mail  
   

Aktualności

Radom, dn. 20.10.2021 r.

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania:
Opracowanie Regionalnego Planu Działań (Regional Action Plan) w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) w ramach projektu SMARTY „Inteligentne MSP dla Przemysłu 4.0”, współfinansowanego w ramach Programu INTERREG Europa 

 Załączniki

 

Radom, dn. 8.11.2021 r.

ROZSTRZYGNIECIE 

Informujemy, że w odniesieniu do zapytania ofertowego z dnia 20 października 2021 roku nr sprawy 1/2021 SMARTY na opracowanie Regionalnego Planu Działań (Regional Action Plan) w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) w ramach projektu SMARTY „Inteligentne MSP dla Przemysłu 4.0”, współfinansowanego z Programu INTERREG Europa, wybrana została oferta złożona przez Panią Aleksandrę Ścibich-Kopiec.

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe