowaniem kontrolerów i sterowników mikroprocesorowych. SEP, Radom 13.10.2010
 18. Łojkowski W., Smoleń D., Chudoba T., Gierlotka S., Swieszkowski W., Majcher A.: Mikrofalowe syntezy solvotermalne nanocząstek. III Konferencja CePT „Nauki podstawowe w służbie medycyny", WUM Warszawa, 4.11.2010
 19. Łojkowski W., Chudoba T., Smoleń D., Oplińska A., Majcher A.: Microwave Solvothermal Synthesis of Doped Nanoparticles. International Symposium on Advances in Nanomaterials (ANM2010), December 6-7, 2010, Kolkata, India
 20. Olejniczak W., Pawłowski S., Piskorski M., Kobierski P., Klusek Z., Majcher A., Mrozek M., Zbrowski A.: Modular Scanning System. Swiss-Polish Science and Technology (SciTec) Days, Jan 2010, Warsaw University of Technology
 21. Lojkowski W., Chudoba T., Reszke E., Majcher A., Mazurkiewicz A., Sibera D., Opalinska A: Synthesis of nanoparticles and doped nanoparticles using novel microwave reactors. Proceeding of EuroNanoForum 2009. Nanotechnology for Sustainable Economy. European and International Forum on Nanotechnology. Swiss-Polish Science and Technology (SciTec) Days, Jan 2010, Warsaw University of Technology
 22. Majcher A.: Zaawansowane systemy sterowania w specjalizowanych urządzeniach i unikatowych maszynach technologicznych. Konferencja „Nauka dla biznesu", Częstochowski Park Technologiczny- Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Częstochowa 16.04.2009
 23. Dobrodziej J., Majcher A.: Measuring apparatus and specialised research devices – perspectives of development, in Mazurkiewicz A. (ed.): Technological innovations for sustainable development. Radom – Tel Aviv, ITeE-PIB, 2009, ISSN 978-83-7204-845, p. 60-74
 24. Lojkowski W., Chudoba T., Reszke E., Majcher A., Mazurkiewicz A., Sibera D., Opalinska A., Leonelli C.: Synthesis of nanoparticles and doped nanoparticles using novel microwave reactors. Proceeding of EuroNanoForum 2009. Nanotechnology for Sustainable Economy. European and International Forum on Nanotechnology. Prague July 2009, p. 181
 25. Zbrowski A., Samborski T., Kozioł S., Majcher A.: System do badania zjawiska pełzania metali i stopów. Energetyka, zeszyt XIX, listopad 2009.
 26. Witold Łojkowski, Tadeusz Chudoba, Agnieszka Opalińska, Janusz D. Fidelus, Edward Reszke, Andrzej Majcher, Adam Mazurkiewicz, Daniel Sibera: Solwotermalna synteza nanocząstek dla fotoniki z wykorzystaniem reaktorów mikrofalowych. III Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO2009, Warszawa 22-26.06.2009
 27. Łojkowski W., Reszke E., Chudoba T., Majcher A., Mazurkiewicz A., Opalińska A., Sibera D.: Solvothermal synthesis in microwave reactors of zirconia nanoparticles doped with rare earth ions for photonics. 7th International Nanotechnology Symposium, Nanofair 2009, 26-27 May 2009, Dresden, Germany

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe